6 feb. 2024

Dagens andakt, den 6 februari

 


Ära Herren med allt du äger och med det första av din skörd. Då skall dina lador fyllas av säd och presskaren flöda över av vin.” (Ords 3:9-10) 

Det visar sig alltid var en människa har sin trygghet. En människa som har sin trygghet i pengar och det materiellt goda har ofta svårt att dela med sig av sina tillgångar till andra. För den som har sin trygghet i Gud är det emellertid lätt att använda pengarna till det som gagnar andra. Och när man gör det ärar man samtidigt Gud.

I 1 Kon 17:1-24 kommer Elia till en änka där allt höll på att ta slut. Profeten ber henne om bröd, och hon svarar att hon inte har något bröd att ge honom. Hon ska just gå hem och tillaga en sista brödkaka åt sig och sin son av det sista lilla mjölet och oljan. Profeten, Guds representant, säger till henne att tillreda brödet som hon har tänkt, men att hon allra först ska ge honom ett bröd. På Guds uppdrag lovar han sedan kvinnan, att hennes mjöl och olja inte ska ta slut, förrän det igen skulle kunna växa ny säd.  Kvinnan gjorde som Gud hade sagt genom profeten, och hon fick uppleva undret som profeten lovat.

Uppmaningen att ära Gud med våra ägodelar, har alltid med sig ett löfte om att Herren själv ska sörja för alla våra behov. Att ge till Guds sak är ett prov på vår tillit till honom.

BÖN

Herre, tack för att du lovat att sörja för alla mina behov. Hjälp mig att inte hålla något tillbaka, så att jag försöker ta tillbaka det ansvar som du lovat ta för mitt liv.

 

Inga kommentarer: