3 feb. 2024

Dagens andakt, den 3 februari

 

”Där kom de till honom med en lam som låg på en bår. När Jesus såg deras tro sade han till den lame: Var inte orolig, mitt barn…(Matt 9:2)

Dagens bibelord är en stark uppmuntran för alla oss som har människor runt oss som vi regelbundet ber för. Det var när Jesus såg vännernas tro, som Jesus började tala till den lame. Du har kanske ett barn, en förälder, en släkting eller en vän, som du ber för. Har du tro för att Herren ska börja tala till henne eller honom?  Vet du, jag tror att när jag ber för mina vänner, öppnas en gudomlig kanal upp, där Gud kan tala rakt in i den människans liv. Jag brukar se framför mig att det blir ett fritt utrymme över den människa jag ber för – ett utrymme där den helige ande kan verka.

Stephen Caldwell skriver i artikel ”Tro är att förtrösta på att Gud ska göra det han lovat. Lydnad är att backa upp denna förtröstan genom handling.” Den lame mannens vänner trodde att Jesus kunde beröra den lame och hela honom, och de visade denna förtröstan i handling och Gud belönade deras tro. Ibland måste vi också lyda den där impulsen att ringa upp den vi beder för eller göra någon annan liten handling som backar upp vår tro. Och så ska Herren beröra den vi beder för på ett underbart sätt.

BÖN 

Herre, jag förtröstar på att du hör mina böner och att de får bereda väg för ditt tilltal och din kärlek in i människors liv. Men hjälp också att handla i tro när du påminner mig om något du vill att jag ska göra. 

Inga kommentarer: