20 nov. 2019

Kristen tro bevisligen positiv för samhället

- Göteborgsposten -
Bo Rothsteins generalangepp på religion och kristendom i synnerhet faller ihop som ett korthus vid en närmare granskning. Protestantisk väckelsefromhet har tvärtom en både stark och positiv inverkan på samhället som helhet, skriver bland andra Olof Edsinger. 

Bo Rothstein har gjort sig känd som en orädd och kritisk samhällsdebattör som parar sin analytiska skärpa med utomordentlig retorik. Det är därför med förvåning vi läser hans senaste artikel ”Religiösa friskolor saknar laglig och etisk grund”. Dels går den empiriska bevisningen i rakt motsatt riktning mot den tes han för, och dels kan hans text knappast beskrivas som något annat än ett generalangrepp mot religion i allmänhet och kristendom i synnerhet. Visserligen skriver han på slutet att han inte ”är negativ till människors religionsutövning”, men fram till dess ägnar han sig ändå åt att med kraft försöka misskreditera alla oss som är bekännande kristna.


Sålunda hävdar han att ”länder där människor i hög omfattning praktiserar religion” skulle vara mer korrupta och präglade av låg social tillit än andra. Vidare hävdar han att enskilda kristna skulle vara mer oärliga och benägna att ljuga än andra. På detta, säger han, finns det hårda fakta att tillgå från forskarvärlden.


Vid en närmare granskning faller dock Rothsteins case samman som ett korthus. Antalet länder där människor inte i någon större omfattning praktiserar religion är till exempel ganska lätträknade. Vi antar att Rothstein menar att vårt eget hörn av Europa kvalar in där, liksom länder med en utbredd kommunistisk ideologi. Men att säga att det är frånvaron av religion som ligger bakom den i Norden så höga sociala tilliten är ändå väl magstarkt. När han därtill skyller den bristande tilliten i södra Europa på katolska kyrkan begår han en form av dubbelfel, eftersom den nominella kristendom som i dag präglar dessa länder (som han betraktar som orsaken till det onda) är fullt jämförbar med den nominella protestantism som kännetecknar Sverige (som han ser som icke-religiös och framhäver som positiv).


Läs mer här:  https://www.gp.se/debatt/kristen-tro-bevisligen-positiv-f%C3%B6r-samh%C3%A4llet-1.15563342#gbgftw

Inga kommentarer: