22 nov. 2019

UTMANINGEN 22 nov - Ps 138

FÖRVANDLADE MÄNNISKOR

Bibelläsning:  Psalm 138
  "När jag ropade svarade du mig, du gav mig frimodighet, min själ fick kraft" (Ps 138:3 FB)

Psalm 138 är en tacksägelsepsalm. David uttrycker sin tacksamhet till Gud för hjälp i svåra situationer.

Men Gud svarar inte alltid på våra böner genom att förändra de yttre förhållandena. David talar i stället om vad som händer inom oss då vi ber. Herren håller oss vid liv, även om vår väg går genom nöd (vers 7). David säger också att bön till Gud ger frimodighet och ger kraft till själen (vers 3). Bön frigör energi att handla.

Även om bönen inte alltid besvaras på det sätt som vi bad om så kan bönen förvandla oss själva så att vi kan möta de situationer som vi hamnar i.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Bön till Gud skapar förvandlade människor. Förvandlade människor kan förvandla världen.

Inga kommentarer: