30 nov. 2019

Inför söndagen - ETT NÅDENS ÅR

FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT - Ett nådens år


- Från kyrkoaretstexter.se -
Sak 9:9-10, Upp 5:1-5, Luk 4:16-23 och Matt 21:1-9, Ps 24

På söndag startar det nya kyrkoåret och vi går in i den tredje och sista årgången. Genom hela Bibeln finns en harmoni och balans. Den sista helgen i kyrkoåret (domsöndagen - Kristi återkomst) och den första (första advent - ett nådens år) hör ihop. Samtidigt som det är nästan ett år mellan dessa söndagar, är det också bara en vecka mellan dem!

Temat: ”Ett nådens år” är hämtad från texten Lukas 4 där Jesus besöker synagogan i Nasaret och läser från Jesaja 61.

Nasaret är en liten bergsby i Galiléen. Enligt judisk tradition krävdes det tio personer för att starta en synagoga. Var man färre hade man bara ett böneställe (se t.ex. Apg 16:13). Detta faktum att det fanns en synagoga indikerar att det fanns minst tio judiska familjer i Nasaret på Jesu tid. De flesta arkeologer och bibelforskare menar att det inte var en stor stad, utan den hade på sin höjd några hundra invånare.


Läs mer här:  https://www.facebook.com/kyrkoaretstexter/photos/a.476168509074475/2869982043026431/?type=3&theater

Lördagsgodis från "Kyrklig humor"


Motivpsalmer

Kleptomanpsalmen - "Vaka bed och stjäl" {Svps 566}
Syföreningspsalmen - "Virka tills natten kommer" {Svps 585}
Tunnelbanepsalmen - "Sjungen syskon under vägen" {Segertoner 574}
Pyromanpsalmen - "Lågorna är många" {Svps 61}
Loch Ness-psalmen - "Upp ur vilda djupa vatten" {Svps 386}
Utmattningspsalmen - "Min arbetsdag är ju så lång" {Svps 302}
Orienterarpsalmen - "Var jag går i skogar berg och dalar" {Svps 251}
Jumbojetpsalmen - "Hennes starka vingar bär" {Svps 718}
Bantarpsalmen - "När livet inte blir som vi har tänkt oss" {Svps 779}
Malmöpsalmen - "Här levs ej blott i Rosengård" {Svps 82:3}
Brandväggspsalmen - "Jag vet en port som öppen står" {Svps 223}
Alzheimerpsalmen - "Gud vet vad jag heter, Gud vet var jag bor" {Psalmer och Sånger 621}
Hormoslyrpsalmen: "Lär mig du skog att vissna glad" {Svps 304}
Hönsapsalmen - "Bred dina vida vingar" {Svps 190}
SJ-psalmen - "Ingen hinner fram" {Svps 265}
Matematikpsalmen - "Jag kan inte räkna dem alla" {Svps 260}
Lågenergipsalmen - "LED, milda ljus" {Svps 275}
Stenhuggarpsalmen -  "Klippa du som brast för mig" {SvPs 230}
PR-psalmen -  "Loggorna är många" {SvPs 61}
Undersköterskepsalmen -  " Var är den ven, som överallt jag söker" {SvPs 305}

Dagens andakt 30 november

”Se alltså till att ljuset inom dig inte är mörker” (Luk 11:35)

Idag talar man mycket om att kvalitetssäkra organisationer och företag. Sven Nygren har formulerat tre frågor som man måste ställa när man kvalitetssäkrar ideella organisationer. 1) Är vi rätt i grunden? 2) Gör vi rätt saker? och 3) Gör vi sakerna rätt?
Dessa frågor är också bra att ställa om man vill stämma av hur det står till med min tro. Första frågan gäller om jag är rätt i grunden. Bibeln säger att grunden måste vara Jesus Kristus. Det är bara om du har byggt ditt liv på honom som du kan svara ja på första frågan. Det räcker inte med att du är aktiv medlem i någon församling eller att du är uppvuxen i ett kristet hem. 
Den andra frågan är meningslös att ställa om du inte har svarat jag på den första. Då måste du först ta itu med den. Men om du svarat ja på första frågan kan du gå vidare och svara på frågan om du gör rätt saker. Grunden är densamma för alla kristna, men rätt saker är olika från människa till människa. Svaret på frågan om du gör rätt saker i livet kan du bara komma fram till genom att samtala med Jesus och få hans bekräftelse i ditt inre. 
Den tredje frågan kan ses som en finjustering av de föregående frågorna. Det är en fråga som vi ständigt måste hålla levande och vi måste lyssna efter den helige andes vägledning så att vi kan göra det vi gör på bästa sätt.
BÖN
Gud, jag vill bygga mitt liv på den enda grund som håller, Jesus Kristus, så att inte ljuset i mig är mörker. Jag tackar dig för att du har en plan för mitt liv och jag ber att jag ska göra rätt saker så att den planen kan förverkligas och jag ber att du ska hjälpa mig att göra dessa saker rätt. 
 ______________________
Dagens andakt på norsk
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

UTMANINGEN 30 nov - Ps 142

FÖR MIN SJÄL UT UR FÄNGELSET

Bibelläsning: Psalm142
"För min själ ut ur fängelset, så jag kan prisa ditt namn" (Ps 142:8 FB)
 
David gömde sig i en grotta. En stor här letade efter honom för att döda honom. Han upplevde att det inte längre fanns någon som ville ställa sig på hans sida (vers 5). Alla var emot honom.

Det fanns bara en enda plats där han kunde söka hjälp och det var hos Herren: "du är den som känner min själ" (vers 4).

Psalmen är ett stort rop till Gud om hjälp mot fiender som är alltför starka (vers 7). 

David upplevde det som om hans själ var i fängelse. Men ut ur fängelsehålan steg en bön upp till himlen. Och Gud hörde hans bön och räddade honom...

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gör min ande fri till att tjäna dig.

29 nov. 2019

FA:s lärosats nr. 1


Dagen, den största kristna dagstidningen, basunerade för några dagar sedan ut att ”Samkönat äktenskap inte längre är något hinder för att bli frälsningssoldat.” Orsaken är att en kvinna som lever i samkönat äktenskap i Norge har invigts till soldat.

Det framgår av artikeln att Frälsningsarmén internationellt inte har ändrat ståndpunkt, men att varje lokal kår/församling skulle ha rätt att bestämma i denna fråga. Detta är helt fel. Det finns ingen sådan bestämmelse och för alla oss soldater som en gång lovat trohet mot Frälsningsarméns lärosatser är allt detta ett stort svek.  

Att försöka tvinga Frälsningsarmén att ändra ståndpunkt är en attack på Frälsningsarmén, en kyrka, vars första trosartikel stipulerar att:
Vi tror att Gamla och Nya testamentets skrifter är givna av Gud genom inspiration och att endast de utgör det gudomliga rättesnöret för kristen tro och kristet liv. (min kursivering)

Under många år har homorörelsen på olika sätt försökt att få Frälsningsarmén och andra bibeltroende kyrkor att ändra ståndpunkt när det gäller homosexuellt samliv. Men Bibeln ändrar man inte på. Vi tror att Bibeln är Guds Ord. Vi tror att Bibeln är inspirerad av den helige Guden själv. Vi tror att Gud menar vad han säger också då det inte passar in i vad som är politiskt korrekt i stunden. 

Det finns inte ett bibelord som ens antyder att Gud skulle sanktionera en äktenskaplig relation mellan två personer av samma kön, eller samboskap mellan heterosexuella för den delen, lika lite som det finns något bibelord som uppmuntrar till förtal, skvaller, stöld eller annat ont. Däremot finns det flera uppmaningar att hålla oss borta från allt detta.

Jag har den största medkänsla med människor som önskar, men av olika orsaker inte kan leva i en sexuell relation. Detta gäller både homosexuella och heterosexuella. Men bibelns äktenskapssyn handlar om relationen mellan en man och en kvinna i en livslång relation. Att ha sex utanför äktenskapet strider emot Guds uttalade vilja. Det kallas ”synd”. Men det finns ett botemedel för synd. Det är Guds nåd. Genom Jesu död på korset har han betalat priset för att jag ska kunna bli fri från min synd och leva ett rent liv. 

Alla människor kan misslyckas och falla i synd. Då finns det nåd och förlåtelse. Men i det nu aktuella fallet är det inte fråga om att människor inser sin synd och söker nåd och förlåtelse. Här handlar det i stället om att man vill flytta gränser, de gränser som Gud har lagt fast i sitt eget Ord. 

I vårt översexualiserade samhälle frodas tron att en människa inte kan leva utan sex. Detta är naturligtvis inte sant. Sex är en Guds gåva till människan men en gåva kan man inte kräva. Det är en skymf mot mina gamla mostrar som levde hela sina liv i celibat och helig gudsförtröstan.  De levde fullödiga liv och de var lyckliga! Det är en skymf mot alla de tusentals präster och nunnor som valt celibatet och levt heliga, lyckliga liv i detta. Detta är sanningen, men denna sanning säljer dåligt i media! Detta är sanningen även om några av dem misslyckats på den punkten till stor sorg och smärta för hela kristenheten.
Frälsningsarmén måste på grund av sina lärosatser fortsätta att förkunna att människan är förlorad i sin synd innan hon hittar vägen till förlåtelse och frälsnings i Jesus Kristus. Det ligger i vårt DNA och miljoner människor har fått sina liv förvandlade genom att bekänna sin synd, ta emot Jesus som Herre i sina liv och sedan följa honom dag efter dag i ett liv i helgelse – ett liv som handlar om renhet och att leva i samklang med Guds ord. 

Samtidigt måste det sägas att det i alla tider har funnits människor med en homosexuell läggning som faktiskt invigts till frälsningssoldater, men dessa har i likhet med varje heterosexuell soldat fått lägga sitt eget liv under Kristi lydnad! Där finns den sanna gemenskapen, där finns friheten, där finns den fulla glädjen, där finns Livet med stort L. Det gäller homosexuella och heterosexuella på lika villkor. 

Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd (Rom 3:23-24)

Dagens andakt 29 november”Om du frambär ädel metall utan slagg, skall du få tjäna mig som mun.”
(Jer 15:19 b, 1917 års översättning)

Roger Green skriver i sin bok om Catherine Booth, att hon var övertygad om den viktiga och ökande betydelsen av den andliga musiken i evangelisationen.  Men hon insåg också att det fanns en fara om musiken separerades från det andliga. Hon sa:

I det ögonblick man… börjar upphöja briljansen i musiken som sådan, skilt från de andliga resultaten, börjar man omedelbart att förlora kraften. Så är det med allt annat också, − möten, vittnesbörd, sånger, marscherande eller böner. Det måste finnas en kombination av det mänskliga och det gudomliga. När man separerar det mänskliga från det gudomliga upphör det att ha någon makt över själar. Glöm inte detta!

Jag tror att detta är sant också för dagens kristenhet. Vi får aldrig slå oss till ro med att mötet, vittnesbörden eller musiken var underbar. Vårt mål är att förmedla ett gudomligt budskap, − att vara ”Guds mun”. Det kan vi bara göra om vi i allt vad vi gör, har kontakt med det gudomliga och låter det mänskliga få vara underordnat det gudomliga.
BÖN
Herre låt oss vara äkta i allt vad vi gör. Hjälp oss att inte försöka briljera i oss själva utan upphöja dig i allt.  
______________________
Dagens andakt på norsk
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

UTMANINGEN 29 nov - Ps 141

HJÄRTAT OCH MUNNEN


Bibelläsning: Psalm 141
"Sätt en vakt för min mun. Bevaka mina läppars dörr. Låt inte mitt hjärta vika av till något ont" (Ps 141:3,4 FB)

Hjärtat och munnen. Två platser som behöver särskilt beskydd och bevakning. Hjärtat och munnen kan antingen bidra till något gott eller dra oss och andra ned i det onda.

Det är hjärtat och munnen som nämns som förutsättningar för att vi ska bli frälsta. "Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst" (Rom 10:9 FB).

Men hjärtat och munnen kan också användas till det onda. Många människor har fått lida mycket av ett förfluget ord från en mun som inte var kontrollerad av det goda hjärtat. Vårt hjärta behöver bevaras rent och vår mun behöver tämjas till att användas till det goda.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig idag att använda munnen i det godas tjänst, till att uppbygga och inte till att trycka ned.

28 nov. 2019

Bibelskolan - Tio steg i tro - UPPGIFTEN


  Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra det goda gärningar som Gud från början bestämt oss till” (Ef 2:10)

 
En kropp….
Då man blir en kristen föds man in i en ny gemenskap, Kristi kropp. Man får då en ny identitet, en ny tillhörighet och en ny uppgift.
Huvuduppgiften för alla kristna är att vara ett Guds tempel (1 Kor 3:16-17), det vill säga att vara den plats på jorden där Gud bor och bestämmer. Det får naturligtvis konsekvenser för vår livsstil: hur vi talar, hur vi handlar och hur vi förvaltar våra liv.
Tillsammans har alltså alla kristna en gemensam uppgift på jorden: att vara Kristi kropp, att låta Jesus bli så tydlig och synlig som möjligt för alla människor.
 
….med många olika delar
En mänsklig kropp består av många olika delar, som ser mycket olika ut och är skapade för olika uppgifter.
Några kroppsdelar är specialister på att se, och några till att höra. De andra kroppsdelarna är fullständigt odugliga till att se och höra, men de behöver inte vara ledsna för det. De är nämligen specialister på något annat. T.ex. att gå, ta, lukta, äta eller tänka.
Om någon av kroppsdelarna saknas, eller fungerar på ett otillfredsställande sätt, lider hela kroppen brist på något. De andra kroppsdelarna måste då gå in och försöka fullgöra uppgifter som de egentligen inte har så bra förutsättningar för.
På samma sätt är det med oss människor. Vi är alla olika. Bibelordet. Som inleder kapitlet, säger att vi är skapade för olika uppgifter. För några är det naturligt att arbeta praktiskt, andra kan ha en läggning att arbeta teoretiskt; med siffror, papper eller studier. Någon kan ha en speciell gåva att ta sig an andra människor och visa omsorg, och andra kan ha sin starka sida då det gäller att undervisa, eller vinna andra för Jesus, eller laga mat mm.
Då man har blivit en kristen är det mycket viktigt att vara en aktiv medlem i Kristi kropp: i kåren eller församlingen. Varför är det så viktigt?
 
1 – För min egen skull
De kroppsdelar som vi använder regelbundet växer och utvecklas. De delar som inte får vara i bruk, försvagas mer och mer för att till slut bli helt orkeslösa och oanvändbara. De idrottsmän som håller på med ”body-building” har förstått denna princip: muskler som tränas på rätt sätt växer.
De lemmar i Kristi kropp som finner sin uppgift och helhjärtat går in i den, har stora möjligheter att växa och utveckas som kristna. Passiva kristna, åskådarkristna (de som bara ser på då de andra är i tjänst), lurar sig själva på möjligheten att växa och utvecklas.
För många är detta att komma i tjänst för andra, helt enkelt en fråga om att kunna överleva som kristen, eller sakta låta livet tyna bort.
 
2 – För de andras skull
Den kristna gemenskapen behöver dig lika mycket som du behöver den. Då en lem i kroppen inte är i funktion lider kroppen brist på något. Dina medlemmar behöver dig. De behöver inte bara ditt arbete och dina tjänster, utan också att du finns med. Till och med din gemenskap och din närvaro kan vara en uppmuntran för de andra. Och att uppmuntra andra är ju också en uppgift.
 
3 – För vår gemensamma skull
I Efesierbrevet (Ef 4:11-16) står det att vi behöver varandra för att:
-bygga upp Kristi kropp
-komma fram till enheten i tron¨
-få kunskap om Guds son
-bli fullvuxna
-nå en mognad som svarar till Kristi fullhet
-kroppen ska växa till
-vi ska byggas upp i kärlek
Om inte du och jag kommer i funktion och tjänar varandra så uppnår vi inte allt detta. Kristi kropp byggs inte upp, vi når aldrig fram till mognad och balans, vi uppnår aldrig enheten i gemenskapen.
 
4 – För Guds skull
Jesus är Herre! Då jag blir en kristen bekänner jag Jesus som Herre i mitt liv och säger ja till hans kallelse ”Följ mig!”
Kristus är huvudet för Kristi kropp. Han är den högste och den störste. Han kommer att regera i evighet och då jag blir en kristen inbjuder jag honom att regera i mitt hjärta. 
Målet med att vara en kristen är att behaga Gud och göra hans vilja. Det viktigaste är inte att vara människor till lags, utan att bli godkänd av Gud.
Vi gör inte alla våra ansträngningar, uppoffringar och allt vårt arbete för att vi själva ska må bra. Vi gör det inte heller för att bli accepterade och omtyckta av andra människor. Ytterst gör vi det för Guds skull. Vi gör det för att göra hans vilja som har frälst oss. Vi gör det för att Gud vill det. Vi gör det för att Jesus är Herre!
 
Då vi förstår det kanske vi vill göra följande bekännelse till vår egen: ”Jag vill arbeta för att utbreda Guds rike och jag förväntar att den Helige Ande ska leda mig in i de uppgifter som är förberedda just för mig.”
______________________
Läs mer om de tio stegen här:
https://rupebabutiken.blogspot.com/2014/09/tio-steg-framat.html
________________________

Dagens andakt 28 november”Och Gud öppnade hennes ögon, och hon fick syn på en brunn.” (1 Mos 21:19)

Hagar hade fått fly med sin lille son. Förtvivlad irrade hon omkring i öknen utan hopp. Så tog vattnet slut. Hagar visste att nu var slutet nära både för henne själv och för hennes son. Så lade hon barnet, som grät högljutt, tillrätta under en buske och gick bort en bit. Det var outhärdligt att se sitt barn dö. Sedan står det ”Men Gud hörde pojkens gråt… och sade till Hagar: Hur är det fatt, Hagar? Var inte rädd” (vers 17). Det verkar inte som om Hagar ens hade orkat be till Gud, för det står att Gud måste fråga Hagar hur det var fatt.  Men Gud visste var räddningen fanns och han öppnade hennes ögon så att hon fick se en brunn, och så blev hon och pojken räddade.
Vi kan komma i situationer i livet, där allt hopp tycks var ute. Vi känner oss som om vi irrar omkring i en öken utan vatten. Vi kanske till och med har flytt bort från vårt ansvar, för att vi inte orkar finnas nära när katastrofen ska fullbordas. Vi kanske glömt bort att be i vår förtvivlan, precis som Hagar. Då frågar Gud: Hur är det fatt? Han vill att vi ska tala om våra behov för honom. När vi gör det ska han öppna våra ögon så att vi kan se lösningen i vår förvirrade situation.

BÖN
Herre tack för att du vakar över dem som tillhör dig. Tack för att du vet var räddningen finns och du ska öppna våra ögon så att vi kan se en lösning på våra problem.
______________________
Dagens andakt på norsk
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________

UTMANINGEN 28 nov Judas brev

LOVPRISNING

Bibelläsning: Judas brev
"Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen." (Jud 24-25 FB)


Judas brev handlar om varning för gudlösa, för dem som förvanskar Guds nåd. Varningar för falska lärare och ve-rop över alla som väljer att leva ogudaktigt.

I de sista verserna ändras tonen i brevet. Författaren lyfter blicken och ger sig hän åt lovsången till Gud: "Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande - den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i alla evighet. Amen" (vers 24-25)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Fläckfria och jublande (vers 24)


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Kamp för tron - Vers 1-16
Judas presenterar sig i brevet som Jakobs bror och brevet riktar sig till dem som är kallade och älskade (vers 1).

Brevet handlar huvudsakligen om varningar för falska lärare, för dem som lever i otukt och för dem som föraktar Herren.
Till eftertanke:
- Skulle de varningar som Judas ger under det första århundradet efter Kristus vara lika aktuella idag? - Eller hur skulle dagens motsvarande varningar låta?

   Judas skriver också om en tvist som uppstått mellan ärkeängeln Mikael och djävulen om vem som hade rätt till Moses kropp (vers 9). Det normala är att människor som dör går till dödsriket för att uppväckas på uppståndelsens dag, men då vi läser om Moses död kan vi se att det hände ovanliga saker.
   I 5 Mos 34 kan vi läsa att Herren själv begravde Moses och att ingen "till denna dag har fått veta var hans grav finns" (5 Mos 34:6). Då är det plötsligt inte längre så underligt att Moses kan dyka upp tillsammans med Elias på förklaringsberget (Matt 17:3). Elias dog ju inte heller han en naturligt död, han fick åka direkt upp till himlen i en eldvagn (2 Kung 2:11).
   Det är märkligt att hitta en liten inskjuten mening i Judas brev, kasta ljus över en händelse i Jesu liv på förklaringsberget, som i sin tur svarar på en fråga från moseböckerna. Bibeln är en fantastisk bok.

Medan vi väntar... - Vers 17-25
Också Judas korta brev på ett kapitel refererar till ett av Nya Testamentets huvudtema: Jesu återkomst (vers 18-23)

Till eftertanke:
Vad får vi här för råd "medan ni väntar"?

27 nov. 2019

Har Frälsningsarmén ändrat ståndpunkt?I Dagen den 25 november kunde man läsa rubriken ”Samkönat äktenskap inget hinder för att bli frälsningssoldat”.

Då vi såg rubriken i Dagen var det säkert många av oss som satte morgonkaffet i halsen. I varje fall dem av oss som fortfarande tror att ”endast Bibeln utgör det gudomliga rättesnöret för kristen tro och kristet liv”,

Av rubriken ser det ut som om Frälsningsarmén förändrat sin ståndpunkt då det gäller medlemskap och samkönat äktenskap. Men så är det naturligtvis inte. I artikeln uttalar sig Frälsningsarméns ledning i Norge: "Organisationens officiella inställning, såväl nationellt som internationellt, har inte förändrats.
– Internationella Frälsningsarmén har fortfarande en syn och ståndpunkt – vilken är gemensam med de 131 länderna som vi arbetar i – där äktenskapet förstås vara mellan man och kvinna.”

Frälsningsarmén har inte förändrat ståndpunkt. Så vad det egentligen rör sig om är att en lokal kår har avvikit från det som är Bibelns och Frälsningsarméns tro och lära.

Händelsen har väckt stor bestörtning bland många frälsningssoldater i Norge och även i Sverige.

Men vi får tro på Frälsningsarméns ledning i Norge, Sverige och internationellt då de nu enstämmigt deklarerar att Frälsningsarmén inte har ändrat ståndpunkt: Ett äktenskap är en förening mellan en man och en kvinna.