5 feb. 2024

En psalm om dagen. Psalm 86 - VISA MIG DIN VÄG

 


Läs långsamt - "tugga" texten väl - lyssna...


Bibelläsning: Psalm 86
"Visa mig, HERRE, din väg, jag vill vandra i din sanning. Bevara mitt hjärta i detta enda: Att jag fruktar ditt namn."  (Ps 86:11 FB)

Psalmen uttrycker en stor förtröstan till Herren i svåra tider, till Herren som är stor i nåd till alla som ropar till honom (vers 5).

Psalmen innehåller också en bön om vägledning. En bön om att kunna ta rätt beslut. Det kan finnas många vägar att välja mellan, men det finns bara en enda som är Herrens väg. Gud har förberett gärningar som vi kan vandra i (Ef 2:10).

Det är viktigt att be denna bön inför de stora livsvalen. Men det är också viktigt att be bönen varje dag i de vardagliga valen: "Visa mig, Herre, din väg."
______________________________

Mannakorn att tugga på under dagen: 
Visa mig, Herre, din väg!
_______________________________

Inga kommentarer: