8 nov. 2019

Äkta vara, annars får det vara!

- Peter Kujala i Hemmets vän -
Det är fascinerande att läsa om pionjärerna som startade de olika väckelserörelserna. Att läsa om hur väckelsen startade och gav tillväxt. Att läsa om vad som var deras liv och lära. Man kan riktigt känna Pethrus och Mangs nitälskan för Gudsordet och församlingens överlevnad mitt i deras strid mot mörkrets sekulära makter, eller Georg Gustafssons totalt utgivande kamp för själars frälsning, eller ”drabbas” av Moodys och Finneys ”Andliga eld”, där väckelsen griper tag i hela nationer där de drar fram som Guds härförare.

Dagens kristenhet i Sverige har kommit vilse på andra vägar och behöver återvända till ”såsom de trodde och levde förr”, vilket är detsamma som de bibliska grunderna i Kristi lära och det sanna evangeliet. Jeremia 6:16: ”Så säger Herren: Ställ er vid vägarna och spana, fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den, så ska ni finna ro för era själar. Men de svarade: Vi vill inte vandra på den.”

Som ett olycksaligt 2 600 år gammalt eko hörs idag från en avfällig svensk kristenhet samma som på Jeremias tid: ”Vi vill inte vandra på den.”


Läs mer här:  http://www.hemmetsvan.se/nyhetstexter.jsp?oid=8233&coid=4

Inga kommentarer: