30 sep. 2010

rupebas morgonkoll den 1 oktober

Ärkebiskopen talade om alkohol
Kyrkans Tidning - "Förr var den enda alkohol som förknippades med församlingslivet nattvardsvinet, fortsatte Anders Wejryd. Sedan många år har läronämnden slagit fast att inte ens där behövs alkoholen, det viktiga är att det är dryck från vinstocken.
- Det finns antagligen heller inga läromässiga hinder mot att dricka vin efter sammanträden, på personalutfärder eller vid samkväm i församlingen - men det behöver inte vara klokt för det, sa Anders Wejryd."


Weideruds uppläxning av frikyrkliga är fördomsfull
Sten-Gunnar Hedin skriver i Dagen -  
"Valet 2010 blev en katastrof för Socialdemokraterna. Att valarbetare strax efter sammanbrottet uttrycker omåttlig frustration är förståeligt. Men att ta del av Broderskaparnas ordförande, Peter Weideruds, fördomsfulla pladder - betecknat valanalys - upplevs närmast frånstötande (Dagen 21/9). Genom att "örfila" medlemmarna i frikyrkan tror Weiderud att han hittat en nyckel till de frikyrkligas hjärtan. Alla har vi ju olika pedagogiska knep, men sug på den här formuleringen: "Den (frikyrkligheten) är fast i egen självtillräcklighet och att jaga ett eget självförverkligande." Är det Broderskaparnas sätt att söka djupare förtroende i de breda frikyrkolagren? Att hävda att frikyrkliga enbart bryr sig om plånboksfrågor och sin högst personliga tillfredsställelse?"

"Ingen kompromiss!"

Under veckan har vi varit på Territoriellt ledarråd på Smålandsgården i Örserum. Gästföreläsare var Rosalie och Brian Peddle från Kanada. De tjänstgör för närvarande i England. Deras tema var "Ledare som formar nuet och påverkar morgondagen".

Rosalie talade om fem ledarskapsprinciper med utgångspunkt i Mose liv. Här kommer de fem ledarskapsprinciperna:

1/ Kallelse och förbund
Var övertygad om din kallelse och fullfölj din tjänst (1 Tim 4:5b). Bevara ditt förbund levande: "Om ni lyssnar till mig och håller mitt förbund skall ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk - ty hela jorden är min - och ni skall vara ett rike av präster och ett heligt folk som tillhör mig." (2 Mos 19:5-6)

2/ Ingen kompromiss
Farao försökte att få Mose att kompromissa men Mose svarade "inte en klöv skall lämnas kvar" (2 Mos 10:26). Kompromissande är det redskap djävulen använder för att sätta vårt ledarskap på prov.

3/ Samarbeta med andra
Mose fick lära sig att delegera. Han lärde sig värdet av ett team som tjänar tillsammans. 2 Mos 18.

4/Mod och förmåga till återhämtning
En del av Mose tesstamente till sina efterföljare var att de skulle vara starka och modiga (2 Mos 14:13-14). Människor kommer att säga otrevliga saker om oss eller sprida rykten och ofta kan vi inte försvara oss och berätta sanningen. Vi måste våga ta risker - Det är inte en risk om du utesluter möjligheten till förlust. Mod är att vara beredd att lägga band på sin fruktan och gå framåt.

5/ Fokusera på målet
Moses blev besviken och distraherad. Då gick han till Herren och kunde därefter gå tillbaka till folket med ny energi och målmedvetenhet. "Landet ligger framför er."

rupebas morgonkoll den 30 september

Gerd Wahlman vill förmedla sin tro och göra människor nyfikna
ttela.se Tollhättan"För Gerd Wahlman var det Jesusväckelsen på 70-talet som fick henne uppleva andlig förnyelse. Hon är i dag frälsningsofficer och kårledare i Frälsningsarmén i Trollhättan.
Om Gerd Wahlman ska beskriva sig själv som person så blir det positiv - att tro på möjligheter."

29 sep. 2010

rupebas morgonkoll den 29 september

Två av tre britter kallar sig kristna
Dagen - "Västerlandet är starkt sekulariserat. Trots det visar nya siffror att många fortfarande räknar sig själva som kristna. Och samma statistik säger att 71,4 procent kallar sig kristna.
Bara en av fem säger om sig själva att de inte har någon religion. En halv miljon britter har svarat på frågor om tro och religiös tillhörighet och Mike Judge på Christian Institute tycker att siffrorna inger hopp."

Han skänker sina prispengar till Frälsningsarmén
Sundsvalls Tidning "Hans Bark, Sidsjö fastigheter, utsågs till årets entreprenör vid Sundsvalls Business Awards. Nu skänker han prispengarna, 25 000 kronor, till Frälsningsarmén i Sundsvall."

28 sep. 2010

rupebas morgonkoll den 28 september

Gud vill välsigna dig att ge mer
Stanley Sjöberg i Hemmets Vän
"Gud är beredd att välsigna ditt yrkesarbete med större framgångar så att du kan ge mer. Gud är beredd att välsigna din ekonomi så att du har allt vad du behöver och samtidigt kan ge mer."

Kyrkan i behov av kriskommission
Världen idag
"I dag inleds kyrkomötet där ett antal motioner rörande Svenska kyrkans liv och lära ska hanteras. Bland annat kräver ledamöter att vigselbeslutet om samkönade par rivs upp, att alkoholfritt vin tillhandahålls i nattvarden och att Svenska kyrkan arbetar mer aktivt för att hjälpa förföljda kristna i andra delar av världen."

27 sep. 2010

rupebas morgonkoll - 27 september

Homovänliga biskopar hotas av bojkott
Dagen - "Fem biskopar i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland hotas av bojkott från konservativa krafter inom kyrkan. Inom den inomkyrkliga Folkmissionen sägs missnöjet vara stort med de liberala biskoparna."

Stormvindar delade Röda Havet
Kyrkans Tidning - "Det var stormvindar som delade Röda havet när Mose ledde flera miljoner hebreiska slavar ut ur Egypten. Det hävdar amerikanska forskare som genomfört datorsimuleringar som visat hur starka östliga stormvindar kan ha trängt tillbaka vattnet och blottat en landremsa för de flyende."

26 sep. 2010

Mainstream eller extrem

Måndagsreprisen. (Två år gamla inlägg som fortfarande har aktualitet och är värda att upprepas). Tidigare publicerat oktober 2008.
Mina blogginlägg om "Jesus-den enda vägen" och om "religionssammanblandning" har väckt en del uppmärksamhet i bloggvärlden. Serien har lästs och kommenterats av många.

Många kommentarer har gett uttryck för att det är inskränkt att tro att det bara finns en väg till Gud. Andra kommentarer menar att jag ger uttryck för extrema åsikter då jag skriver om Jesus anspråk på att vara enda vägen.

Jag vill påstå att dessa åsikter inte alls är extrema utan väldigt mycket "mainstream" (=huvudfåran i kristet tänkande). Jag skulle vilja påstå att Alpha-materialet är mainstream. Det har sina rötter i Anglikanska kyrkan i England (inte speciellt känd för att vara extrem) och det används inom alla olika trossamfund i Sverige. Svenska kyrkan, pingstvänner, baptister, EFS, EFK, Frälsningsarmén och alla andra. Alla använder Alpha-materialet. Det är verkligen mainstream.

Alpha-kurserna lär att Jesus verkligen är den enda vägen till Gud. Jag citerar från ett av mina tidigare blogg-inlägg:

"Jag var på Alpha-kurs häromkvällen på Frälsningsarmén i Nacka. Jag har aldrig tidigare tagit del av Alpha-materialet som från början kommer från Anglikanska kyrkan i England men som nu används i massor kyrkor över hela världen.Nu hade vi lektion två i Alpha-materialet. Den handlade om Jesus. Jesus påstod själv att han var Gud och att han var den enda vägen till Gud. Alpha-undervisningen säger att det finns tre alternativ:1/Jesus var en galning. Han trodde att han var någon annan än den han var. Han hade totalt missuppfattat situationen.
2/Han var en bedragare. Han visste att han inte var Gud. Han visste att han inte var den enda vägen till Gud. Han försökte alltså avsiktligt bedra människor.
3/Han var Guds son och den enda vägen till Gud.
Det är ologiskt att tro att han var en god och helig man, men inte Guds son. Goda heliga män ljuger inte och är normalt inte galningar.
Enligt Alpha-materialet är det hela enkelt. "Det finns bara tre alternativ. Antingen är han en galning, en bedragare eller den enda vägen till Gud" http://rupeba.se/Startsidan/tabid/36/EntryID/70/Default.aspx


Jag säger det igen: de åsikter jag för fram i den bloggserien jag referar till är inte extrem. Den är mainstream.

Men här kommer en bekännelse från mig: "Jag skulle vilja vara mycket mer extrem än vad jag lyckas vara." Mitt mål är inte att vara så mainstream som möjligt. I sin tids tänkande var Johannes döparen inte speciellt mainsteam. Jesus var inte speciellt mainstrem. De första lärjungarna var inte speciellt mainstream.

Jag skulle vilja påstå att det är extremt att vara kristen. Det är till och med extremt extremt att vara kristen.
  • Jesus säger att vi inte kan vara hans lärjungar om vi inte är beredda att försaka allt för honom. Allt betyder 100%. Det är inte mainstream. Det är extremt.
  • Jesus säger att det viktigaste budet är att älska honom av hela hjärtat, hela förståndet med all vår vilja. "Hela" och "allt" innebär 100%. Det är inte mainstream. Det är extremt.
Det är lätt att vi kristna hamnar i en kompromiss då det gäller Jesu extrema anspråk på oss för att vara hans lärjungar. Vi är ofta nöjda och belåtna om vi är mainstream. Som sagt, jag skulle önska att jag lyckades vara mer extrem än vad jag är.

För många år sedan hade Jutte och jag besök av en ung flicka från USA (vi var också unga då). Hon sa något som jag tror är väldigt sant:
"Jag tycker synd om alla halvhjärtade kristna. Dom missar ju allt. Dom missar all den glädje som världen ger och dom missar all den glädje som finns i det överflödande livet med Jesus"

24 sep. 2010

rupebas morgonkoll - 24 september

Kammarkollegiet läxar upp Svenska kyrkans ledning:
Präster har rätt att avsäga sig vigselbehörighet

Dagen  "Svenska kyrkans präster får avsäga sig sin vigselbehörighet.
Det säger nu Kammarkollegiet i kontrakurs med Svenska kyrkan centralt."


Det kostar att hota bränna koranen - Kyrkans Tidning 
"Pastor Terry Jones i Florida, USA, kan få en bötesnota på 1,3 miljoner kronor.Så mycket kostade nämligen de extra säkerhetsinsatser som staden Gainesville fick ta till inför den 11 september, då pastorn planerade att bränna koranen i ett bokbål. Planer som sedan ställdes in i sista minuten, efter protester från hela världen.
Enligt polisens talesman i staden ägnade polisen mer än en månad åt att planera hur de skulle kunna garantera stadens säkerhet under bokbålet. Nästan alla stadens 286 poliser var i tjänst."

DN

Abraham, Isak och Jakob

Idag börjar de dagliga kommentarerna från Gamla Testamentet med Första Mosebok (överst på rupeba.se). Boken handlar om Skapelsen, Syndafallet och patriarkerna Abraham, Isak och Jakob. Följ med i bibelläsningen idag och femtio dagar framåt.

23 sep. 2010

rupebas morgonkoll - 23 september

"Fred är ett sät att leva"
Sändaren.  "Två dagar efter det att Sverigedemokraterna valts in i Sveriges riksdag lägger kyrkorna i Sverige fram ett fredsprogram där de gemensamt säger att ”vi vänder oss mot att strukturell, diskriminering, förtryck av minoriteter, rasism och segregation inte motarbetas tillräckligt.” Kyrkorna vill i stället ha en rättvisare fördelning av samhällets resurser och utbildning i ickevåld och konflikthantering på alla nivåer i skolan.
Sändaren. 
Det är första gången som kyrkorna i Sverige lägger  fram ett gemensamt dokument om vad de vill göra för att bygga och sprida fred. Programmet har utarbetats inom ramen för Sveriges kristna råd och presenterar både en grundläggande ekumenisk fredsteologi och ett antal praktiska förslag och synpunkter i aktuella frågor."
Läs också i Kyrkans Tidning


Sverigedemokraterna vill ha bort frikyrkan
Magnus Hagevi skriver i Dagen:

"I samband med höstens val har Sverigedemokraterna kommit in i riksdagen. Även på lokal nivå har partiets positioner stärkts i landets kommunfullmäktige. Sverigedemokraternas framgångar bemöts av avståndstaganden och kritik av partiet. Dessa negativa tongångar bottnar i partiets fientlighet mot invandrare generellt och muslimer speciellt. Det som sällan framkommer är att Sverigedemokraterna överlag har en negativ attityd mot religiösa avvikare, till exempel frikyrkliga. Som ett led i detta vill partiet återinföra statskyrkan."

22 sep. 2010

rupebas morgonkoll - 22 september

Maktanspråk viktigare än välfärd för Hamas Stanley Sjöberg skriver i Hemmets Vän
"Israel är ständigt utsatt för hård och ensidig kritik. Även bland Israels vänner väcks ibland misstanken att palestinska araber diskrimineras. Då är det viktigt att ta reda på fakta och inte fastna i den ensidiga kritik som riktas mot Israel.
Vi får inte glömma att i Jordanien och i Egypten, liksom i de "palestinska" områdena, Gaza och Västbanken, har inte en enda jude rätt att bosätta sig. De som ändå bosatt sig inom sådana områden, ses som inkräktare. Inom Israel är däremot araber välkomna att bo, arbeta och med judarna. Israel har därmed en växande arabisk befolkning, med representation i Knesset och lever därmed i Mellersta Österns enda fungerande demokrati." 


Missbruksproblematiken kopplat till bostadsfrågan
Per-Uno Åslund skriver i sin krönika om bostadssituationen för dem längst ned på samhällsstegen.
"Min krönika kommer att kretsa kring rätten till bostad. Vilka har det? Är ett hem till för alla? Ska alla få bo var de vill? Det finns vissa spelregler på den svenska bostadsmarknaden som alla har att följa. En del har inte möjlighet att följa dessa regler av en rad skäl. Att ha en bostad är en rättighet som borde vara en självklarhet för alla. Dessvärre är verkligheten en annan."

21 sep. 2010

rupebas morgonkoll - 21 september

Önskelista till nya regeringen
Världen idag - Kristna ledare lyfter fram sina hjärtefrågor
Stanley Sjöberg, Göran Zettergren, Ulf Ekman, Karin Wiborn, Lennart Möller, Johan Nilsson

Söndagen då folkrörel(s)sen dog
Stig Hällzon skriver i Hemmets Vän -
"Inom socialdemokratin har den ideologiska debatten fått vänta under Mona Sahlins ledarskap. Istället har partiet fört en populistisk oppositionspolitik och kritiserat allt som regeringen gjort, trots att många åtgärder har varit mycket lika Socialdemokraternas egna.
Ska Socialdemokraterna i framtiden bli det man en gång var måste nytänkande till, både när det gäller politikens medel och framför allt synen på människan och den enskilda individen. Socialdemokraterna måste göra upp med den del av ideologin som, om än med faderlig hand, tog initiativet från människorna och lät staten och samhället reglera tillvaron från början till slut." 

20 sep. 2010

rupebas morgonkoll - 20 september

Påven varnade för sekularismen
"Under sitt tal i Edinburgh på torsdagen varnade påven Benedictus XVI för den ”aggressiva sekularism” som britterna drabbats av.
Påven beskrev de aggressiva formerna av sekularism som de som inte längre respekterar och tolererar traditionella värderingar.
- Låt oss aldrig glömma hur uteslutning av Gud, religion och dygd från det offentliga livet i slutändan leder till en stympad vision av människan och samhället.
Britterna får inte glömma den kristna grund som ligger som stöd för dess frihet, sade han."

Kyrkans Tidning


"Gud vill att vi ska bry oss om och hjälpa de svaga och utsatta i samhället."
allehanda.se  "Orden kommer från pastor Roger Larsson, som talade vid ett möte på Frälsningsarmén. Med på mötet var också Sylvi Källström.
– Dessa ord var fröet som såddes i mig. Senare såg jag ett tv-program på kristen basis från Norge, som visade hur Gud kan förvandla en människa från insidan och ut till att bli en ny människa, där trasiga familjer har blivit återförenade och individen har funnit sig själv och kunnat få arbete igen och bostad i samhället."

18 sep. 2010

Religionssammanblandning

Religionssynkretismen breder ut sig i dag. Det vill säga att man blandar samman religionerna. Man tar det man tycker om från de olika religionerna och låter det smälta ihop till sin egen blandning.

Många religionssociologer påstår att sekulariseringen är en myt. Det är inte så att religionens betydelse har minskat, det är bara det att den flyttat från kyrkorna till den privata sfären.Se bara hur det ser ut i bokhandeln (som säljer det människor efterfrågar). Du kan hitta många hyllmeter med alternativa ockulta religioner, men det kan vara svårt att hitta en Bibel (som är världens mest lästa bok). Det är som i snabbköpet. Var och en går omkring bland religionerna och plockar ihop sin egen matkorg, sin egen blandning.

Bibelns Gud hatar religionssynkretism. Stora delar av Gamla Testamentet handlar om hur folket ständigt går vilse och börjar tillbe andra gudar. Det är inte så att man slutar att tillbe Gud. Det är bara det att man dyrkar andra gudar vid sidan av Gud. Då Israels barn övergick från att vara nomader till att bli ett fastboende jordbrukande folk, tyckte man det var praktiskt att vid sidan av Gud även tillbe fruktbarhetsgudar som Baal och Astarte (se Domarboken).

Många år senare utbrister Elia: ”Hur länge ska ni halta till bägge sidor? – Är det Herren som är Gud, så följ Herren, är det Baal, så följ Baal” (1 Kung 18:21).Jag tror inte Gud tycker bättre om religionssynkretism i dag. Han är ju, som bekant, densamma i går som i dag. Så Elias ord är lika relevanta i dag:Är det Herren som är Gud, så följ Herren!

I dag breder religionssynkretismen ut sig i de kristna kyrkorna. Många präster och pastorer deklarerar att vi alla tillber samma Gud även om vi uttrycker det på olika sätt. Man uttrycker det så att religionerna är olika fönster mot Gud. Många, även kristna, menar i dag att religionerna bara är olika vägar till Gud.

I tidningen "Mitt i Nacka" (2008-09-23) skriver kyrkoherden i Nacka församling en insändare. Han reagerar på tidningens rubriksättning, "Gud och Allah flyttar ihop", då man i en tidigare artikel skriver om det nya Guds hus i Fisksätra. Kyrkoherden hävdar att Gud och Allah är samma Gud och man kan ju inte flytta ihop med sig själv. Kyrkoherden skriver: "Det finns bara en Gud, som vi alla lever, verkar och en dag dör i. Men namnen på och bilderna av denna verklighet är många".

Konsekvensen av detta synsätt är att kyrkoherden, för variationens skull, lika gärna kan predika ur Koranen, eftersom Islam bara är en annan bild, ett annat fönster, där man kan se på samma Gud.

Konsekvensen av detta synsätt är vidare att Jesus totalt missuppfattat situationen och att det var helt i onödan som Jesus led och dog på korset. Det fanns och finns ju så många andra alternativa vägar och fönster till Gud som inte är beroende av korset.

Vi borde kanske lyssna mer på de gamla profetrösterna i vår tid: "Hur länge skall ni halta till bägge sidor..."

---------------------------
Måndagsreprisen. Två år gamla inslag som fortfarande är aktuella kommer tillbaka varje måndag.
Detta var ännu ett inslag i serien om strömningar i kristet tänkande i dag. Det har tidigarfe varit infört på rupeba.se i september 2008.

S-majoritet vill ha vigselplikt

Dagen refererar till Svenska Evangeliska Allinasnens enkät och skriver:
"En majoritet av S och V:s riksdagskandidater vill tvinga kyrkor att viga samkönade par.
Av S-kandidaterna vill 71 procent ha vigselplikt, av V-kandidaterna 75 procent."

16 sep. 2010

Elisabeth Sandlund slutar som chefredaktör på Dagen

Dagen ska övergå i norsk ägo och chefredaktören, Elisabeth Sandlund, slutar som chefredaktör men kommer att finnas kvar på tidningen.
Jag har haft förmånen att arbeta tillsammans med Elisabeth Sandlund under "G som i Gud"- projektet i Visby under några år. Elisabeth har i tal och skrift varit ett tydligt språkrör för kristen tro och kristna värderingar. Jag hoppas och ber att den rösten ska få fortsätta att höras i tidningen även i fortsättningen.
Sändaren   Dagen  Kyrkans Tidning

Anden fyller oss med kraft

Stefan Swärd skriver i en krönika i Världen idag om att det kristna livet inte består av att leva efter vissa doktriner, utan att leva i Andens kraft och frambringa Andens frukt:
"Anden verkar i oss, så att vi blir Kristuslika i vår karaktär. Andens frukt är kärlek, barmhärtighet, godhet, tålamod och glädje. Men Anden är färskvara. Det behöver vara ett ständigt flöde i våra liv av det levande vattnet, som Anden är, en ständigt pågående andeuppfyllelse. Genom vår lydnad till Guds ord, vårt dagliga andaktsliv, vårt aktiva deltagande i församlingsgemenskapen – kan vi ständigt bli uppfyllda av Anden.
En kristen som inte ständigt på nytt blir uppfylld av Anden torkar in i sitt kristna liv, och samma sak händer med församlingar som inte lever i Andens uppfyllelse. Då blir vi griniga och lättirriterade, och fokuserar på fel saker.
Anden bekläder oss också med kraft. I 1 Korintierbrevet kapitel 12 läser vi om Andens gåvor. Det står att Gud vill använda alla lemmarna i Kristi kropp till att fungera i Andens gåvor. Det handlar om att leva i en övernaturlig dimension av det kristna livet. Andens gåvor är inget särskilt för pingstvänner eller karismatiska kristna, alla kristna är kallade att fungera i Andens gåvor.
Jesus sade att dessa tecken ska följa dem som tro, och de ska göra samma gärningar som han gjorde. I svensk kristenhet har det inte funnits något teologiskt avståndstagande mot Andens kraft och Andens gåvor, däremot har det funnits mycket av otro och cynism som har hindrat dessa dimensioner att fungera i vanliga församlingar."

Läs mer i Världen idag 

15 sep. 2010

rupebas morgonkoll - 16 september

Märtha Louise avstår från samtal med de döda
"Kritiken mot att den norska prinsessan Märtha Louise samtalar med de döda blev för mycket. I ett uttalande lovar hon nu att avstå från kontakter med den andra sidan." Kyrkans Tidning  Dagen

Nya stora demonstrationer i Afghanistan mot koranbränning
Tusentals människor demonstrerade i dag i Afghanistans huvudstad Kabul mot de tidigare planerna på ett bokbål av koranen i USA. Bildäck brändes och människor skanderade "död åt Amerika" och "död åt kristna". Dagen
Det blev, med all rätta, starka internationella reaktioner då en pastor för en liten församling hotade med att bränna Koranen. Man kan ju undra var alla protester finns mot att stora grupper människor hotar att döda kristna. Vad är värst bränna en bok eller döda människor?

rupebas morgonkoll - 15 september

Kristen skola bränd i Koranprotest
"En kristen missionsskola brändes av en upprepad folkmassa i indiska Kashmir på måndagen. Attacken var kulmen av en protest mot att kristna aktivister slet ut sidor ur Koranen framför Vita huset i Washington i lördags, nioårsdagen av terrordåden i New York och Washington."
Dagen 

"Den som hjälper den fattige lånar åt Gud"
"Nu gäller det våra systrar och bröder i Pakistan. Fattigdomen är svår och den akuta nöd som drabbat dem genom vattenmassorna är värre än vi kan förstå. I vanliga förhållanden är de diskriminerade och ofta hotade av fanatiska muslimer. När internationell hjälp fördelas trängs de ofta åt sidan därför att de är kristna.
Därför måste vi öppna våra hjärtan och göra det som är möjligt. Många har låga pensioner och små resurser. Om vi alla ger exempelvis ett hundra kronor så blir det mycket pengar tillsammans. Även 50 kronor av ett tusen enskilda blir mycket."
Stanley Sjöbeg i Hemmets Vän

14 sep. 2010

rupebas morgonkoll - 14 september

Bränna Koranen och döda människor
"Att bränna Koranen är ett budskap - som jag ogillar.
Att svara med hot, mord och terrorristaktioner är ännu värre."
Från engelska sidan - Mats Tunehag i Världen idag

Låt inte sexradikalerna beslagta ditt sexliv
Nasrin Sjögren, ung mamma och medarbetare i bl.a. Världen idag är befriande chose-fri när det gäller att säga väsentliga saker om vår sexualitet, så misshandlad idag i ett översexualiserat mediasamhälle. Som ung med hormonerna hoppande och grupptrycket stort är det sannerligen inte lätt att orientera sig. Kyrkan som borde kunna ge vägledning är tyvärr ofta alltför lam och träffar inte en ton som får majoriteten av ungdomarna att lyssna, ännu mindre tro att kyrkan har något väsentligt att komma med (vilket hon har). Därför behövs sådana som Nasrin Sjögren som inte är rädda för att sjunga ut. Så här karakteriserar Nasrin många församlingars agerande i en krönika i Världen idag:
Kyrkan lyckas på sin höjd skaka fram en ängslig predikan. Men det tar sig inte riktigt. Det blir ganska allmänt hållet. Om att vara snäll mot andra. Säga nej om det känns konstigt. Inte stressa. Kanske rent av några ord om Bibelns syn är att sex hör hemma inom äktenskapet. Sedan är det tyst... Och det enda man har fått med sig är att mamma, pappa, ungdomspastorn och Gud blir ledsna om man har sex. Då är inte frågan om, utan när, man påbörjar sitt föräktenskapliga sexliv. Det är som att be om ett påfrestande dubbelliv för den unga. Ofta behäftat med känslor av skuld och skam."
Läs mer på Bengt Malmgrens blogg

13 sep. 2010

Ett möte som aldrig vile ta slut

I söndags kväll var det stort välkomstmöte i Riga.
Människor från alla delar av Lettland hade rest till Riga för att få vara med om högtiden då vi välkomsthälsade åtta nya kadetter, officerare till Officersskolan och en ny envoy.
Lokalen var i det närmaste fullsatt då de åtta kadetterna marscherade in applåderade av församligen. Tre av kadetterna fick tillfälle att avge sina vittnesbörd. Det var gripande vittnesbörd om förvandlade liv.
Envoy Anita Voznaja invigdes i sin tjänst som "slumsyster" bland Rigas allra fattigaste. Norm och Isabel Beckett från Australien vittnade om hur de, likt Abraham, kallades ut ur sitt land till att flytta till ett helt annat land.
Riga Staff Songsters sjöng i mötesavslutningen och böneplatsen fylldes gång på gång av människor som ville överlåta sin liv till Jesus.
Då mötet pågått i mer än en och en halv timme försökte mötesledaren avsluta mötet, men det var ett hopplöst företag. Det kändes som om ingen ville gå hem. Ingen ville bryta den speciella atmosfär som uppstår då den helege Ande är verksam i ett möte.

rupebas morgonkoll - 13 september

Humanisterna och SD i samma båt
Birger Thureson skriver i Dagen:  "SD granskas tufft i medierna, medan Humanisternas farliga förenklingar får frodas i fred. "Vem synar denna organisation och deras sätt att sammanföra alla religiösa till ett hot mot ett modernt samhälle och dess offentlighet?"
Det är utmärkt att Elisabeth Gerle vågar vända den sten på vilken en stor del av den svenska tyckareliten slagit sig till ro."

Vad viger vi våra liv åt?Stefan Gustavsson skriver i sin blogg:  "En person som fascinerat mig den senaste tiden är Esra. Han var en av ledarna i Israel under återuppbyggnadstiden på 400 f kr, när folket återvänt från deportationen i Babel. I boken som bär hans namn står det så här om honom (Esra 7:10):
Esra hade vigt sitt liv åt att studera Herrens lag, att följa den och att undervisa Israel

Här har vi en av de tidlösa nycklarna till förnyelse och väckelse."

12 sep. 2010

Till flydda tider....

Frälsningsarméns Arkivenhet har öppnat en intressant sida på nätet. Du hittar den på www.bootheum.se och den innehåller många intressanta inlägg från Frälsningsarméns historia.

De två förbjudna frågorna

Det är två frågor som varit tabu att diskutera i Sverige under många. I dessa frågor har det bara tillåtits en uppfattning. De både förbjudna frågorna handlar om aborter och homosexualitet.

Någon abortdiskussion har inte funnits i Sverige under lång tid, varken i den politiska debatten eller i media. Man har sett det som en självklarhet att kvinnan ska ha rätt att bestämma över sin egen kropp. Den kristna rösten, som normalt har varit mindre positiv till aborter, har inte hörts. Det har också skett en åsiktsglidning bland många kristna mot en mer positiv inställning till aborter.

De fåtaliga gånger som abortfrågan kommenterats i kristna media har det ofta handlat om att kritisera och ta avstånd ifrån kristna som man anser demonstrerat mot aborter på ett mindre lämpligt sätt. Se tidigare inlägg på rupeba.se:
-Vems utveckling är det egentligen som skadas?>>
-Vem bryr sig om dem det egentligen handlar om?>>
-Abortdemonstration mot pingstkyrka väckte reaktioner>>
I kritiken mot de som protesterar mot aborter har däremot själva abortfrågan sällan diskuterats.

Men egentligen är väl alla emot aborter. Det finns väl ingen som menar att kvinnan har rätt att bestämma över sin egen kropp då hon är havande i åttonde månaden. Det är väl också så att ingen förespråkar aborter under den åttonde månaden.

Så ytterst sett är alla emot aborter. Vad man egentligen har olika uppfattning om är att fastställa mer eller mindre godtyckliga tidpunkter där man övergår från att vara abortförespråkare till att bli abortmotståndare.

Abortfrågan är naturligtvis på många sätt en svår fråga. Det är många olika överväganden som görs. Men vad som förvånar är att det är så få som talar för den svagare parten. Annars handlar mycket av lagstiftning och etik om att skydda den svagare parten. Vem talar för det ofödda barnet?

Den andra frågan där samhället och även många kristna totalt har ändrat uppfattning är frågan om homosexualitet. På mindre än en generation har opinionen i Sverige ändrat uppfattning. Och man måste ju fråga sig om det är självklart att vi som lever just nu har en överlägsen etisk bedömningförmåga jämfört med alla tidigare generationer.

I dag kan ingen ostraffat göra negativa uttalanden om homosexualitet. De kallas för homofober eller ännu värre saker. Det verkar vara helt naturligt att använda Alf Svenssons ansikte som en pilkastningstavla under Pride-festivalen. Görs uttalandena dessutom offentligt riskerar man till och med fängelsestraff.

Det argument som ofta förs fram är kärleksbudet. Man menar att det är kärlekslöst att ha invändningar mot någon annans sexuella aktiviteter.

-Men, om det nu skulle vara så att någon anser att homosexualitet är synd (det är i vart fall ingen orimlig tolkning av Bibeln).
-Och om man dessutom menar att synd är något negativt och skadligt (inte heller det en orimlig tolkning av bibelordet), så måste man fråga sig vad som är det största uttrycket för kärlek. Är det att vara tyst, acceptera och stödja den homosexuelle att leva kvar i sin synd, eller är det störst kärlek att varna för att fortsätta att leva i synd?

Mamman som ser sitt barn springa ut i trafiken, springer instinktivt efter och rycker bort barnet från faran. Vore det större kärlek att inte hindra barnet att i sin frihet springa vart hon vill? Den mamma som inte vill hindra sitt barn att springa ut i trafiken kan väl närmast liknas vid ormen i paradiset som säger att det är väl inte så farligt. Skulle Gud verkligen ha sagt det? Och om han verkligen har sagt det var det säkert inte det han menade.
_______________________________

Detta var det tredje inlägget i serien om aktuella kristna åsiktströmningar.Det har tidigare varit publicerat på rupeba.se i september 2008.
De två tidigare har varit:
-Jesus säger att porten är trång, medan kyrkan försöker göra den så bred som möjligt>>
-Är Jesus den enda vägen, eller är han bara en av många vägar till Gud?>>


10 sep. 2010

rupebas morgonkoll - 10 september

Svenskar skänker lite till välgörenhet
Dagens Nyheter - "Sverige kommer först på 45:e plats bland 153 länder när det gäller viljan att skänka pengar till välgörenhet. Listan toppas av Australien och Nya Zeeland medan Kina hamnar på plats 72."

1500 kronor max avdrag för gåvor 
"Alliansens förslag om avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer är är värt mindre pengar än vad som förutskickades i en utredning förra året." Kyrkans Tidning  Dagen

9 sep. 2010

Dagens bibelkommentar

Mini-kommentar till den dagliga bibelläsningen
Nya Testamentet - 1 Korintierbrevet 13 - Avund
Gamla Testamentet - Esra 9 -"Vi har ju övergett dina bud"

rupebas morgonkoll - 9 september

Om trettio år kan var tredje kines vara kristen
"For 60 år siden var det knapt fire millioner kristne i Kina. I dag er det omtrent 80 millioner kristne, anslår det anerkjente, uavhengige analyseinstituttet Pew Research Center, ifølge danske Kristeligt Dagblad." Norge idag

Kvinna blir ledare för Frälsningsarmén
Kyrkans Tidning Marie Willermark har utsetts av Frälsningsarméns internationella ledning i London att bli dess högsta ledare i Sverige. Sedan starten 1882 har bara två kvinnor tidigare haft den posten.

8 sep. 2010

Vi behöver apostlar och profeter

Vi behöver apostlar och profeter skriver Stefan Swärd på sin blogg och ser tillbaka på forna dagars apostlar och frågar var de finns i dag. Stefan Swärd skriver vidare att vi  behöver både apostlar, som vågar gå nya vägar, profeter som kan urskilja Guds vägar och evangelister som kan nå de ofrälsta.

rupebas morgonkoll - 8 september

Humanister: "Oanständigt av svenska kyrkan"
"Det religionskritiska förbundet Humanisterna och Sverigedemokraterna rör sig med samma förenklade retorik kring nya religiösa uttryck i Sverige. Det skriver prästen och forskaren Elisabeth Gerle i en ny bok som kommer ut i dagarna.- En oanständig jämförelse, anser Humanisternas ordförande Christer Sturmark." Kyrkans Tidning

Willermark ny Sverigechef för Frälsningsarmén
"Marie Willermark, blir ny nationell ledare för Frälsningsarmén i Sverige och Lettland. Hon blir den fjärde kvinnan på den uppgiften sedan 1882." Dagen

7 sep. 2010

rupebas morgonkoll - 7 september

84 procent av världens befolkning anser att religionen är en viktig del i det dagliga livet
En internationell Gallup-undersökning visar att religionen är en viktigt del för de flesta människor på jorden. Undersökningen omfattar 114 länder.
I USA är religionen viktig för 65 procent av befolkningen. De länder där man uppger att religionen har minst betydelse är Estland (16 procent) och i Sverige (17 procent). Dagen

Ny generations Joakim Lundqvist tillbakavisar politikernas kritik av skolrörelsen
"Att socialdemokraten Olle Burell kallade Ny generation för ”suspekt rörelse” under debatten menar Joakim Lundqvist är patetiskt.

– Med tanke på att vi har 12 000 medlemmar från alla kyrkfamiljer i Sverige, så måste det snarare vara kristendomen som sådan han menar är suspekt, och kanske det faktum att folk vill uttrycka sin tro på olika sätt. Att göra det är en grundläggande rättighet som befästs i Regeringsformen, FN:s deklaration av Mäns­kliga Rättigheter och Barnkonventionen, och har folkvalda politiker problem med detta kanske vårt samhälle inte är så demokratiskt och tolerant som vi ofta berömmer oss över att vara, säger Joakim Lundqvist och påminner om att det inte var så längesen som Olle Burells eget ungdomsförbund SSU fick betala tillbaka sitt statsbidrag på grund av att man hade fuskat med medlemsregistret." 
Världen i dag

5 sep. 2010

Är Jesus den enda vägen eller är han bara en av många vägar till Gud?

Läs med webReader
Sverige har på en generation förvandlats från ett en-kulturellt, en-religiöst samhället till ett mångkulturellt och multi-religiöst samhälle. Hur ska man som kristen förhålla sig till andra religioner. Är det samma Gud vi tillber? Är kristendomen den enda rätta religionen? Är alla religioner lika sanna? Är Jesus vägen eller bara en väg?

Man brukar tala om tre olika förhållningssätt till andra livsåskådningar:

Exklusivism = Jesus är den enda vägen till Gud. Det är bara genom tron på Jesus som man kan bli frälst.
Inklusivism = Jesus är den bästa vägen. Även om Jesus är den säkraste vägen kan man uppnå frälsning även på andra vägar, t.ex. genom att vara en god buddhist eller hindu.
Pluralism = Jesus är en väg. Det finns många vägar till frälsning. Jesus är en av dem, men alla vägar kan vara lika bra. Eller lika dåliga för den delen.

Exklusivism innebär inte att exkludera människor. Den innebär helt enkelt att det bara finns en exklusiv väg till frälsning.
Gränsen mellan exklusivism och inklusivism är inte knivskarp. På frågan om vad som händer med de människor som växer upp i förhållanden där de aldrig fårr höra om Jesus, svarar nog de flesta med en exklusivistisk uppfattning att Jesus kommer att bedöma varje människa utifrån den människasn egna förutsättningar.
(Chris Wright har skrivit en intressant bok om detta. Den heter: "Jesus den enda vägen? Jesus och religionerna? och är utgiven av Libris)

Ett exempel på exklusivism kan vi se i Lausannedeklarationen:
"Vi hävdar att det finns endast en frälsare och endast ett evangelium, fastän det finns en stor variation av evangelisatoriska uttryckssätt. Vi är medvetna om att alla människor har någon kunskap om Gud genom hans allmänna uppenbarelse i naturen. Men vi förnekar att detta kan frälsa, ty människor undertrycker sanningen genom sin orättfärdighet. Vi förkastar också, som en skymf mot Kristus och evangeliet, varje form av synkretism och dialog, som skulle innebära att Kristus talar på ett likvärdigt sätt genom alla religioner och ideologier. Jesus Kristus, som är den enda gudsmänniskan och som gav sig själv som den enda lösen för syndare, är den ende medlaren mellan Gud och människan. Det finns inget annat namn genom vilket vi kan bli frälsta."
Frälsningsarméns första lärosats ger också uttryck för en exklusivistisk teologi då den talar om Bibeln som det enda sanna rättesnöret:
"Vi tror att Gamla och Nya testamentets skrifter är givna av Gud genom inspiration och att de allena utgör det gudomliga rättesnöret för kristen tro och liv"

Ett exempel på inklusivism ser vi i Kyrkornas världsråds uttalande, som är ett försök till kompromiss av många olika motstridiga synpunkter:
"Kyrkan kan inte vittna om någon annan väg till frälsning än Jesus Kristus, samtidigt som vi inte kan sätta gränser för Guds frälsande kraft, och den spänning som finns mellan dessa satser kan vi inte lösa"

På senare tid har flera evangeliska förkunnare övergett övergett exklusivismen och övergått till mer inklusivistiska förhållningssätt. Chick Yuill stöder den tanken. I sin bok "Others" citerar han bl.a. Brian McLaren:
"Vi delar med oss av evangeliet i vår strävan att göra lärjungar av alla folk - alltid inbjudande, aldrig tvingande... Men jag måste tillägga att jag inte tror att det att göra lärjungar är detsamma som att få dem att tillhöra den kristna religionen. Det är snarare bättre i många fall (inte i alla!) att hjälpa människor att bli Jesu efterföljare och fortsätta att vara kvar i Buddhismen, hinduismen eller judendomen." (Others av Chick Yuill s. 141)

Inför en sådan uppfattning måste man fråga sig:
Har alla martyrer gett sina liv i onödan om det går bra att finna frälsningen inom hinduismen eller Islam?
Har alla missionärer gett sina liv för de onådda helt i onödan om det finns alternativa vägar till frälsning?
Gav Jesus sitt liv på korset helt i onödan om det går att bli frälst inom Buddhismen?

Gamla testamentets profeter uppmanar oss att bestämma oss. De förde en ständig kamp mot synkretism (religionsblandning). Elia utbrister:
"Hur länge skall ni halta på båda sidor? Om det är Herren som är Gud, så följ honom. Men om det är Baal, så följ honom" (1 Kung 18:21)

Jesus påstår den enda vägen (Joh 14:6) och de första lärjungarna proklamerade att det inte finns frälsning hos någon annan (Apg 4:12).
Om det finns alternativa vägar till frälsning så blir konsekvensen att Jesus totalt missuppfattat situationen och hans död på korset var helt meningslös.
__________________________________________

Detta var det andra inlägget i serien om moderna strömningar inom kristet tänkande. Det har tidigare varit publicerat på rupeba.se i september 2008.
Det första inlägget var "Jesus säger att porten är trång medan kyrkan gör allt för att göra porten så bred som möjligt."

peppebaron

4 sep. 2010

Hoten mot Israel intensifieras

Samtidigt som fredssamtalen mellan Israel och Palestina pågår kommer nya hot mot Israel.

"Tretton beväpnade palestinska grupper, bland dem Hamas väpnade gren, uppger att de beslutat samordna sina angrepp mot Israel." skriver Svenska Dagbladet under rubriken Palestinska grupper samordnar strid.

Dagens Nyheter skriver:
"Han svor att slå mot "den sionistiska fienden över allt när som helst". På frågan om det också gällde raketer från Gaza mot Tel Aviv svarade han att alla möjligheter står öppna.
De senaste dagarna har fyra bosättare på Västbanken dödats och två skadats. I båda fallen har Hamas väpnade gren tagit på sig dåden."

Dagens Nyheter har även ett inlägg om Irans premiärminister:
"Iran motsätter sig alla förhandlingar med ”den sionistiska fienden” och finansierar och stöder den terrorstämplade Hamasregimen som kontrollerar Gaza. Hamas har genomfört blodiga attentat mot judiska bosättare den senaste veckan och har hotat med fler dåd."

Dagen kommenterar också Irans president som säger:
"Folken i Mellanöstern "är kapabla att avlägsna sionistregimen" från världsscenen. Så kommenterade i dag Irans president Mahmoud Ahmadinejad fredssamtalen."

Ahmadinejad hotar Israel
"– Vilken attack som helst mot Iran kommer att medföra att den sionistiska enheten utraderas. Iran har förmåga att slå tillbaka, starkt och hårt, sade Ahmadinejad." Dagens Nyheter

3 sep. 2010

rupebas morgonkoll - 3 september

Pressfrihet - frihet från sanning?
Kristers blogg kan man läsa ett intressant inlägg om medias rapportering från Jerusalem som ofta utgår från förutfattad politisk korrekt hållning. Inlägget är absolut värt att läsa.

1000 nyfrälsta varje månad
"Young Hoon Lee berättade att varje månad är det i genomsnitt ett tusen människor som omvänder sig till kristen tro och förenas med församlingen. Morgonbönemötena fortsätter med oförminskad styrka. Varje vardagsmorgon kl. 04.30 fylls kyrkan med plats för över tio tusen personer. Alla ber unisont och individuellt. Uppe på böneberget utanför Seoul är det bön dygnet runt med tusentals samlade och varje fredagsnatt är det bönenatt i Yoido Full Gospel Central Church.
Vi samtalade om Yonggi Cho som under en tid varit fysisk svag, men nu har fått tillbaka krafterna och fungerar som om han var i 50-årsåldern, enligt hans kolleger.  Yonggi Cho blir 75 år i början av 2011. Han predikar i två gudstjänster varje söndag, men fortsätter inte att resa internationellt som förr"

Stanley Sjöberg har träffat pastorer från Korea och från flera andra platser i Världen under världspingskonferensen i Stockholm och berättar om mötena i Hemmets Vän.

Ditt viktigaste val


Trailer from Ditt viktigaste val on Vimeo.

Dagen skriver: 72 församlingar deltar i valkampanj
"Den här veckan går årets största ekumeniska satsning i Sverige in i sin intensivaste fas. Fram till valet kommer olika församlingen att synas bland valarbetare med specialvalsedlar, böcker, flyers och t-shirts eller jackor med texten "Ditt viktigaste val".
Filadelfiaförståndaren Niklas Piensohos idé att lyfta fram ett val som är viktigare än allt annat, har spritt sig till Svenska missionskyrkan, Frälsningsarmén, Pingst - fria församlingar i samverkan, Evangeliska frikyrkan, Svenska alliansmissionen och Svenska baptistsamfundet." 

Läs mer om kampanjen här!

2 sep. 2010

Böcker och skrifter från rupeba

Böcker och skrifter av Rut och Peter Baronowsky
Dagboken - små tankar för märkvärdiga dagar


Pdf-böcker
Det nya livet - bibelsamtalsmaterial
Tolkningsboken - har ska man tolka Guds ord?
Bibelstudier från hebreerbrevet

Mini-andakter från hela Bibeln
Nedladdningsbara på nätet
(NT - 260; GT - 185)
Matteusevangeliet (28)
Markusevangeliet (16)

Lukasevangeliet (24)
Johannesevangeliet (21)
Apostlagärningarna (28)

Romarbrevet (16)
Första Korintierbrevet (16)    
Andra Korintierbrevet (13)
Galataterbrevet
(6)
Efesierbrevet (6)
Filipperbrevet (4)
Kolosserbrevet (4)
Första Tessalonikerbrevet (5)
Andra Tessalonikerbrevet (3)
Första Timoteosbrevet (6)
Andra Timoteosbrevet (4)
Titus (3)
Filemon (1)

Hebreerbrevet (13)

Jakobs brev (5)
Första Petrusbrevet (5)
Andra Petrusbrevet (3)
Första Johannesbrevet (5)
Andra Johannesbrevet (1)
Tredje Johannesbrevet (1)
Judas brev (1)

Uppenbarelseboken (22)

Esra (10)
Nehemja (13)
Psaltaren (150)
Daniel (12)

rupebas morgonkoll - 2 september

Rädda skolans föreningsfrihet
"Inför skolstarten behöver vi påminna oss om att föreningsfriheten är en grundläggande mänsklig rättighet och av yttersta vikt för demokratin, även inom skolans värld. Att medborgare har frihet att bilda och tillhöra organisationer för att kunna utbyta idéer och åsikter, utan statsmaktens ingrepp, är en grundlagsskyddad rättighet i Sverige.
Det finns däremot tecken på att föreningsfriheten håller på att urholkas i den svenska skolan. I början av sommaren riktades stark kritik i media mot den kristna studentorganisationen Ny generation, vilken får stöd från Ungdomsstyrelsen, och stöttar olika kristna elevinitiativ på landets skolor."

Lennart Sacrédeus i Hemmets vän

Politiker rådvilla inför religionens comeback


"Det råder politisk yrvakenhet kring frågor som har med det nya multireligiösa Sverige att göra. Det var intrycket när förbundet Humanisterna i tisdags kväll ställde sex representanter för de båda blocken mot väggen."  Kyrkans tidning

1 sep. 2010

Ny ledare för Frälsningsarmén i Sverige/Lettland

Generalen har utsett Överstelöjtnant Marie Willermark till ny ledare för Frälsningsarmén i Sverige/Lettland från den 1 februari 2011. Marie Willermark har sedan 2006 varit divisionschef för Ukraina med högkvarter i Kiev.

rupebas morgonkoll - 1 september

Gör alkoholen till en valfråga
Hemmets Vän skriver på ledarplats:
"I valrörelsen är det ett stort antal frågor som debatteras. Det handlar om jobben och arbetslösheten. Det handlar om höjd skatt eller sänkt skatt. Om invandrare och integration. Om klimatförändringar och om barnomsorgen och om vem som får makten efter valet.
En fråga som fått alldeles för lite uppmärksamhet är problemen med missbruk. Den restriktiva alkoholpolitiken har under en längre tid varit under kritik från liberala krafter som gärna skulle vilja att svenskarna skulle kunna köpa starköl och en flaska vin på Coop eller Ica. Och kan hända även starkare drycker.
Problemet är att alkoholhaltiga drycker inte är vilka livsmedel som helst. Rattonykterhet, olyckor och våldsbrott är sådant som skulle ske i allt större utsträckning om tillgången på öl, vin och starksprit skulle bli större.
Den svenska politiken har byggt på regler var människor kan köpa, när de kan köpa och hur mycket det kostar. Och om priset på en flaska vin stiger så sjunker försäljningen" 


Är hela Bibeln Guds ord?
Jonas Melin skriver på Barnabasbloggen om bibelsyn och bibeltro:
"Bibeln är en viktig bok för alla kristna, men hur ska man egentligen se på den? Är Bibeln en blandning av Guds ord och människors tankar eller är hela Bibeln Guds ord? Det finns många olika uppfattningar om Bibeln i vår tid och därför är det viktigt att tänka igenom sin bibelsyn. Här skriver jag lite om hur jag tänker. Kanske kan det hjälpa dig i dina egna funderingar om Bibeln."

Epidemi - en tro som smittar

I den kommande helgen inbjuder Fräslningsarmén i Uppsala till en konferens med temat "Bygget: Epidemi - En tro som smittar". Talare på konferensen är Hans Weichbrodt, Daniel Viklund samt Ewa-Marie och Markus Kihlagård. Läs mer här.
För oss som inte har möjlighet att vara med kommer Åke Nilsson att skriva rapporter här på rupeba.se.