7 feb. 2024

UTAN KOMPROMISS – Ester 3

 

Bibelläsning: Ester 3
Läs bibeltexten här: https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esther+3&version=SFB15

"Alla kungens tjänare som var i kungens port böjde knä och föll ner för Haman, ty så hade kungen befallt. Men Mordokaj böjde inte knä och föll inte ner för honom."  (Est 3:2 FB)

Haman hade fått den främsta platsen bland Kungens furstar. Kungen hade befallt att alla skulle böja knä inför honom.

Folk i allmänhet böjde knä för Haman. Man kanske inte tyckte det var så farligt. Alla gjorde det. Men det fanns en som vägrade att böja sig för någon annan än Gud. Trots upprepade varningar anpassade sig inte Mordokai till det som alla andra gjorde.

Mordokai hade integritet. Han lät sig inte föras med i det som alla andra tyckte var OK. Han hade en inre kompass som var starkare än det omgivande samhällets kompass. Inte ens under hotet om bestraffning och död gav Mordokai vika. Han hade bestämt sig. Han ville leva utan kompromiss.

Hur är det med oss idag? Är vi villiga att bara följa med i det som för dagen är politiskt korrekt? Fruktar vi för vad andra kommer att säga eller göra mot oss? Var går våra gränser? "Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom."  (Rom 12:2) 

_______________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Är jag villig att stå upp för Guds ord,
även där det är obekvämt?
_______________________________

Innehåll:
Haman lägger planer för att utrota alla judar i riket.

Kommentar:
Berättelsen om Mordokai, som vägrade böja knä för någon annan än Gud, liknar berättelsen om Daniel som också inträffade under den Babyloniska fångenskapen (Dan 6:5-11). Daniel vägrade att sluta be till Gud och blev därför kastad i lejongropen.

Hamans plan var att utrota alla judar i hela Ahasveros rike (vers 6). Men Mordokai vågade stå ensam. Man blir inte alltid populär av att göra det som är rätt, men Mordokai tyckte det var viktigare att lyda Gud än att följa massan. Han reagerade på samma sätt som lärjungarna efter pingstdagen (Apg 5:29).

Till eftertanke:
Daniel, Mordokai och lärjungarna efter pingsten vågade stå fast inför hotet om repressalier.
- Hur är det med oss idag? Är jag villig att bara följa med i det som för dagen är politiskt korrekt? Fruktar jag för vad andra kommer att säga eller göra mot? Var går mina gränser?
- Är jag villig att stå upp för Guds ord, även där det är obekvämt?

Inga kommentarer: