6 nov. 2019

Bibeln och Skolverkets postmodernistiska kulturrelativister

- Jacob Rudenstrand i SEA:s nyhetsbrev -
Frågan om Bibelns betydelse är inte bara intressant utifrån dess påverkan på vår kultur och Skolverkets förslag till ändrade kursplaner. Många som avvisar till exempel evangelierna som fabler eller religiös propaganda har inte insett att det råder allt större forskarkonsensus om att texterna tillhör samma genre som antika historiska biografier, skriver Jacob Rudenstrand.

Skolverkets förslag till nya kursplaner, där direkta hänvisningar till Bibeln i religions-, historie- och samhällskunskapsämnet har tagits bort till förmån för ett allmänt tal om ”religiösa urkunder” har väckt engagemang. Detta gäller även utanför kyrkornas väggar. Författaren Björn Ranelid reagerar till exempel i Lärarnas tidning:

”Bibeln är en gigantisk gränslös referens i förhållande till etik, moral, filmer, sånger, litteratur, poesi, prosa, essä och estetik. Man förnekar en gigantisk massa som är liktydig med universum. Frågan om livets begynnelse och referensen till den. Ska man ta bort Big Bang ur undervisningen också?”


Läs mer här:  https://www.sea.nu/bibeln-och-skolverkets-postmodernistiska-kulturrelativister/

Inga kommentarer: