3 feb. 2024

Inför söndagen. Tema: UPPENBARELSENS LJUS


FRÅN GAMLA TESTAMENTET
1 Sam 1:21-28

21 När sedan Elkana med hela sitt hus gav sig i väg för att offra sitt årliga slaktoffer och sitt löftesoffer åt Herren22 gick inte Hanna med utan sade till sin man: ”Jag vill vänta tills pojken är avvand. Då ska jag ta med honom och föra fram honom inför Herrens ansikte och sedan låta honom stanna där för alltid.” 23 Hennes man Elkana sade till henne: ”Gör vad du finner bäst. Stanna du tills du har avvant honom. Må bara Herren uppfylla sitt ord.” Så stannade hustrun hemma och ammade sin son tills hon hade avvant honom.
24 När hon hade avvant honom, tog hon med honom till Herrens hus. Hon tog också med sig tre tjurar, en efa mjöl och en lägel vin, och förde honom in i Herrens hus i Shilo. Pojken var då ännu helt ung. 25 De slaktade tjuren och förde sedan fram pojken till Eli. 26 Hon sade: ”Hör på mig, min herre. Så sant du lever, min herre: jag är kvinnan som stod här bredvid dig och bad till Herren27 Den här pojken bad jag om, och nu har Herren gett mig vad jag bad om. 28 Därför vill jag nu ge honom tillbaka till Herren. Så länge han lever ska han tillhöra Herren.” Och de tillbad Herren där.

FRÅN BREVLITTERATUREN
1 Joh 1:5-7
5 Detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. 6 Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. 7 Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.

FRÅN EVANGELIERNA
Luk 2:22-40

22 När tiden var inne för deras rening enligt Mose lag, tog de med honom upp till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren, 23 som det står skrivet i Herrens lag: Varje förstfödd son som öppnar moderlivet ska räknas som helgad åt Herren. 24 De skulle också ge det offer som är bestämt i Herrens lag: ett par turturduvor eller två unga duvor.
25 I Jerusalem fanns en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst, och den helige Ande var över honom. 26 Av den helige Ande hade han fått en uppenbarelse att han inte skulle se döden förrän han sett Herrens Smorde27 Ledd av Anden kom han till templet, och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som man brukade enligt lagen, 28 tog han honom i sina armar och prisade Gud och sade:
 • 29 "Herre, nu låter du din tjänare
 • gå hem i frid,
 • så som du har lovat,
 • 30 för mina ögon har sett
 • din frälsning
 • 31 som du har berett
 • inför alla folk:
 • 32 ett ljus med uppenbarelse
 • för hedningarna
 • och härlighet
 • för ditt folk Israel."
 • 33 Hans far och mor förundrades över det som sades om honom. 34 Och Simeon välsignade dem och sade till hans mor Maria: "Se, han är satt till fall och upprättelse för många i Israel, och till att vara ett tecken som väcker motstånd. 35 Också genom din själ ska det gå ett svärd. Så ska många hjärtans tankar uppenbaras."
  36 Där fanns också en profetissa, Hanna, Fanuels dotter av Ashers stam. Hon hade kommit upp i hög ålder. I sju år hade hon fått leva med sin man efter sin tid som jungfru, 37 och nu var hon änka, åttiofyra år gammal. Hon lämnade aldrig templet utan tjänade Gud med fastor och böner natt och dag. 38 Just i den stunden kom hon fram och prisade Gud och talade om honom för alla som väntade på Jerusalems frälsning.
  39 När de hade fullgjort allt som var bestämt i Herrens lag, återvände de till Galileen och sin hemstad Nasaret. 40 Och pojken växte och blev starkare och fylldes av vishet, och Guds välbehag vilade över honom.

  FRÅN PSALMERNA
  Ps 138
  1 Av David.

 • Jag vill tacka dig av hela mitt hjärta,
 • lovsjunga dig inför gudarna.
 • 2 Jag vill tillbe inför ditt heliga tempel
 • och prisa ditt namn
 • för din nåd och din sanning,
 • för du har gjort ditt ord
 • och ditt namn större än allt.
 • 3 När jag ropade svarade du mig,
 • du gav mig frimodighet
 • och kraft i min själ.
 • 4 Herre, jordens alla kungar
 • ska tacka dig
 • när de hör din muns ord.
 • 5 De ska sjunga om Herrens vägar,
 • för Herrens härlighet är stor.
 • 6 Herren är upphöjd
 • men ser till den ringe.
 • Den högmodige känner han
 • fjärran ifrån.
 • 7 När jag går genom nöd
 • håller du mig vid liv,
 • du sträcker ut din hand
 • mot mina fienders vrede,
 • din högra hand frälser mig.
 • 8 Herren ska fullborda sitt
 • verk för mig.
 • Herre, evig är din nåd.
 • Överge inte dina händers verk!

 • (Bibeltexterna är hämtade från Folkbibeln 2015)

 • Inga kommentarer: