12 feb. 2024

Psalm 93 - VARFÖR VACKLAR INTE VÄRLDEN?

 

Bibelläsning: Psalm 93
"HERREN är nu konung! Han har klätt sig i höghet. HERREN har klätt sig och rustat sig med makt. Därför står världen fast, den vacklar inte." (Ps 93:1 FB)

Vad är det som gör att världen finns till, står fast och inte vacklar? Psalm 93 svarar på den frågan: ”Herren är nu konung!”

Psalmen är en lovsång om Herrens storhet. Om att han håller hela världen i sin hand.

Men psalmen talar också om tillförlitligheten i Guds ord: "Dina vittnesbörd är sanna alltigenom, helighet tillhör ditt hus, Herre, för alltid" (Ps 93:5 FB).

Tanken på att Herren sitter på tronen och uppehåller världen genom sitt ord återfinner vi även i Nya Testamentet:
"....han… har skapat världen genom honom (Jesus). Och han, som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord, har renat oss från synden och sitter på Majestätets högra sida i höjden." (Heb 1:2-3 Bibel 2000)

______________________________

Mannakorn att tugga på under dagen:
Han håller hela världen i sin hand. 
______________________________

Inga kommentarer: