30 nov. 2011

rupebas morgonkoll den 30 november

Morgonkoll

Det är skillnad på kristendom och islam

Nasrin Mosavi Sjögren skriver i Världen idag - "Jag stöter i huvudsak på två grupper som hävdar att islam och kristendom har fler likheter än skillnader. Den första gruppen är ateister, som helt enkelt talar om allt bortom Richard Dawkins som "religion" och avvisar det. Den andra gruppen är kristna som bär en föreställning om att tron på någonting övernaturligt och gudomligt i sig förenar över religionsgränserna. Båda har fel."

Raketer från Libanon mot Israel
Svenska Dagbladet - "Flera raketer avfyrade från Libanon slog natten till tisdagen ner i norra Israel, enligt israeliska militärkällor. Israeliska medier uppgav att två byggnader i västra Galiléen skadades. Det fanns inga uppgifter om skador på människor. "

Nils Zandhers om sin tid på Frälsningsarméns barnhem Morgonsol
FA:s hemsida - "Att Nordiska folkhögskolans tidigare rektor Nils Zandhers är uppväxt på Frälsningsarméns barnhem i Långedrag har han berättat om, bland annat i intervjuer i Kungälvs-Posten.Nu har han samlat sina minnen från barnhemstiden i en bok kallad Morgonsol - berättelser om ett barnhemsliv. "

Styra eller stödja?
Lukas Berggren skriver i Världen idag - "Makt korrumperar, sägs det. De historiska exemplen för att belägga ett sådant påstående är inte svåra att finna. I Sverige har vi, till skillnad från många andra länder i världen, varit relativt förskonade från mutskandaler och andra former av korrupt beteende. Men korruption, i betydelsen missbruk av makt, förekommer – om än i subtil form. Makt kan brukas och makt kan missbrukas. Det här är grundläggande demokratiska frågor; vilka friheter får folkvalda ta sig och hur får de använda sin makt?"

Adventskalender på rupeba

Med början den 1 december öppnar vi en lucka varje dag till den 24 december. Adventskalenderna kommer att innehålla 24 minnesvärda bilder från Frälsningsarméns arbete i Lettland under 2011.

29 nov. 2011

Biskoparna borde sitta i krismöte

Anna Sophia Bonde skriver i Kyrkans Tidning en replik till Britta Hälls inlägg "Ge folket teologisk hjälp"

"Fallet Ulla Karlsson har
många intressanta dimensioner – om man bortser från det tragiska i att en enskild präst låter påskina att hon vill diskutera principiella teologiska ställningstaganden i media, när hon egentligen hade behövt gå med sina tvivel till en god själavårdare.

Forskningsenheten i all ära men de som verkligen borde sitta i krismöte är ju biskoparna. Är inte Ulla Karlsson en möjlig effekt av de senaste decenniernas mjukisteologi som alltid menar att det är finare att kunna ställa frågor än att komma med svar? Och där allt ska välkomnas, även rena dumheter (som till exempel Lena Einhorns teori att Jesus och Paulus var en och samma person), för sådant sägs bidra till en demokratisering av samtalet, vilket verkar vara det bästa betyg som liberalteologin kan dela ut, alla kategorier.

Medan man i de flesta stift agerar bullterrier så fort det kommer en prästkandidat som verkar lite konservativ så är det betydligt mer laissez-faire för de
liberala. Det mesta går an. Tvivel verkar alltid hälsosammare än tvärsäkerhet; det sägs vara ett tecken på mognad.
Men nu börjar vi skörda frukterna av den sortens önsketänkande. Och det innebär att det finns alldeles för många präster som använder predikstolen för att diskutera just sina egna tvivel – snarare än förmedla sin glädje över evangeliet och över det som Jesus gjort i deras liv. När vi inte håller oss till vår affärsidé (för den som undrar: förkunna evangelium) förlorar vi omedelbart i relevans. Tarotkort, spa-behandlingar och yoga verkar då minst lika meningsfullt som att sitta i kyrkbänken och lyssna till ännu en präst som förkunnar sin förlorade tro
."

Inkonsekvent riksdagsagerande i människovärdesfrågor

Jacob Rudolfsson skriver i SEA:s nyhetsbrev:



En nyhet som tycks ha passerat svenska medier obemärkt förbi är den resolution som i början av november antogs i Europarådets parlamentariska församling, vilken även är vägledande för Europadomstolen för mänskliga rättigheter. 

I resolution 1829 fördöms könsselektiva aborter. Pressen från familj och omgivning att av könsselektiva skäl göra en abort ska dessutom anses vara en form av psykologiskt våld. Medlemsländerna har till 2015 på sig att åtgärda missförhållandena för att sedan återrapportera till Europarådet.

För Sveriges räkning innebär det att om trenden med de så kallade flickaborterna skulle fortsätta eller om någon pressas att utföra en sådan abort, kan vi ställas inför Europadomstolen.

En intressant detalj i sammanhanget är att resolutionen fick oväntat svenskt stöd. Bland annat röstade riksdagsledamoten Carina Hägg (S), som är en känd abortförespråkare, för resolutionen (tillägget om att återrapportera 2015 var det enda somogillades). 

Ändå skriver hon i en skriftlig fråga till EU-minister, Birgitta Ohlsson (FP), som lämnades in idag den 25/11, att hon är orolig över försämringen av aborträtten ute i Europa. ”Vilka initiativ tar regeringen för att stärka kvinnors rätt till abort i EU:s medlemsländer?” undrar Hägg.

Detta är mycket inkonsekvent. Först röstar hon för en inskränkning i aborträtten. Sedan vill hon utvidga den. Ibland är politik obegripligt.

Känner sig Hägg pressad av övriga Europa att rösta för resolutionen? Om nej, och resolutionsinnehållet är en jämställdhetsfråga för henne (minns flickaborterna), varför röstade hon då emot tillägget att återrapportera 2015? Tycker hon inte att svenskt jämställdhetsarbete är värt att rapportera om, i synnerhet då hennes förhoppning är att vi ska ha en S-regering då? Detta är väl värt att undersöka.

SEA arbetar aktivt med att påverka och bevaka utvecklingen kring i synnerhet två områden där människovärdet är hotat; abort och dödshjälp. Bland annat har vi anordnat seminarier, debatter och gett ut en skrift med välformulerade argument för människovärdet. Inom kort är det dags för Livets Söndag – som infaller på den tredje advent – en söndag som flera församlingar valt att uppmärksamma människovärdet på.
Hos de lagstiftare som verkar kanske mest för att försvara den svenska abortlagstiftningen och att införa dödshjälp kan man dock skönja både en haltande argumentationsteknik och inkonsekvens inför det självpåtagna uppdraget. Det ovannämnda exemplet är ett tecken på detta.
Under hösten rapporterades det om att det i riksdagen finns ett tvärpolitiskt som vill arbeta för att införa dödshjälp. I en motion om lades fram i samband med höstens motionstid, signerad Eva Flyborg (FP), Helena Leander (MP), Staffan Danielsson (C) och Fredrick Federley (C), går det att utläsa att döden ”måste kunna diskuteras utan de övertoner av biblisk och gudomlig inblandning som mer ställer till problem än hjälper. Lagstiftningen måste stå fri från partisk påverkan, av vilket slag det än månde vara.”
Smålandspostens ledarskribent Marcus Svensson har rätt när han i en ledare belyser den västerländska människosynens nära koppling till det judiskt-kristna trosarvet och att sekulariseringen skapar ett vakuum i värdefrågor. Samtidigt kan man ju undra om den tvärpolitiske kvartetten läser andras inlägg och motioner som en viss potentat läser Bibeln. I den motion som uttrycker ett motstånd till dödshjälp finns det ingen skrivning som bär ”övertoner av biblisk och gudomlig inblandning”. 

Låg argumentationsteknik med andra ord.

28 nov. 2011

JULKLAPPSTIPS!

Julklappstips!
Köp en julklapp som varar hela året. Läs mer

Inkonsekvent riksdagsagerande i människovärdesfrågor

Jacob Rudolfsson skriver i SEA:s nyhetsbrev:

En nyhet som tycks ha passerat svenska medier obemärkt förbi är den resolution som i början av november antogs i Europarådets parlamentariska församling, vilken även är vägledande för Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

I resolution 1829 fördöms könsselektiva aborter. Pressen från familj och omgivning att av könsselektiva skäl göra en abort ska dessutom anses vara en form av psykologiskt våld. Medlemsländerna har till 2015 på sig att åtgärda missförhållandena för att sedan återrapportera till Europarådet.

För Sveriges räkning innebär det att om trenden med de så kallade flickaborterna skulle fortsätta eller om någon pressas att utföra en sådan abort, kan vi ställas inför Europadomstolen.

En intressant detalj i sammanhanget är att resolutionen fick oväntat svenskt stöd. Bland annat röstade riksdagsledamoten Carina Hägg (S), som är en känd abortförespråkare, för resolutionen (tillägget om att återrapportera 2015 var det enda som ogillades).

Ändå skriver hon i en skriftlig fråga till EU-minister, Birgitta Ohlsson (FP), som lämnades in idag den 25/11, att hon är orolig över försämringen av aborträtten ute i Europa. ”Vilka initiativ tar regeringen för att stärka kvinnors rätt till abort i EU:s medlemsländer?” undrar Hägg.

Detta är mycket inkonsekvent. Först röstar hon för en inskränkning i aborträtten. Sedan vill hon utvidga den. Ibland är politik obegripligt.

Känner sig Hägg pressad av övriga Europa att rösta för resolutionen? Om nej, och resolutionsinnehållet är en jämställdhetsfråga för henne (minns flickaborterna), varför röstade hon då emot tillägget att återrapportera 2015? Tycker hon inte att svenskt jämställdhetsarbete är värt att rapportera om, i synnerhet då hennes förhoppning är att vi ska ha en S-regering då? Detta är väl värt att undersöka.

SEA arbetar aktivt med att påverka och bevaka utvecklingen kring i synnerhet två områden där människovärdet är hotat; abort och dödshjälp. Bland annat har vi anordnat seminarier, debatter och gett ut en skrift med välformulerade argument för människovärdet. Inom kort är det dags för Livets Söndag – som infaller på den tredje advent – en söndag som flera församlingar valt att uppmärksamma människovärdet på.

Hos de lagstiftare som verkar kanske mest för att försvara den svenska abortlagstiftningen och att införa dödshjälp kan man dock skönja både en haltande argumentationsteknik och inkonsekvens inför det självpåtagna uppdraget. Det ovannämnda exemplet är ett tecken på detta.

Under hösten rapporterades det om att det i riksdagen finns ett tvärpolitiskt som vill arbeta för att införa dödshjälp. I en motion om lades fram i samband med höstens motionstid, signerad Eva Flyborg (FP), Helena Leander (MP), Staffan Danielsson (C) och Fredrick Federley (C), går det att utläsa att döden ”måste kunna diskuteras utan de övertoner av biblisk och gudomlig inblandning som mer ställer till problem än hjälper. Lagstiftningen måste stå fri från partisk påverkan, av vilket slag det än månde vara.”

Smålandspostens ledarskribent Marcus Svensson har rätt när han i en ledare belyser den västerländska människosynens nära koppling till det judiskt-kristna trosarvet och att sekulariseringen skapar ett vakuum i värdefrågor. Samtidigt kan man ju undra om den tvärpolitiske kvartetten läser andras inlägg och motioner som en viss potentat läser Bibeln. I den motion som uttrycker ett motstånd till dödshjälp finns det ingen skrivning som bär ”övertoner av biblisk och gudomlig inblandning”.

Låg argumentationsteknik med andra ord.

rupebas morgonkoll den 28 november

Morgonkoll

Söndag med livsviktigt budskap!
Hans Weichbrot skriver i Världen idag - "Förra söndagen i svenska kyrkan gick  under benämningen Domssöndagen med underrubriken "Kristi återkomst". Temat belyser världshistoriens omskakande slut ur ett bibliskt perspektiv, där huvudbudskapet är att den Treenige Guden har kontrollen och att vi därför kan vara trygga, även när allt i världen skakar som mest.
Världshistorien kommer nämligen inte kulminera genom att den destruktiva delen av mänskligheten förvandlar jorden till ett rykande askklot, utan genom att Jesus Kristus kommer tillbaks i strålande härlighet för att visa hela världen att han och bara han är HERREN
"

Den bortglömda deklarationen
Dagen - "Deklarationen som vi firar i dag påminner oss om 30 år av misslyckad implementering och bortprioritering. Det skriver fyra riksdagspolitiker, från båda blocken, om kampen för religionsfrihet. Nu behövs ett tvärpolitiskt agerande, menar de.
Denna dag 1981 antog FN:s generalförsamling "Deklarationen om utrotningen av alla former av intolerans och diskriminering på grund av religion eller övertygelse". Trettio år senare finns få framgångar att fira. 70 procent av världens befolkning bor i länder där staten eller grupper i samhället kraftigt begränsar medborgarnas religions- och övertygelsefrihet.
"

Abortutredning har lett till få åtgärder
Världen idag - "I juni 2009 lade en arbetsgrupp fram en utredning, beställd av regeringen, om hur man skulle minska antalet oönskade graviditeter och därmed de höga aborttalen. Men få av åtgärderna som föreslogs har genomförts två och ett halvt år senare.
– Socialdepartementet har ännu inte satt ner foten, säger Anders Milton som ansvarade för utredningen
."

Bibelfemman 2011 på Frälsningsarmén i Södertälje
FA:s hemsida - "Lördagen den 12 och söndagen den 13 november genomfördes Bibelfemman på Frälsningsarmén i Södertälje.
Bibelfemman är en tävling i bibelkunskap som anordnats av kåren i Södertälje i 20 år, sedan början på 1990-talet. Alla elever i årskurs fem i kommunens skolor får ett erbjudande om att vara med i tävlingen. De klasser som svarar ja får ett klassbesök och då får alla elever ett eget exemplar av Nya Testamentet. De får sedan cirka två månader på sig att studera bibeln. I år var frågorna hämtade från Johannes evangelium. 12 klasser i 5 olika skolor har i år fått ett besök och cirka 300 ex av Nya Testamentet har delats ut.
"

26 nov. 2011

Adventsfirande men inte till varje pris

Elisabeth Sandlund skriver i Dagen:

"Det är första advent på söndag. För stora delar av befolkningen i Sverige är det signalen till att det nu är dags att börja komma i julstämning. Inte så få av dem som sällan eller aldrig nöter kyrkbänkarna andra söndagar ser ett besök i kyrkan just vid detta tillfälle som en lämplig inledning. Att till dånande orgel få brista ut i "Bereden väg för Herran" eller någon annan av de klassiska adventspsalmerna ger härliga känslor alldeles oavsett vilken relation man har till den Herre som texten handlar om. I bästa fall öppnar deltagandet också för ett möte med Gud. Rimligen är det varje präst eller pastors önskan att bidra till ett sådant. Men att det skulle vara en oundviklig följd av ett enstaka gudstjänstbesök i traditionens namn är det knappast någon som tänker sig, inte ens när man reser sig under trosbekännelsen eller omfattas av att välsignelsen uttalas över församlingen. Undantaget är barn och ungdomar. Då blir det livsfarligt, då väller beröringsskräcken fram. Ska advent uppmärksammas i skolorna ska det enligt Skolverket ske som "en historisk, traditionell högtid".

Elisabet ger också förslag till ett helt ofarligt adventsfirande, godkänt av Skolverket.

Läs mer

Kristofobin är hela samhällets problem

Bitte Assarmo skriver i Världen idag

"Men att kristofobin blivit så utbredd är sannerligen inte en enskild kristen utövares problem, utan hela samhällets. Vårt samhälle vilar på en kristen grund och när vi sparkar undan den grund vi står på, kan det inte bli annat än fel. Det ser vi inte minst så här års när det drar ihop sig mot skolornas julavslutningar. Alltfler församlingar lägger sig platta för samhällets krav på att få använda kyrkorummet som plats för skolavslutningar utan närvaro av en präst – och framför allt utan att ett enda ord om Gud eller Kristus ska yttras."

Läs mer

Två år senare

Igår publicerade jag en serie kortfilmer från BBC om problem ibland Amishfolket.
Två år senare gjorde BBC ett uppföljningsreportage för att se vad som hände med familjen som bröt sig ut ur Amishkulturen. Här kommer det första av fyra avsnitt:

Här kan du se de övriga avsnitten

Lördagsgodis: Kurtan och Patrik Sjöberg

25 nov. 2011

Pastor Birro vågar utmana

Daniel Grahn skriver i Dagen:

"För ett par veckor sedan besökte Marcus Birro tidningen Dagen. Det blev en timme med frågor och svar, där vi mötte en sårbar och uppriktig kille. Han berättade sin livshistoria, med mycket mörker som alkoholist, men hur han i dag lever nyktert, älskar sin fru och sina barn. Han berättade om att vara udda i kultureliten, att våga stå för obekväma åsikter. Att den där idén som partiledare i kd inte var den smartaste, men att han faktiskt trodde sig kunna bidra.
Marcus Birro är orädd, och det ska bli spännande att se vart han tar vägen. För många yngre är han redan en hjälte, hos de äldre kan finnas en fågel-fisk-osäkerhet. Den som lyssnar och läser kan inte vara oberörd. Utan tvekan har Birro fått en gåva att förvalta. Än så länge används den väl!"

Läs mer

Problem bland Amishfolket

Det har varit flera artiklar den senaste tiden i svensk press om Amishfolket. Du kan läsa i Dagen och i Dagens Nyheter.
 
Barnabasbloggen skriver om Amishfolket:
"Amish är en konservativ kristen folkgrupp som har sina rötter i anabaptismen. Tyvärr har amishkulturen blivit ett regelstyrt och lagiskt sammanhang. Men det finns andlig förnyelse och genuin Jesusväckelse även ibland amishfolket. Den här underbara dokumentären av BBC finns på youtube och berättar om två amishfamiljer som börjat läsa Bibeln på engelska, tro på Jesus, uppleva hans verk och vittna om honom för sina grannar. De får stora problem för att de gör det. Dokumentären är uppdelad i sex avsnitt på tio minuter vardera och ger en fin inblick i amishkulturen och ett starkt vittnesbörd om evangeliets befriande kraft."

Du kan se det första avsnittet av dokumentärfilmen nedan. Även om du inte är så duktig i engelska kan du få ut mycket av att bara se på den välgjorda filmen:

De övriga avsnitten finns här

rupebas morgonkoll den 25 november

Morgonkoll

100 nya GF-församlingar till 2025
Sändaren - "Under ett intensivt dygn (9—10/11) med seminarier, samtal, gemenskap, bön och förbön har ett 40-tal församlingsplanterare, omstartsled-are och Våga tro-teamare från Svenska baptistsamfundet och Svenska missionskyrkan mötts på Hjortsbergagården utanför Alvesta. Man talade dels om hur vi i det efterkristna landskapet formar församlingar som sant och äkta gestaltar Guds rike i sin omvärld. Dels hur vi möter den utmaning som det allt större utanförskapet och segregeringen i vårt samhälle innebär. "

Räddningsaktion för Världen idag
Världen idag - "På några dagar samlades drygt 390 000 kronor in
På tisdag förmiddag stod det klart att inte mindre än 390 000 kronor samlats in. Bara ett par bankdagar efter att brevet gick ut till prenumeranterna.
Sverre Larsson, vice ordförande för Världen idag AB och en eldsjäl när det gäller kristen press och opinion, är glad över gensvaret.
"


Varför är Världen idag viktig?
Marcus Birro skriver i Världen idag: "Jag är mycket fäst vid Världen idag. Tidningen har snabbt blivit en omistlig del av min vardag de tre dagar i veckan som den kommer. Jag tycker mycket om modiga röster och Världen idag är en mycket modig röst. Tillsammans med Dagen är Världen idag enormt viktig för kristen opinion i Sverige. Utan att ängsligt snegla åt det rådande läget i alla frågor så skriver Världen idag om det som ligger nära tron och hjärtats röst. Det är enormt befriande. Världen idag är inte en religiös tidning med sitt existensberättigande i enbart kyrkliga frågor. Tidningen är en kompass i tiden, en röst mot ytlighet och cynism. Den är extremt viktig och har som jag ser det alla möjligheter i världen att växa. Tidningens betydelse är odiskutabel."

Kampen för den kristna rösten
Lukas Berggren skriver i Världen idag - "Världen idag är en kristen mediaröst. Vi har antagit utmaningen att vara en tydlig, saklig och varm röst i vår tid. En röst – som likt Johannes döparen – bereder väg för Herren och pekar på Jesus. Vi gör det genom nyhetsbevakning, genom tydlig opinionsbildning, genom kristen folkbildning och genom att förmedla vittnesbörd om vad Gud gör."


GF:s uppdrag: förändra världen
Dagen - "Det nya samfundet kan bli till inspiration.
Än en gång ritas kyrkokartan om och om ett tag kommer även de nu aktuella samfundsnamnen, Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige, att bli historia. Liksom Örebromissionen, Helgelseförbundet och Fribaptistsamfundet har blivit
."

24 nov. 2011

Lördagsgodis: Drömmen om en vit jul?

Pastorn trivs på jobbet

Präster och pastorer är de som är allra lyckligast på jobbet. I alla fall om man ska tro en amerikansk studie som presenterades tidigare i höstas.

Läs mer

120 år av frälsning

Helsingborgs Dagblad skriver:

"Frälsningsarmén i Klippan firade på måndagen 120 år, ett jubileum med sång, tal och framtidstro. "Jag tror att den tid kommer när folk har anledning att söka sig hit", säger Eina Iverup.
I Frälsningsarméns lokal ljuder psalm 628 från ett 40-tal själar: "Låt frälsningsfanan vaja från bergets topp". År 1891 startade kapten Ester Vågendahl och löjtnant Amanda Nordmark Frälsningsarmén i Klippan. Det första mötet höll kåren i Templarlokalen. Där hyrde man in sig fram till 1916 då Frälsningsarméns nuvarande hus byggdes på Allégatan
."

Läs mer

23 nov. 2011

Chockerande!

Breaking news – chockerande – sprid – så här gick det till när pastor Jean skulle utvisas

Stefan Swärd skriver på sin blogg:
"Så här gick det till enligt advokat Claes Strömwall när pastor Jean Kabuidibuidi skulle utvisas från Sverige tidigare i veckan. En människa med normal moral och samvete blir inte annat än upprörd över hur svenska myndigheterna och politiken behandlar utsatta och hjälplösa flyktingar. Läs, bli chockerad och engagerad – gör något!:

1/ Han omhändertas av 5 poliser den 15 november i Förvaret Märsta ca kl 1800. Man sätter på honom handbojor, fotbojor samt fängsel (kedjor) runt livet som i sin tur är fastkedjat i hans ena ben. Advokaten informeras inte om detta.

 2/ Jean förs ut till transportbilen av 5 poliser. Ytterligare 1 polis kör bilen mot Skavsta. Under transporten till Skavsta flygplats misshandlas Jean av 1 polisman i samband med att Jean ber till Gud om hjälp i den situation han befinner sig i. Polismannen slår med knuten näve två gånger mot Jeans bröst så att smärta uppstår. Jean är ju försvarslös med sina bojor och kan givetvis inte skydda sig mot detta övergrepp. Jean börjar gråta och frågar varför han misshandlar honom. Inget svar ges."

Läs mer

rupebas morgonkoll den 23 november

Morgonkoll

Kristallkatedralen såld till Katolska kyrkan för 57,5 miljoner dollar
Dagen - "Kändispastorn Robert Schullers Kristallkatedral, Crystal Cathedral, har sålts till Katolska kyrkan för 57,5 miljoner dollar, enligt uppgifter från konkursförvaltaren till ABC News.
Församlingen har dragits med svåra ekonomiska problem under en längre tid. Förra året ansökte den om konkurs efter flera år av inre stridigheter. De ekonomiska problemen tvingade dem att bara under förra året säga upp 140 personer från sina tjänster
."

Skola stoppar sexfilm från UR/RFSU
Världen idag - "Världen idag berättade i början av året om det nya sexualundervisningsmaterialet som togs fram av RFSU och som en del i en större satsning från Utbildningsradion.
Då kom kritik från flera håll på innehållet både i texter och den film som är kopplad till ”Sex på kartan”.
I filmen som är tänkt att visas för högstadieelever tar man bland annat upp anal- och oralsex, homosexualitet och samlagsställningar.
Enbacksskolan i Tensta valde att visa sexfilmen vid ett tillfälle, något man inte kommer att göra om.
– Det väckte en del debatt. Och det är i första hand filmen som jag som rektor vänt mig emot. Jag kan tycka att den går för långt och att man inte nödvändigtvis på detaljnivå behöver visa 13- och 14-åringar hur olika sexuella akter kan utföras.
"

Frälsningsarmén utreder anklagelser från 1950-talet
FA:s hemsida - "I en av kvällstidningarna framkommer allvarliga anklagelser om systematiska sexuella övergrepp från en anställd i Frälsningsarmén under åren 1948 – 1955. Frälsningsarmén känner starkt med de personer som står bakom dessa uppgifter och kommer att inleda en utredning."

22 nov. 2011

Europakris banar väg för ny världsordning

Stanley Sjöberg skriver i Hemmets Vän:

"Kristendomen i Europa är så skadad av förytligande att de flesta inte ens tror på att Jesus ska komma tillbaka. Budskapet om det Bibeln försäkrat i sina löften, betvivlas och kvävs av en sekulariserad teologi.
Noa var ganska ensam när han profeterade om det som skulle hända. Mose var ibland fruktansvärt ensam när han framförde det Gud hade sagt om framtiden. Profeten Elia jagades ut i öknen, Jeremia blev torterad och isolerad för att tysta ner hans oroväckande budskap.
Jag vill därför citera Guds Ord om att ”eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud skall föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom … Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden” (Första Tessalonikerbrevet 4:14-17).
De som tillhör Jesus och har tagit den frälsning som gjorts möjlig genom Kristi kors, kommer att hämtas hem i ett första uppryckande, för att sedan tillsammans med konungarnas Konung komma för att upprätta en helt ny världsordning med rättvisa och rättfärdighet, en förnyad skapelse som ska märkas i både jordens natur och bland djur
."

Läs mer

21 nov. 2011

Till dygdernas försvar mitt i finanskrisen

Jacob Rudolfsson skriver i Svenska Evangeliska Alliansens nyhetsbrev:

Det talas mycket om normer och dygder just nu – nära kopplat till den pågående skuldkrisen. Goda värderingar, som måttfullhet, rättrådighet och ödmjukhet – vad som tidigare ansågs vara passé av både värderelativister och nihilister – har fått ett uppsving i debatten om samhällsekonomin. Att tala om värderingar som objektiva sanningar och inte bara subjektiva åsikter, börjar bli rumsrent. I det senaste numret av tidskriften Axess skriver de två bröderna, Tino och Nima Sanandaji, om hurnormlösheten förklarar finanskrisen:

”Samhällsvetare brukar inte studera normers och moraliska värdens betydelse för samhällsekonomin. Anledningen är att normer är svåra att mäta och påverka genom politiken. Men bara för att något är svårt att studera, eller omedelbart förändra genom nästa budgetproposition, betyder det inte att det är oviktigt. I själva verket finns mycket som pekar på att normer påverkar hela vår samhällsuppbyggnad. På lång sikt påverkas normbildning i sin tur av den politik som förs. Ett viktigt exempel är den generösa välfärdsstatens effekt på arbets- och bidragsmoral. Normer är informella regler för vårt beteende, både i relation till andra människor och i den konstanta interna kamp som vi för med våra egna ”svaga” sidor.”

Svenska Dagbladets PJ Anders Linder utgår i sinsöndagskrönika från Sanandajis artikel och slår fast att skälet till ”[a]tt stater, företag och privatpersoner började låna mycket mer kan inte bara ha berott på de låga räntorna, det måste också bero på förändrade värderingar”. 

I takt med att måttfullheten har fått stå tillbaka för ”köp nu, betala sen!”-mentaliteten, har de goda normerna gröpts ur. Konsekvensen av detta kan skönjas i såväl ökningen av sms-lån bland privatpersoner, och regeringars bristande ansvarstagande för statsfinanser. Hur vi ser på hushållningen av såväl privata och offentliga finanser får långdragna konsekvenser, helt enkelt.

PJ Anders Linder igen: ”En ny sorts kortsiktighet i finanssektorn samspelade med en ny sorts otålighet och en allt meddetsamma-mentalitet hos allmänhet och politiker. Normerna gröptes ur och resultatet blev ett elände såväl för det allmänna som för privatpersoner.”
Det finns mycket gott i Tino och Nima Sanandajis artikel, men den långsiktiga normbildningen påverkas inte bara av den förda politiken. Mitt i deras artikel skymtar sociologen Max Weber förbi. Max Weber menade bland annat att reformationen var stark pådrivande av tankesättet att hårt arbete var en dygd; oavsett yrkesval, så arbetade man för Gud, och detta var något gott i sig. Dygderna som var nödvändiga för ett sunt samhällsekonomiskt ramverk, hade sitt ursprung i den kristna tron. 

Goda normer – som nu efterfrågas för att hantera skuldkrisen – uppstår inte i ett vakuum. Den kristna trons roll är omistlig. Utlämnas människan helt åt sig själv och sina egna drifter, kommer hon knappast fram till att dygder har en objektiv grund. Möjligen skulle hon ytterst tycka att dygder är intressanta, attraktiva och praktiska i samhällsbygget. Men vilken grund har hon för att säga att de är absolut sanna? 

I takt med sekulariseringen och marginaliseringen av den kristna tron i samhällsdebatten, kan man fråga sig varför dess värderingar åter är i ropet. Oavsett om man försanthåller den kristna verklighetsbeskrivningen, är det knappast progressivt att på ett styvmoderligt sätt förpassa en för många människor viktig samhällsröst till avbytarbänken.

CS Lewis illustrerar detta på ett fenomenalt sätt i sin samtidsanalys ”Människans avskaffande” där samhället efterfrågar rättrådighet och ädelmod, men samtidigt kapar rötterna till det som ger dygderna liv; ”I en slags kuslig naivitet lyfter vi bort organet men kräver att det ska fungera. Vi skapar människor utan bröstkorgar och väntar oss att de skall visa karaktär och ambitioner. Vi skrattar åt heder och blir indignerade när vi finner förrädare ibland oss. Vi kastrerar folk och begär att kastraterna skall vara fruktsamma”.

rupebas morgonkoll den 21 november

Morgonkoll

Världen Idag vädjar om ekonomiskt stöd

Dagen - "Den kristna tidningen Världen Idag befinner sig i ekomisk kris. I dagarna går det ut ett brev med en vädjan till tidningens abonnenter om extra ekonomiskt stöd."

Fem förslag för förändring
Stefan Gustavsson skriver i Världen idag - "Förra veckan var jag, tillsammans med företrädare för olika religiösa trossamfund, inbjuden till Moderaternas kulturkommitté. För mig ett exempel på styrkan i vår demokrati; det dominerande regeringspartiet tar ett initiativ att bjuda in religiösa företrädare – kristna, judar och muslimer – för att lyssna till deras synpunkter.
En fråga vi var ombedda att besvara var: "Vilka fem politiska förändringar skulle ni vilja genomföra om ni hade möjlighet?" En intressant utmaning."


2000-talets andlighet
Hemmets Vän - "Den som någon gång i fram­tiden ska skriva svensk kyrko­historia kommer att få ett intressant uppdrag. Den svenska kristenheten hade en fantastisk utveckling från 1800-talet fram till början/mitten av 1900-talet. Sverige var ett föregångsland. Exempelvis var den svenska pingströrelsen under första delen av 1900-talet ledande och ett exempel för andra länder och kontinenter.
Missionsförbundet, Baptist­sam­­fundet, EFS, Örebromissionen, Fribaptisterna, Frälsningsarmén och Helgelseförbundet, dessa och andra organisationer sprang ur en stark andlig erfarenhet. Helt klart var det inte oproblematiska tider. Eller perfekta tider. Det fanns gott om osämja och teologiska strider
."

Viktigare att vara sann
Nasrin Mosavi Sjögren skriver i Världen idag - "Lyssna till den granens susning vid vars rot ditt bo är fästat". Så står det på en tavla som min man satt upp i hallen. Jag tänker mycket kring detta med ursprung. Så mycket avgörs av det. Om vi har vårt ursprung i Gud ter sig allt som har med mänskligt liv att göra på ett speciellt sätt. Om inte, ter det sig annorlunda. Att jag har mitt ursprung i Iran är avgörande för hur mitt liv har gestaltat sig.
Vad gäller mitt eget liv kan jag lugnt säga att det inte var bättre förr. Jag har det mycket bättre nu än när jag var tonåring och bodde på gatan. Ändå är jag en av dem som ofta tänker att "det var bättre förr". Vad menar jag egentligen med det?
"

19 nov. 2011

Samtal mellan katoliker och evangelikaler

Spännande samtal om skillnader och likheter mellan katoliker och evangelikaler

Från SEA:s nyhetsbrev:


Vad är kristen tro? Det var rubriken på torsdagens samtal mellan domprost Åke Bonnier och pastor Ulf Ekman, som arrangerades av Elimkyrkan, i Stockholm. Trots olika synsätt i väsentliga frågor som till exempel äktenskapsfrågan, jungfrufödseln och den yttersta domen, fanns det enighet i vad som ytterst konstituerar kristen tro. Tron på Jesus som sann Gud och sann människa, är en limbalk som bär upp hela den kristna Kyrkans tak, som Åke Bonnier uttryckte det (för den intresserade finns hela samtalet inspelat här).

Även Treenigheten, Jesu död på korset och uppståndelsen är centrala i den kristna tron. För att citera Paulus; "om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder." (1 Kor 15:17). Detta är den tro "som en gång för alla har överlämnats åt de heliga" som Judas uppmanar läsarna av sitt brev att fortsätta kämpa för (Jud. 3).

Av denna anledning kan till exempel Mormonkyrkan, som Dagen har skrivit om i ett antal artiklar (här ochhär), inte räknas som kristna. Några av dess trossatser är nämligen:

* Bibeln är full av fel och ersätts av Mormons bok och Mormonprofeternas budskap.
* Gud var en gång människa liksom oss och levde på jorden. Han "blev Gud" genom tro och goda gärningar - liksom vi kan bli.
* Jesu död och uppståndelse såg bara till att vi kan få möjligheten att bli frälsta, vilket sker genom goda gärningar - inte genom tro på Jesus Kristus.
Samtidigt som det finns lärosatser som tydligt avgör vad som är kristen tro, finns det väsentliga skiljelinjer som både går rakt igenom olika kristna samfund och mellan olika kyrkofamiljer.
Under senare år har evangelikaler och katoliker krokat armt i centrala kristna lärofrågor. Jesu historicitet och exklusivitet, människovärdet samt den kristna äktenskapssynen är bara några exempel på hur kristna från olika kyrkotraditioner har stått enade. Däremot finns det frågor som båda sidor kommer till olika slutsatser om och anser vara viktiga.

SEA är en växande evangelikal rörelse med troende från olika samfund. Vad som är evangelikal teologi kan sammanfattas i Lausannedeklarationen som antogs vid den stora missionskonferensen i Lausanne, Schweiz, 1974. Denna trosdeklaration delas av över 600 miljoner kristna världen över. Manillamanifestet (1989) och Kapstadsöverenskommelsen (2010) är fortsättningen på Lausannedeklarationen.
Men vilka är skillnaderna mellan evangelikaler och katoliker och hur påverkar de relationen mellan dessa båda kristna inriktningar? Det är temat för samtalskvällen "Lika - men ändå olika", som SEA arrangerar tillsammans med Dagen torsdagen den 1 december. 

Då kommer den katolske biskopen Anders Arborelius, SEA:s generalsekreterare Stefan Gustavsson, pingstpastorn Sten-Gunnar Hedin och Bengt Malmgren, läkare och aktiv inom Katolsk karismatisk förnyelse, att samtala om likheter och skillnader mellan evangelikaler och katoliker. Moderator för samtalet Elisabeth Sandlund, opinionsredaktör för Dagen

Välkommen till en mycket spännande samtalskväll!
Plats: Elimkyrkan, Styrmansgatan 29, Stockholm
Tid: Torsdagen 1 december kl 19:00
Anmälan: evenemang@sea.nu

Övrigt: För de som inte kan närvara under samtalskvällen kommer vi att spela in samtalet.

Lördagsgodis: Ibland kan det bli fel

Ibland kanske livet kan kännas som om allt går emot en. Till och med rulltrappan.

18 nov. 2011

rupebas morgonkoll den 18 november

Morgonkoll
 

Grunden förbereds för ny förintelse
Jackie Jakubowski skriver i Kyrkans Tidning - "Det är ingen slump att Irans president Ahmadinejad har arrangerat internationella förintelseförnekarkonferenser i Teheran och samtidigt hotar Israel med utplåning....
Den franske filosofen André Glucksmann har konstaterat att Iran, genom att öppet uttala ett hot att förgöra Israel och samtidigt arbeta för att skaffa sig ett medel för att förverkliga sitt mål, har brutit mot två tabun som sedan 1945 varit det internationella samfundets grundpelare: ”Aldrig mer Auschwitz” och ”Aldrig mer Hiroshima”.
Aldrig mer?
"

Dags för bättre självförtroende
Stefan Swärd skriver i Världen idag - "Den kristna kyrkan i Sverige har krympt och marginaliserats under många år. En gång i tiden var Svenska kyrkan en mycket viktig aktör i Sverige, och en hög andel av befolkningen deltog i kyrkans verksamhet. Den siffran har krympt år efter år under många år. Frikyrkorna i Sverige hade sin storhetstid under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Andelen frikyrkomedlemmar har minskat år efter år, ända sedan 1940-talet....
Vi kristna behöver bli befriade från vårt dåliga självförtroende och inse att vi har något unikt att komma med. Vi är Kristi kropp. Vi är hans händer, hans fötter, hans mun, hans redskap. Vi är kungar och präster, kallade av Gud, Guds representanter, Guds ambassadörer. Gud har kallat oss att gå ut med budskapet, att berätta för alla som bor i Sverige om Jesus. När tro och framtidsvisioner ersätter missmod, då börjar kristna församlingen att röra sig framåt
."

Statistik som skrämmer
Elisabeth Sandlund skriver i Dagen - "Marschen in i utsorteringssamhället går i allt raskare takt. Det visar Socialstyrelsens statistik för 2010 om aborter vid fosterskador och kromosomavvikelser. För hela elvaårsperioden 1999-2009 gjordes lika många aborter av barn med Downs syndrom som antalet som föddes. Under 2010 avbröts sex graviditeter av tio.
Det är fortfarande en bra bit kvar till situationen i Danmark. Där erbjuder man sedan ett antal år tillbaka alla gravida kvinnor så kallade KUB-tester, som inte innebär något ingrepp och därmed inte ökar risken för missfall, tidigt i graviditeten.  Och där föds numera mycket få barn med Downs syndrom.
"

17 nov. 2011

Tack, Birro!

Vi kanske inte förväntar oss att möta Gud i Expressen. Desto mer positivt förvånade blir vi då Gud plötsligt blir synlig och verklig i Marcus Birros krönika i Expressen. Birro skriver:

"Är man troende så har Gud en innerlig, livsviktig uppgift för oss alla. Vi har det unika nedärvt i oss. När vi möter varandra, möter vi det heligaste som finns.
Liv! Liv till varje pris! Det är stort, outsägligt och det är alltid fullständigt okränkbart.
Fast inte här. Eftersom Sverige gjort sig av med Gud, har vi också längs resans gång hängt av oss just detta. Livet är inte okränkbart längre. Det finns utrymme för förnedring och hänsynslöshet.
Vi gör misstaget att tro att ingen ser oss för att vi är ensamma. Vi tror ingen dömer oss. Det finns en sorts flottig brutalitet som är en direkt följd av vårt lands sekularisering. Vi tror inte på Gud längre. Alltså tror vi inte heller på det Gud har skapat. Dig, mig, männi­skor runt omkring oss.
När slutade vi värdera mänsklighet högst? När rasade vi nerför den här branten av förnedring och tyranni?
Jag vet inte. Men jag vet att enda vägen tillbaka till någon form av anständighet är vägen tillbaka till Gud. Och inte den publika, menlösa Guden som Jonas Gardell och de andra försöker göra till en sorts lallande fåne på ett moln.
Vägen tillbaka till medmänsklighet ­­går via en rättvis, konsekvent, tydlig, dömande, men ändå alltid för­låtande Gud.
"

Läs hela krönikan här

16 nov. 2011

rupebas morgonkoll den 16 november - 04:09

Morgonkoll

Diskret är inte vägen
Kyrkans Tidning - "Folkkyrkan. Hur hanterar Svenska kyrkan att förväntningarna från en majoritet av medlemmarna är att den inte ska förkunna. Att en majoritet inte tror på Kristus? Hur undviker kyrkan att enbart bli en godhetsmyndighet?
Bland medlemmarna är en liten minotitet engagerad, kunnig och troende – en stor majoritet har inga eller få kontakter med kyrkan, vet rätt lite om dess verksamhet – och tror inte.
20 procent av Svenska kyrkans medlemmar menar att ”religion lockar fram människors sämsta sidor”, knappt 15 procent ”tror på Jesus Kristus
”.

Ingen "äger" sin kropp
Världen idag - "Så vilken är då vår relation till våra kroppar? Svaret är enkelt men också uppfordrande: kroppen är en del av mig själv på samma sätt som själen, psyket, anden eller vad vi nu vill kalla jagets icke-materiella dimensioner. Kroppen är till och med en avgörande del av jaget, efter- som vi inte kan finnas i tid och rum utan den.
Vi kan alltså inte anses äga, ha eller besitta våra kroppar på ett sådant sätt, och med sådana följder, som vårt innehav eller besittande av något annat. Det vill säga så att den kan förstöras, slängas eller avyttras bara för att vi fattar ett frivilligt beslut om det i myndig ålder. Enbart på dessa grunder måste alltså en relativistisk etik och argumentation, byggd på ett likställande av kroppen med ett ting, avvisas
."

Rattfylleri som ursäkt
Svenska Dagbladet - "Ju fler och ju grövre brott desto lindrigare blir påföljden, enligt den pomperipossalogik som tillämpas i landets domstolar. Nu är jag visserligen inte jurist, men jag förstår inte hur rattfylleri kan vara på samma gång ett brott och en förmildrande omständighet."

150 präster hotar med avhopp i Church of Scotland
Kyrkans Tidning - "Church of Scotland hotas av massavhopp från präster efter att kyrkan öppnat upp för homosexuella präster. Avhoppen kan också leda till bildandet av en utbrytarkyrka.
Beslutet väckte stark kritik inom vissa grupper i kyrkan och sedan maj har sex präster avgått.
- Om kanske fem eller sex år kommer det att finnas en gruppering av likasinnade evangelikala presbyterianska kyrkor. Det är mer än troligt att det kommer att finnas ett antal kyrkor som kommer att lämna Church of Scotland under de kommande månaderna eller åren, säger Mike Strudwick vid kyrkan Gilcomston South i Aberdeen, till the Guardian."

15 nov. 2011

Samuel Ljungblahd och Sarah Dawn Finer

I helgen sjöng Samuel Ljungblahd och Sarah Dawn Finer duett i "Nyhetsmorgon" i TV4. Lyssna och njut:

Skuldkrisen är värdenas kris

P J Anders Linder skriver i Svenska Dagbladet en krönika som handlar om orsaken till dagens ekonomiska kris: en omsvängning i våra värderingar.

"En ny sorts kortsiktighet i finanssektorn har samspelat med en ny sorts otålighet och en allt meddetsamma -mentalitet hos allmänhet och politiker.
Varför kämpar stora delar av världen med en skuldkris? Svaret är lika enkelt som betydelsefullt: Därför att så många har lånat för mycket.
......
Att gynna sparsamhet vore ett nästa naturligt steg såhär i skuldkrisens glada dagar, och jag ser med stor glädje att näringsminister Annie Lööf argumenterar för en ”sparandelinje” och vill att det ska vara ”mer lönsamt att spara och amortera och mindre fokus på att låna och konsumera” (SvD 9/11). Det allmännas ovilja mot att dra på sig skulder speglas tyvärr ännu inte i enskilda människors beteende.
"

Läs mer

14 nov. 2011

rupebas morgonkoll den 14 november

Morgonkoll

Rattfulla får lägre straff än nyktra

Dagens Nyheter - "Forskarna ville ta reda på hur mycket strängare straff rattonyktra får som skadar eller dödar andra i trafiken. Resultatet förvånade: det är de nyktra förarna som straffas hårdast."
Se också Dagen

”Barn vill prata om de stora frågorna”
Svenska Dagbladet - "Barn vill mer. De vill prata om de stora frågorna, som ont, gott, liv, död och om andra verkligheter."

Kyrkornas roll för fattiga allt viktigare
Dagen - "Allt fler svenskar med ekonomiska problem ber om hjälp från kyrkor. "Det har dubblerats det senaste året", säger Eva Gustafsson, diakon i Martin Luthers församling i Halmstad, till Hallandsekot."

Antisemitiska brott ökar i Malmö
Kyrkans Tidning - "Brotten mot judar i Malmö ökar. Första halvåret i år har lika många antisemitiska brott anmälts som under hela förra året."

En revolutionär församlingstanke
Stanley Sjöberg i Hemmets Vän - "Den lilla gruppen kan bjuda in dem som i flera år varit borta från sin kyrka. När den lilla gruppen mognar i sin form är det dags att ha möten tillsammans med dem som är helt okunniga om vad frälsning innebär och hur man får gemenskap med Gud."

12 nov. 2011

"Politikerne styrer den svenske kirke"

I Danmark varnar man för att gå samma väg som man gjort i Svenska Kykan. Dagstidningen "Kriteligt folkblad" skriver:

"Bekymring for svenske tilstande i dansk kirkeliv, efter at kirkeministeren har meddelt, at han skeler til Sverige for inspiration til kirkeforfatning
Kirkeminister Manu Sareen (R) har flere gange siden tiltrædelsen den 3. oktober sagt, at han er inspireret af den svenske kirke...
...Tanken om en svensk udvikling i dansk kirkeliv kan bekymre Kresten Drejergaard, der biskop i Fyens Stift.
Da den svenske kirke blev skilt fra staten, blev den et interessant sted at etablere sig for politiske partier. Men jeg tror ikke, det går så galt i Danmark. Her taler vi jo ikke om adskillelse, men om en kirkeforfatning,” siger han
."

Läs mer

Göran Skytte - 12/11 - 04:10

Världen idag skriver om Göra Skytte:

"Journalisten Göran Skytte om Jesu återuppståndelse i svensk massmedia
När Göran Skytte började sin journalistbana som bland annat skulle ge honom Stora journalistpriset var Gud ett icke-ämne. Efter en tid av sökande på 90-talet är Skytte i dag en välkänd kristen profil som menar att klimatet för att tala om kristen tro i medierna förbättrats avsevärt.
"

Läs mer

Lördagsgodis: Roliga skyltar



11 nov. 2011

rupebas morgonkoll den 11 november

Morgonkoll

IOGT-NTO: Alkohol på nätet olagligt

Dagen  och Svenska Dagbladet - "Nykterhetsorganisationen IOGT-NTO anmäler tio företag som den anser bedriver olaglig alkoholhandel till Ekobrottsmyndigheten.Enligt organisationen hotar internetförsäljningen Sveriges alkoholpolitik."

Reklam ska visa på alkoholens baksidor
Dagen - "Alkoholreklamen ökar i medierna och en majoritet av svenskarna tycker att den är förskönande och uppmanar till bruk."

Ny skollag öppnar för hårdare granskning av kristna friskolor
Världen idag - "Den nya skollagen förbjuder konfessionella inslag i undervisningen, och alla religiösa aktiviteter måste vara frivilliga. Samtidigt har Skolinspektionen börjat granska huvudmännens stadgar hårdare. Klimatet för religiösa friskolor i Sverige hårdnar."

Upprop mot nya skollagen:”Strider mot Europakonventionen”
Världen idag - "Riksorganisationen PRIM har startat en namninsamling som ska sändas till EU- och FN-organ som en formell protest mot den nya svenska skollagen."

C S Lewis-pris till Stefan Gustavsson
Dagen och Kyrkans Tidning - "C S Lewis-priset år 2011 tilldelas Stefan Gustavsson. Författaren och debattören Gustavsson får priset för att ha verkat i C S Lewis apologetiska anda."

Bönemöte stoppades i Göteborgs vänstift
Kyrkans Tidning - "Ett bönemöte i Swaziland, södra Afrika, stoppades i förra veckan av polis. Efter händelsen skickade Göteborgs biskop Per Eckerdal ett brev med stöd och uppmuntran till kyrkans biskop Absalom Mnisi. De två stiften har sedan tidigare en vänrelation."

Kyrkan tvingas ta statens ansvar
Göteborgs Fria - "Stadsmissionen, Frälsningsarmén, Röda Korset, Majblomman och Svenska Kyrkan är fem organisationer i Göteborg som arbetar med att hjälpa personer som har hamnat i utanförskap och har svårt att klara ekonomin. De senaste åren har alla dessa organisationer märkt att fler och fler vänder sig till dem för att be om hjälp.Åsa Svensson har jobbat på Frälsningsarméns öppenvårdsmottagning vid Kvilletorget i tre år och hon har under dessa år märkt en successiv ökning."

10 nov. 2011

Vad är kristen tro?

Ikväll (torsdag 10/11) inbjuder Elimkyrkan i Stockholm till ett panelsamtal om kristen tro. Samtalet leds av Elimkyrkans pastor Stefan Swärd och samtalet förs mellan domprost Åke bonnier och Livets Ords pastor Ulf Ekman.

Samtalet sänds direkt över internet och man kan även se programmet i efterhand. Så här skriver Stefans Swärd på sin blogg:
"Idag laddar jag för den högintressanta utfrågningen med Ulf Ekman och Åke Bonnier i Elimkyrkan torsdag kväll 19.00. Stort tack till Nils Bryntesson och www.amen.se som erbjudit sig att hjälpa till att göra en sändning över webb-tv så man kan följa sändningen direkt via Elimkyrkans hemsida, www.elimkyrkan.org , jag tror också att det kommer att gå bra att följa sändningen också via min blogg och Livets ords hemsida. Det går naturligtvis också att titta på sändningen i efterhand."

(Bilden: Ulf Ekman, Åke Bonnier, Stefan Swärd)

Bryr Gud sig om idrott?

Expressen hade i sitt söndagsnummer ett reportage från Livets Ords innebandy lag: Reportaget kommenteras även i Världen idag. Expressen skriver:

"Första gången
jag besöker Livets Ords IF är på sensommaren. Vid församlingens stora lokaler i Uppsala möts jag av Tomas Baeckman, Alexander Brinkmann och föreningens ordförande Leif Johansson. De bjuder på kaffe och glass. Alexander är uppspelt efter en fotbollsresa till Manchester där han såg argentinaren Kun Agüero göra mål för City. – Hyfsad klass på den killen alltså, säger Alexander. Stämningen inne i Livets Ords lokaler är vänlig, artig, möjligen något avvaktande. Varför är jag här? Jag förklarar att jag framför allt vill skildra kombinationen mellan tro och idrott ur ett svenskt perspektiv. I många andra länder är det vanligt. Amerikanska sprinters som tackar Gud efter ett vunnet lopp, brasilianska fotbollsspelare som pekar upp mot himlen när de har gjort mål, avbytaren som gör korstecknet innan han rusar in på planen. Det är knappt något vi reagerar på. Men Sverige är sekulariserat. Och dyker det då upp en religiös idrottare blir det genast vad vi på journalistspråk kallar för "en grej"."

Många kanske frågar efter ett sådant reportage: Bryr sig Gud verkligen om innebandy? Bryr sig Gud verkligen idrott i allmänhet? Det är klart att Han gör!! Gud bryr sig om alla människor som ber.

Dessutom bryr Han sig om alla människor som inte ber också. Och Han skulle önska att de också bad och hade en relation till Honom.

/PB

8 nov. 2011

"Sida gav 150 000 till anti-Israelskrift"

Både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet skriver att SIDA betalar stora summor till Palestinagrupperna för att producera en anti-israelisk skrift.

Palestinagrupperna menar att det är en informationsskrift, men i själva verket är det en propagandaskrift för den ena sidan i en mycket infekterad mellanösternkonflikt.

Biståndsministern ifrågasätter om Sida-medel kan användas i propagandasyfte av Palestinagrupperna och Bodil Ceballos från Miljöpartiet anklagar Biståndsministern för ministerstyre och för att Ministern vill förbjuda frivilligorganisationerna att bedriva opinionsbildning.

Jag tycker att det är självklart att frivilligorganisatikonerna fritt ska kunna bedriva opinionsbildning, men jag har väldigt lite förståelse till att skattebetalarna ska betala friviliigorganisationernas oipinionsbildning. Speciellt inte då opinionsbildningen är så pass vinklad.

Å andra sidan tycker jag det är positivt att saken har fått så pass stort utrymme i svenska massmedier som ofta sympatiserar med Palestina och fördömer Israel.

Läs också i Dagen: Statligt bekostad skrift: Israel är en apartheidstat

/PB

Den dubbla utgången

Varför tror frälsningsofficerare mer på helvetet än pingspredikanter?

Jag refererade igår till Dagens undersökning bland predikanter som handlar om i vilken utsträckning de tror på helvetet. Bland frälsningsofficerarena var det 100% av de tillfrågade som tror på helvetet, medan andelen pingstpredikanter som tror på helvetet var betydligt lägre.

I en annan artikel i Dagen görs en analys av svaren och där försöker man hitta en rimlig förklaring till den stora skillnaden i synen på helvetet. I artikeln förklarar man skillnaden med att frälsningsofficerarna i högre utsträckning arbetar bland människor som har det mycket svårt och som kan uppleva sitt liv redan här på jorden som ett "helvete". Pingstpredikanter å andra sidan lever i mer väletablerade kretsar där tanken på helvetet är mer avlägsen.

Det är möjligt att det ligger något i den förklaringen, men det kan också bero på skillnader i bibelsyn. Frälsningsarmén första trosartikel talar om Bibeln som den enda auktoriteten för kristen tro och lära och det är omöjligt att bortse från att Jesus talar tydligt och varnande om helvetet. Samma undervisning om helvetet och den dubbla utgången kan vi också finna i brevlitteraturen och i Uppenbarelseboken.

Redan i den första presentationen av Jesus förklarar Johannes döparen Jesu uppdrag:
"Han har sin kastskovel* i handen och skall rensa sin tröskplats och samla sitt vete i logen, men agnarna skall han bränna upp i en eld som aldrig släcks."  (Matt 3:12)

Och i slutet av Matteusevangeliet säger Jesus:
"Och dessa skall gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv"  (Matt 25:46)

/PB

Att försvara den kristna tron med förnuft och precision

Från Mikael Karlendals blogg:

"Jag har den senaste tiden läst en bok som jag önskat att jag hade haft i min hand redan när jag var i övre tonåren. Jag talar om den kände apologeten William Lane Craigs senaste bok, On Guard – Defending Your Faith with Reason and Precision (Colorado Springs, CO: David C. Cook, 2010). Under de sista veckorna har jag också predikat några gånger om hur man kan försvara den kristna tron och ge svar på vanliga frågor som icke troende ställer och då haft stor nytta av denna bok. När jag skriver ”försvara den kristna tron” syftar jag inte bara på en allmänt defensiv hållning där vi bara försvarar oss mot invändningar, utan också på en offensiv hållning där vi aktivt ifrågasätter andra förhållningssätt, som t.ex. ateismen och sekularismen."

Läs mer

7 nov. 2011

Frälsningsarmén och helvetet

Tidningen Dagen har genomfört en undersökning bland pastorer om deras syn på helvetet. Frälsningsarmén har utmärkt sig som det samfund där man tror mest på helvetet. Frälsningsarmén ledare Marie Willermark uttrycker sig positivt om officerarnas syn på helvetet.

Jag håller med Marie. Om man inte tror på ett helvete får man skära bort mycket av Jesu undervisning i Nya Testamentet, och om man inte tror på helvetet, varför skulle vi då evangelisera?

Dagen skriver:
"Två tredjedelar av prästerna/pastorerna i Dagens enkät tycker att man inte måste tro på helvetet som kristen - Frälsningsarmén går mot strömmen.

De flesta präster och pastorer som svarat på Dagens enkät anser att det inte är ett måste att tro på helvetet som kristen. Men ett samfund avvek, till hundra procent. När Marie Willermark, Frälsningsarméns ledare i Sverige, ovetande om resultatet får frågan om vad hon tror att hennes kollegor angett på frågan "Kan man vara kristen och inte tro på helvetet?" svarar hon utan betänketid:- Det tror och hoppas jag att de svarat nej på, det här uttrycks tydligt i våra lärosatser: "? de rättfärdigas eviga salighet och de orättfärdigas eviga straff", säger hon."

/PB Läs mer i Dagen

Ärkebiskopen kritiserar regeringen

Ärkebiskop Anders Wejryd har skrivit ett protestbrev till statsminister Reinfeldt mot att Sverige i veckan som gick röstade emot ett palestinskt medlemsskap i Unesco.

Hur kan det komma sig att Svenska Kyrkans ärkebiskop går ut och tar ställning för den ena sidan i en komplicerad internationall konflikt?

Elisabeth Sandlund skriver i Dagen
:
"Det är inget fel att Svenska kyrkan engagerar sig i aktuella samhällsfrågor och ryter ifrån. Tvärtom borde detta kanske ske oftare, inte minst när det gäller förhållanden i Sverige. Men i det här fallet fanns det goda skäl att avstå från att markera att Svenska kyrkan står för en ensidig uppslutning på den palestinska sidan i en inflammerad och mångfacetterad konflikt.
Det är för det första en uppfattning som många av kyrkans medlemmar inte delar, hur kritiska de än kan vara mot delar av den israeliska politiken. För det andra har regeringen gett en fullgod och logisk kommentar till varför Sverige valde att rösta nej."

 Läs också:  Kyrkans Tidning   Svenska Dagbladet   Expressen
/PB