8 feb. 2024

Dagens andakt, den 8 februari

 

”Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner.” (Matt 5:44-45)

För den naturliga människan är det onaturligt att älska sina fiender. Hon kan helt enkelt inte göra det. Det stämmer inte med hennes rättsbegrepp. Men när Jesus beskriver hur vi ska behandla våra fiender påstår han att vi ska övervinna fiendskapen genom kärlek.

Dietrich Bonhoeffer skriver i boken ”Efterföljelse” att ”Lärjungens måttstock för sitt handlande skall inte grunda sig på hur människor behandlar honom, utan på hur Jesus behandlar honom. Hans handlande har bara en källa: Jesu vilja”. Och Bonhoeffer frågar: ”Vem behöver kärlek mer än den som lever i hat? Vem har… mer rätt till min kärlek än min fiende….ju mer fientlig fienden är, desto mer behöver han min kärlek.” 

Jesus ber oss inte bara att stå emot det onda utan att älska våra fiender. Det kan bara den göra som lever i en nära kontakt med källan själv Jesus, och drivs av den helige andes kraft. ”Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår köttsliga natur, det gjorde Gud.” (Rom 8:3).

BÖN

Herre hjälp mig att leva nära dig. Lär mig att älska, så som du älskar. Använd mig som ett redskap för din kärlek idag.

Inga kommentarer: