18 sep. 2010

S-majoritet vill ha vigselplikt

Dagen refererar till Svenska Evangeliska Allinasnens enkät och skriver:
"En majoritet av S och V:s riksdagskandidater vill tvinga kyrkor att viga samkönade par.
Av S-kandidaterna vill 71 procent ha vigselplikt, av V-kandidaterna 75 procent."

Inga kommentarer: