13 feb. 2024

En psalm om dagen. Psalm 94 - NÄR JAG VACKLAR

 

Bibelläsning: Psalm 94

"När jag sade: ´Min fot vacklar´, då var din nåd mitt stöd, Herre" (Ps 94:18 FB)

Psalm 94 pendlar mellan rop på hjälp i förtvivlan och tacksamhet för Herrens ingripande.

Ibland förstår vi inte varför alla motgångar som möter oss i livet måste hända. Det kan kännas som om vi inte orkar längre och vi kanske utbrister tillsammans med psalmisten: "Hur länge" ska det hålla på (vers 3)? Varför griper inte Herren in? Samtidigt kan han ändå hålla fast vid löftet "Herren förskjuter inte sitt folk" (vers 14). Även om allt är mörkt runt omkring psalmisten och livet vacklar så vet han någonstans på djupet att Herren inte kommer att överge honom, trots att han inte upplever någon ljusning i situationen just där och då.

Då psalmisten senare ser tillbaka på situationen och betraktar den med nya ögon konstaterar han att även då livet vacklade så fanns stödet i Herrens nåd (vers 18).  Den enda ljusstrimman i mörkret var Herrens tröst: "När jag hade mycket bekymmer i mitt hjärta då gladde din tröst min själ" (vers 19)
____________________________________________

Mannakorn att tugga på under dagen:
Herren överger inte sitt folk.
____________________________________________

Inga kommentarer: