5 nov. 2019

Dagens Andakt 5 november


”Människa, du har fått veta vad det goda är, det enda Herren begär av dig: att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud.” (Mika 6:8)

Min man var ansvarig för bibellinjen på skolan, där vi arbetade under många år. Han har en förmåga att undervisa i Bibeln på ett sätt, som gör att människor får lust att bli mer överlåtna till Kristus. Han brukade säga till sina elever, att hans teologi var mycket enkel. Den hade bara två punkter. Detta var något eleverna tog fasta på, och som avskedspresent fick han en T-shirt med hela teologin tryckt på ryggen: GUD ÄR GOD och HANS ORD ÄR SANT stod det. 
Kristen tro är inte mer komplicerad än så. Om varje kristen alltid kom ihåg dessa punkter och levde efter dem skulle vi troligen få se en stabil, trygg, kärleksfull och omtänksam kristenhet och många människor skulle dras till våra kyrkor.

BÖN
Herre, Du är en god Gud. Tack för din ständiga omsorg om oss. Tack för att Ordet är levande. Vi har fått det som en vägledning och hjälp i livet. Hjälp oss att ta emot Ordet i våra hjärtan idag. 

______________________
Dagens andakt på norsk
http://dagensandaktpanorsk.blogspot.com.
Daily devotion in English: http://dailydevotioninenglish.blogspot.com.
______________________
Från ”DAGBOKEN – Små tankar för märkvärdiga dagar” av Rut Baronowsky. Läs mer om DAGBOKEN  här:
http://rupebabutiken.blogspot.se/2016/11/dagboken-sma-tankar-for-markvardiga.html.
______________________

Inga kommentarer: