11 nov. 2019

"Det finns så mycket som Gud, vår Far, vill tala med oss om"

- Sara Carlsson i Världen idag -
Du kan höra Guds röst. Gud vill tala till dig. Han vill tala med oss, var och en personligen. Vill vi lyssna? Är vi trygga i vår förmåga att höra och förstå hans tilltal? 

Han är oändligt stor och universums skapare, men han är också en Far som vill ha en nära relation till sina barn. Därför vill han leva i en pågående dialog med oss.

Genom Bibeln kallar Gud på oss: ”Hör, Israel ...” (5 Mos 6:4), ”Lyssna och hör min röst, ge akt och hör mina ord” (Jes 28:23), ”Lyssna till min röst, så skall jag vara er Gud” (Jer 7:23), ”... ur molnet hördes en röst: 'Han är min älskade Son. Lyssna till honom!'” (Mark 9:7).

Det finns så mycket som Gud, vår Far, vill tala med oss om. Ansikte mot ansikte, hjärta till hjärta. Men finner han någon som vill lyssna?


Läs mer här:  https://www.varldenidag.se/gastkronika/det-finns-sa-mycket-som-gud-var-far-vill-tala-med-oss-om/repsiw!Y41CDsj7OZqRbd5JqlycTQ/

Inga kommentarer: