11 feb. 2024

Psalm 92 - DET ÄR GOTT ATT TACKA HERREN

 

En Psalm om dagen. Läs långsamt, "tugga" väl

Bibelläsning: Psalm 92
"Det är gott att tacka Herren och att lovsjunga ditt namn, du den högste" (Ps 92:2 FB)

Psalmförfattaren konstaterar att det är gott att tacka och lovsjunga Herren. Det är bra för oss och för vår hälsa, både den mentala och den fysiska hälsan, att stanna upp och se upp till Herren i tacksamhet.

Det vi fokuserar på, det vi tänker på, sätter spår i oss, både mentalt och fysiskt. Då vi fyller våra tankar med oro, bekymmer och klagan drar det oss nedåt. Men om vi byter fokus och ser upp till Herren, ser vem han är och vad han gör, drar det oss uppåt.

Psalmen talar om ett liv i denna livsdimension. På morgonen börjar vi med att förkunna hans lov och om natten hans trofasthet (vers 3).

En sådan livsinställning håller de kristna levande och gör att: "ännu vid hög ålder bär de frukt, de frodas och grönskar för att förkunna att Herren är rättfärdig" (vers 15-18).
__________________________________


Mannakorn att tugga på under dagen:
Hjälp mig idag att lyfta blicken till dig. 
__________________________________

Inga kommentarer: