9 feb. 2024

VAD ÄR DET SOM DRIVER DIG? - Ester 5

 

Bibelläsning: Ester 5
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Esther+5&version=SFB15

"När kungen såg drottning Ester stå på borggården, fann hon nåd för hans ögon, och kungen räckte ut guldspiran som han hade i sin hand. Då gick Ester fram och rörde vid spetsen av spiran. Kungen sade till henne: "Vad vill du, drottning Ester?"  (Est 5:2-3 FB)

I detta kapitel möter vi Ester och Haman. Två personer med olika drivkrafter.


Esters drivkraft var omsorgen om sitt folk. Hon var beredd att offra sitt liv, genom att träda fram för kungen oanmäld, för att rädda livet på judarna som bodde i fångenskap i Babylonien.


Hamans drivkrafter var den egna framgången och hat. Haman hade lyckats bli den högste fursten i landet. Han hade fått en position där alla medborgarna skulle böja sig för honom. Men trots att han hade uppnått allt detta var han inte nöjd. Det fanns en person som inte böjde sig för honom och det var Mordokai. Hatet mot Mordokai förmörkade hela hans tillvaro. Det enda som kunde göra honom glad var då han fick rådet att hänga upp Mordokai i en femtio alnar hög påle (vers 14). Tanken på hämnd var det enda som kunde glädja Hamans hjärta.

_______________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
  Vad är det som driver dig? 
_______________________________

Innehåll:
Ester inbjuder kungen och Haman till festmåltider (vers 1-8)
Hamans stora vrede mot Mordokai (vers 9-14)

Kommentar:
Trots fara för sitt eget liv bestämmer sig Ester att oinbjuden gå till kungen. Kungen tar emot henne och frågar vad hon önskar. Då inbjuder hon kungen och Haman till en festmåltid. Haman var den högste fursten i perserriket och det var han som hade utfärdat brevet om total judeutrotning.

Då kungen under festmåltiden frågar Ester vad hon önskar, ber Ester att få bjuda kungen och Haman till ytterligare en festmåltid. Vid den festmåltiden ska hon tala om vad hon önskar (vers 8).

Haman har verkligen nått höjden av sin karriär. Han var den högste fursten i riket och han, bara han, blir inbjuden till Esters andra festmåltid hos kungen. Haman berättar med stolthet att han ska gå på den andra festmåltiden med kungen och Ester (vers 12).

Men hatet mot Mordokai fördunklade hans glädje av att gå på festmåltiden (vers 13). Mordokais vänner gav honom rådet att be kungen hänga upp Mordokai i en hög påle (vers 14).

Till eftertanke:
Hat och bitterhet är fruktansvärda drivkrafter. Det räckte inte med att Haman upphöjdes till högste furste och fick gå på fest med kungen och Ester. Hatet och bitterheten fördunklade hela hans liv. Var noga med att inte låta bitterheten slå rot i ditt hjärta. Bitterheten måste dras ut med sina rötter:
- "Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot skjuter skott och vållar skada och många smittas" (Heb 12:15).

-  Vad är det som driver dig? Är det den egna framgången på andras bekostnad? Drivs du av hat och bitterhet? Eller drivs du av en längtan att behaga Gud och att göra Hans vilja?

Inga kommentarer: