10 feb. 2024

GUDS OMSORG – Ester 6

 


Bibelläsning: Ester 6
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esther+6&version=SFB15

"Den natten kunde kungen inte sova. Han lät därför hämta krönikan där minnesvärda händelser var nertecknade, och man läste ur den för kungen. Där fanns skrivet att Mordokaj hade berättat hur Bigtana och Teres, två av de hovmän som höll vakt vid porten, hade sökt efter tillfälle att döda kung Ahasveros. Kungen frågade: "Vilken ära och upphöjelse har Mordokaj fått för detta?" De unga män som var i tjänst hos kungen svarade honom: "Ingenting har gjorts för honom."  (Ester 6:1-3 FB)

Haman var full av hat mot Mordokai som inte ville böja sig för Haman. Haman hade gjort i ordning en träpåle och skulle nästa dag gå till kungen och be att få hänga upp Mordokai på träpålen.

Den natten sov inte kungen.

Haman hade tänkt ut det som var ont mot Mordokai. Gud hade tänkt annorlunda. Kungen var herre över 127 länder, men han var inte herre över sin egen nattsömn.

Gud höll honom vaken och påminde honom om något som hänt för en tid sedan. Det var en man som hade varnat kungen för ett attentat. Just den här natten som hade kunnat bli Mordokais sista natt höll Gud kungen vaken. Kungen funderade om han någonsin hade tackat Mordokai för att Mordokai varnat kungen.

Resultatet av kungens sömnlösa natt var att Mordokai fick leva och blev ärad inför hela folket. Den som hade planerat att döda Mordokai var den som fick genomföra äres-ceremonin för Mordokai.

Även om situationen kan se hopplös ut, ge inte upp hoppet. Guds omsorg kan ta sig i uttryck på många sätt.

Och om Gud håller dig sömnlös en natt och påminner dig om något som du borde ha gjort för länge sedan: Var lydig. Genom din lydnad kan du bli till stor välsignelse för någon annan. 

________________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Din lydnad kan föra med sig stor 
välsignelse för någon annan, och för dig. 

________________________________

Innehåll:
Haman är på väg till kungen för att be om att Mordokai ska hängas upp på en stolpe.

Kungen frågar Haman hur man ska hedra en person på bästa sätt. Haman, som tror att kungen tänker hedra honom, föreslår en parad genom staden på kungens häst och med kungens dräkt. Men kungen tänkte inte på Haman utan på Mordokai som tidigare hade räddat kungens liv. Haman blev den som fick arrangera Mordokais upphöjelse.

Kommentar:
Jag har skrivit tidigare att Gud inte finns omnämnd i Ester. Men Gud finns verkligen närvarande i varje detalj.

Just den morgonen som Haman var på väg till kungen för att be om att Mordokai skulle hängas upp i den påle Haman hade förberett, kunde kungen inte sova. Om kungen hade sovit normalt den natten hade Mordokai säkerligen varit död innan dagens slut.

Men kungen kunde inte sova och började läsa i krönikan där man skrivit ned minnesvärda händelser och läste där om hur Mordokai räddat kungens liv genom att avslöja planerna på att döda kungen. Kungen frågade då sina tjänare vilken belöning Mordokai fick för att han räddat kungens liv. Svaret blev "Han fick ingenting."

I det ögonblicket "råkade" Haman stå utanför och väntade på att få komma in till kungen och begära att Mordokai skull dödas! Händelse slutar med att Haman får utrusta Mordokai med kunglig dräkt och kunglig häst och föra honom i ett äres-tåg genom staden. Gud hade inte förlorat kontrollen över händelseförloppet.

Till eftertanke:
Från denna händelse kan vi ta med oss två lärdomar:
- Även om situationen kan se hopplös ut, ge inte upp hoppet. Guds omsorg kan ta sig i uttryck på många oväntade sätt.

- Och om Gud håller dig sömnlös en natt och påminner dig om något som du borde ha gjort för länge sedan: Var lydig. Genom din lydnad kan du bli till stor välsignelse för någon annan och för dig själv

Inga kommentarer: