12 feb. 2024

"I KUNGENS NAMN" – Ester 8

 

Bibelläsning: Ester 8
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esther+8&version=SFB15

"Ester talade på nytt till kungen. Hon föll ner för hans fötter och grät och bad att han skulle avvärja agagiten Hamans ondska och hindra den plan han hade tänkt ut mot judarna" (Est 8:3 FB)

Esters liv hade räddats. Esters farbror, Mordokai, hade också blivit räddad och upphöjd till en hög position. Men Hamans brev om att döda alla judar i landet, signerat med kungens sigill var fortfarande gällande.

Ester ber då under tårar om att Guds folk skulle räddas. Då hon bad för sitt eget liv, gjorde hon det utan tårar. Men då hennes liv är räddat och hon ber för Guds folk, brister hennes hjärta och hon gråter inför kungen.

Har du nöd för Guds folk? Ber du för den kristna kyrkan? Ber du för samfundsledarna i ditt land? Ber du för de kristna som blir hånade i skolan och på arbetsplatserna? Ber du för de kristna som blir förföljda idag? Ber du för de kristna som får en familjemedlem dödad, bara för att han eller hon tror på Jesus?

Gud har omsorg och nöd för sitt folk. Hela Esters bok är ett vittnesbörd om detta. Delar du Guds nöd och omsorg för sitt folk?

__________________________________  

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Delar jag Guds nöd och omsorg för Guds folk? 
__________________________________

Innehåll:
Ester kommer på nytt inför kungen och ber för sitt folk.
Kungen låter utfärda en skrivelse att judarna har rätt att sluta sig samman och försvara sig mot varje angripare.

Kommentar:
Hamans order om att utrota alla judar i landet var undertecknat med kungens sigill. Man såg på kungen närmast som en gud och hans order kunde inte återkallas, inte ens av kungen själv.

Kungen gav då Ester och Mordokai i uppdrag att utforma en ny skrivelse utfärdad i kungens namn och försedd med kungens sigill som inte kunde återkallas (vers 8). Att göra det "i kungens namn" innebar att göra det på uppdrag av kungen.

Eftersom ordern om judeutrotning inte kunde återkallas skrev de att alla judar i det stora Perserriket fick rätt att samlas, beväpna sig och försvara sig. Judarna fick rätt att döda alla angripare och ta deras egendom som byte (vers 11).

Skrivelsen skickades ut i ilfart till alla delar av det stora perserriket från Indien till Sudan och judarna gladdes sig, för judarna var det "ljus och glädje, fröjd och ära" (vers 16).

Till eftertanke:
Esters nöd för judarna var så stor att hon ännu en gång riskerade sitt liv för att rädda sitt folk (vers 4). Idag är kristna den grupp som utsätts för mest förföljelse på jorden. Varje dag dödas kristna för sin tro.
- På vilket sätt kan jag visa mitt engagemang och min omsorg om alla förföljda kristna? Förbön, opinionsbildning, andra sätt?

Mordokai och Ester fick i uppdrag att agera i "kungens namn" (vers 8). Men de kunde inte göra vad som helst i kungens namn. De kunde bara utföra det som kungen befallt i kungens namn. Vi har löften och uppmaningar att be i Jesu namn: "Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det". (Joh 14:13-14)
- Vad innebär det att be i Jesu namn?

Inga kommentarer: