6 feb. 2024

UTVALD – Ester 2

 

Bibelläsning: Ester 2
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esther+2&version=SFB

"Han satte den kungliga kronan på hennes huvud och gjorde henne till drottning i Vastis ställe" (Est 2:17 FB)

Vashti hade blivit avsatt som drottning på grund av olydnad och trots mot kungen. Nu sökte kungen efter en ny drottning. Vackra kvinnor från hela landet blev utvalda och sändes till kungens hov.

Av alla kvinnor som fördes till slottet blev en enda utvald att bli drottning. Det blev en föräldralös invandrarflicka. En flicka som tillhörde folket som hade förts bort i fångenskap och som inte riktigt var accepterade som medborgare i Babylonien.

Med tanke på hur detta senare påverkade historien kan man kanske tänka: "Vilken tur att just Ester blev utvald!"

Men det som ibland kan se ut som en slump kan vara Guds väg att få sin vilja att ske. Gud utväljer. Gud kallar till olika uppgifter.

Ester var utvald. Hon blev utvald av kungen, men långt innan kungen såg henne var hon utvald av Gud till en speciell tjänst.

Du är också utvald. Gud har kallat dig till att vara hans tjänare. Ester var trofast mot sin kallelse. Hur uppfyller jag min kallelse idag? 

_______________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Hur uppfyller jag min kallelse idag?

_______________________________

Innehåll:
Ester blir utvald till drottning (vers 1-18)
Esters fosterfar Mordokai räddar kungens liv (vers 19-23)

Kommentar:
Efter den misslyckade invasionen av Grekland år 480 f.Kr. ägnade sig perserkungen åt sitt harem, enligt den grekiske historieskrivaren Herodotos. Man samlade ihop vackra, orörda kvinnor från hela perserriket och placerade dem i Susas borg. Bland dem skulle kungen utvälja en efterträdare till drottning Vashti (vers 2-4).

Kungen älskade Ester mer än alla de andra och hon utvaldes att bli drottning (vers 17).

Innan judarna hotades av total utrotning placerade Gud Ester på tronen. Då man senare började planera för judeutrotningen fanns Ester redan i en position där hon kunde påverka utvecklingen.

Till eftertanke:
Du har också blivit utvald, kallad till tjänst för Gud. Jesus kallar sina lärjungar till en dubbel tjänst: Att vara tillsammans med Jesus och att sändas ut till tjänst (Mark 3:14). Vi blir ibland så upptagna med vår tjänst för Gud att vi glömmer att vår förstahandskallelse är att vara tillsammans med Gud: "...han har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre" (1 Kor 1:9).
- Hur fullgör jag min kallelse att leva i gemenskap på Jesus?
- Hur fullgör jag min tjänst att bli sänd till olika uppdrag för Gud?

Inga kommentarer: