2 nov. 2019

UTMANINGEN 2 nov - Ps 130 + 131

LÄNGTAN

Bibelläsning: Psalm130 
"Min själ längtar efter Herren, mer än väktaren längtar efter morgonen, ja, mer än väktaren efter morgonen" (Ps 130: 6 FB)

  
Psalmen handlar om längtan efter Gud.
 
-jag väntar på Herren (vers 5)
 
-min själ väntar (vers 5)
 -min själ längtar (vers 6) 
-hoppas på Herren (vers 7) 
-hoppas på hans ord (vers 5)

  
Längtan efter Herren har en orsak.  
-Det är endast han som kan ge förlåtelse (vers 4) 
 
-Det är endast hos honom som det finns nåd
(vers 7)
 
-Det är endast han som kan betala full lösepenning för min skuld (vers 7) 
 
-Det är endast han som kan friköpa oss från alla våra missgärningar (vers 8) 

Ja, det finns verkligen orsak att längta efter Herren, för "om du, Herren, tillräknar missgärning, vem kan då bestå?" 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Min själ längtar efter Herren


 SOM ETT AVVANT BARN
Bibelläsning: Psalm 131 
 "Nej, jag har lugnat och stillat min själ som ett avvant barn hos sin mor. Som ett avvant barn är min själ i mig." (Ps 131:2 FB)

Ett avvant barn är ett barn som inte längre är beroende av sin mamma för att få sin näring. 


Först var det en underlig tanke för mig. Betyder det att man kan finna friden och stillheten i att inte längre vara beroende av Herren?

Nej, så kan det naturligtvis inte vara. Det måste snarare vara så att i Herrens närhet har jag fått alla mina behov tillfredsställda., då Herren är min herde har jag inget behov längre som behöver fyllas. Då skall "intet fattas mig." (Ps 23:1)

Som barnet vilar tryggt i moderns famn, fullt förvissad om att hon ska fylla barnets alla behov, så får vi finna vila i Herren som fyller alla våra behov.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att vila i din omsorg.

Inga kommentarer: