31 mars 2023

VITTNESBÖRDET. Dixons yogarum blev bönerum

 


- Från Jesus.se -
Tomas Dixon var döpt och konfirmerad, men blev ändå ateist och kommunist. Han utbildade sig till journalist på 70-talet. När två mörka gestalter kom in i sovrummet en kväll började han ana en annan dimension och sökte efter svar i New Age. Men under en tidningsintervju med prästen Bengt Pleijel klack det till i hjärtat.

Läs mer här: https://www.jesus.se/livsberattelser/dixons-yogarum-blev-bonerum/

Dagens andakt, den 31 mars


”Herrens ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom.”
(2 Krön 16:9)

Att hänge sig åt något, innebär enligt Nationalencyklopedin ”att med stor inlevelse ägna sig åt”. Vem är det då Gud lovar att hjälpa med sin kraft i dagens bibelvers? Jo, det är dem som med stor inlevelse i sina hjärtan ägnar sig åt Herren och hans sak. Gud gillar inte det som är halvhjärtat och ljummet. Han vill ha din och min fulla uppmärksamhet. Annars får det vara.

Jag har ibland förmånen att få stå inför ganska stora grupper av människor och tala. När jag ser ut över församlingen, kan jag ofta se vilka av deltagarna, som är med på noterna och vilka som helt har ramlat av lasset. Jag riktar naturligtvis mitt budskap i första hand till dem som följer med. Och ofta märker jag då att fler och fler börjar lyssna.

Dagens bibelord säger oss att Guds ögon överfar hela jorden och letar efter engagerade människor. Och när han finner engagemang för Guds sak hos en människa, sätter han in all sin kraft på att hjälpa henne.

BÖN

Hjälp mig Herre att idag vara en människa, som ger mig hän åt dig och ditt rikes angelägenheter. Tack för att du då vill bistå mig med din kraft.

BLODET – 3 Mos 4


Bibelläsning: Tredje Mosebok 4

Läs bibeltexten här

"Den smorde prästen skall ta av tjurens blod och bära in det i uppenbarelsetältet, och han skall doppa sitt finger i blodet och stänka det sju gånger inför HERRENS ansikte framför förlåten till helgedomen. Därefter skall prästen stryka med blodet på hornen på den väldoftande rökelsens altare, som står inför HERRENS ansikte i uppenbarelsetältet."  (3 Mos 4:5-7 FB)

Detta kapitel handlar om syndoffer. Det handlar om vad man ska göra då man syndat för att bli försonad med Gud igen. Gång på gång i kapitlet nämns blodet som en viktig beståndsdel i försoningsprocessen.


Idag behöver vi inte offra djur för att få förlåtelse varje gång vi syndar. Jesus har "en gång för alla" offrats för våra synder, och genom hans blod kan vi få förlåtelse och försonas med Gud.

Jesus presenteras som "Guds lamm, som tar bort världens synd" (Joh 1:29). Och "om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd." (1 Joh 1:7)
Det löftet gäller också idag. 


- Mannakorn att tugga på under dagen:
Tack Jesus, att jag får ta emot förlåtelse genom ditt blod.
_________________
Innehåll:
- Vers 2-12
Om någon syndar av misstag
- Vers 13-21

Om hela folket syndar utan att märker det
- Vers 22-26
Om en ledare syndar av misstag
- Vers 27-35
Om någon av folket syndar av misstag

Kommentar:
Hela kapitlet handlar om att synda av misstag och att synda utan att veta om det.
Att synda av misstag är något de flesta upplever någon gång. Man gör något utan att tänka efter som resulterar i något negativt.
Det kan också hända att vi ibland syndar utan att veta om det. Vi kanske skadar någon genom våra handlingar eller ord utan att veta att de blev till skada. Psalmisten skriver "Vem märker själv hur ofta han felar? Förlåt mig mina hemliga brister." (Ps 19:3)

Synder kan ibland vara av misstag eller utan att vi själva vet om det. Men synd är synd och här förstår vi hur allvarligt Gud ser på synden. Men det finns ett botemedel för synden. Då var det tjurars och kalvars blod. Nu är det Kristi blod som renar från alla synd "Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning.  Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga, stänkt på de orena, helgar till yttre renhet, hur mycket mer skall då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande Guden. Ty Kristus har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud". (Heb 9:11-14)


Till eftertanke:
Offertjänsten i Gamla testamentet och ännu tydligare Jesu död på korset visar hur allvarligt Gud ser på synden.
- Hur allvarligt ser jag på synden i mitt liv? Förminskar jag min synd? Bortförklarar jag min synd?

30 mars 2023

Torsdagsbibelstudiet kommer att handla om "Tio steg Framåt".


Då Rut och jag flyttade hem till Sverige 1988 var vår uppgift att bygga upp ett utbildningsinstitut inom Frälsningsarméns Socialtjänst. Ett av våra första uppdrag var att producera ett samtalsprogram om den kristna tron. Det gjorde vi tillsammans med Bert Åberg.

Programmet fick namnet TIO STEG FRAMÅT. De första fem stegen handlar om hur man blir en kristen och de sista fem steg om hur man förblir en kristen. Programmet har sedan blivit översatt till mer än tio andra språk.

Det programmet kommer att läggas ut den närmaste tio torsdagarna. Här kommer förordet till programmet:

TIO STEG FRAMÅT är ett studiematerial i livsåskådningsfrågor utarbetat av Frälsningsarméns socialtjänst.

Det vill hjälpa dig att bygga upp den nya identiteten som Guds barn.

De olika stegen behöver inte ses som engångssteg, utan måste tas många gånger i livet. Så lände det finns en villighet att gå dessa steg, är vi övertygade om att det går framåt.

Till varje steg finns en bekännelse. Bekännelsen är själva steget i varje kapitel. Arbetet med kapitlet, enskilt eller i grupp, ger bakgrund och kunskap i ämnet och hjälper oss att känna igen vårt behov. Det är naturligtvis fritt för varje deltagare att ta steget (=göra bekännelsen till sin egen) eller att låta bli och bara gå vidare i studiematerialet. Var och en är själv ansvarig för de steg han eller hon tar i livet. Studiematerialet kan bara presentera steget och kanske underlätta att ta det, men själva steget (bekännelsen) måste var och en gå själv.

Detta häfte behandlar de första fem stegen i programmet. Steg 6-10 finns i häftet ”Vägen vidare”.

Det finns även en bok för handledaren för de sammanhang man vill studera de tio stegen i samtalsgruppens form.

Välkommen med på vandringen genom de tio stegen.

/PB

Dagens andakt, den 30 mars

 

”Gud har upphöjt (Jesus) med sin högra hand, och sedan han enligt löftet tagit emot den heliga anden av Fadern har han nu utgjutit den, så som ni här ser och hör.” (Apg 2:33) 

Jesus verkställer det som utgår från Fadern och på pingstdagen utöste han den helige ande över alla människor. Då först hade Jesus liksom fullbordat hela sitt återlösningsverk för människorna på jorden. Nu skulle Sanningens ande, samma ande som bor i Fadern och i sonen, ta över. Och sedan pingstdagens andeutgjutelse finns Guds ande nära varje människa, men varje människa måste själv bjuda in den helige Ande i sitt liv.

När en människa bjuder in den helige Ande blir han ”Gud verksam i den troende”. Det handlar om en märkbar, en påtaglig närvaro av Faderns och av Jesu helighet i den människan. Den helige Anden är kraftens ande. ”Gud har inte gett oss modlöshetens Ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens” (2 Tim 1:7). Och den helige ande är renhetens Ande. Det är han som ska visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. (Joh 16:8)

BÖN

Jesus, fyll mig på nytt med din helige Ande idag. Fyll mig med din kraft och kärlek. Fyll mig med självbesinning och renhet.

GE GUD DITT BÄSTA – 3 Mos 3


Bibelläsning: Tredje Moseboken 3

Läs bibeltexten här

"Om någon vill bära fram ett gemenskapsoffer och han då vill ta sitt offer av nötboskapen, skall han föra fram ett felfritt djur inför HERRENS ansikte, antingen av hankön eller honkön."  (3 Mos 3:1 FB)

Då det gäller offren till Gud i det Gamla Testamentet kommer ofta ordet "felfritt". Det man skulle offra till Gud skulle inte vara det som blev över, det som inte kunde användas till något annat. Det som skulle offras till Herren skulle vara något som verkligen var ett offer att ge bort.

Vad är det du ger till Gud? Ger du honom det som blir över? Det som inte har något värde för dig?

När har du ditt dagliga möte med Herren? Är det den tid som blir över? Tid som du inte kan använda till något annat vettigt?

Vad är det du offrar för Guds rike? Då det gäller pengar, resurser, energi, målmedvetenhet, kärlek? Det största budet är fortfarande att älska Herren, din Gud, över allt annat.

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Är mitt offer felfritt? Ger jag av det bästa jag har?
________________
Översikt:
Instruktioner om hur folket skulle bära fram gemenskapsoffer till Gud.

Kommentar:
Gemenskapsoffret uttryckte tacksägelse över gemenskapen med Gud. Offret delades mellan Gud, prästen och offerföljet (se 7:11f). Det var ett festligt tillfälle att äta kött i gemenskap med Gud och varandra. 

Till eftertanke:
- Hur uttrycker du ditt Gemenskapsoffer, tacksamheten över att få leva i gemenskap med Gud?

Ett "felfritt" offer talar om något som är värdefullt för dig.
- Vad är det du ger till Gud? Ger du honom det som blir över? Det som inte har något värde för dig?
- När har du ditt dagliga möte med Herren? Är det den tid som blir över? Tid som du inte kan använda till något annat vettigt?

29 mars 2023

Intervju i Sveriges Radio om Jesu återkomst

 


I Sveriges Radios program "Människor och tro" intervjuas Anders Gärderborn om tiden för Jesu återkomst. Intervjun är på 16 minuter och du kan lyssna till den här: https://sverigesradio.se/avsnitt/1315519.

Anders Gärdeborn har också skrivit en del böcker. Du kan läsa mer om boken "Mästerdirigentens verk" här: https://rupeba.se/home/#!/products/m%C3%A4sterdirigentens-verk---andersg%C3%A4rdeborn


Dagens andakt, den 29 marsKom till mig och hör noga på, lyssna, så får ni liv. Jag sluter ett evigt förbund med er, den nåd jag visat David skall bestå.” (Jes 55:3)

Ett förbund är ett avtal om samverkan, särskilt av mer varaktigt slag. I Bibeln talas det ofta om eviga förbund mellan Gud och människa. Ett förbund har två komponenter. Å ena sidan handlar det om att båda parterna visar varandra ”trohet”. Å andra sidan är båda parternas ”tillit” lika viktig. Om en av parterna brister i trohet vacklar självfallet hela förbundet. Men detta gäller faktiskt också om det får smyga sig in misstänksamhet och avundsjuka i relationen, om det brister i tillit mellan parterna.

Denna dag är en speciell dag för mig. För 40 år sedan slöt jag ett förbund, som sedan präglat hela mitt liv. Peter och jag lever fortfarande inom det förbund som vi slöt framför altaret i Borgs kyrka. Med tacksamhet får vi se tillbaka på hur kärleken stärkts genom åren, eftersom båda medvetet strävat efter att bygga upp relationen genom trofasthet och tillit.

Ändå är vi medvetna om att det bara är Guds nåd, som hållit oss kvar i en hel relation genom livets olika stormar. Vårt förbund hade inte betytt någonting om inte det hade varit grundat på ett starkare och stadigare förbund, Guds eviga förbund med var och en av oss.

BÖN

Herre tack för att ditt förbund till mig står fast. Tack för att din nåd är tillgänglig för mig i alla livets skiften. Hjälp mig att vara trogen dig så länge jag lever!


SALT – 3 Mos 2


Bibelläsning: Tredje Moseboken

Läs bibeltexten här

"Alla dina matoffer skall du beströ med salt. Du skall inte låta saltet i din Guds förbund fattas på ditt matoffer. Till alla dina offer skall du offra salt" (3 Mos 2:13 FB)

Det var viktigt med salt då man offrade till Gud i det gamla förbundet.

I det nya förbundet är det vi kristna som är saltet. Saltet som förhindrar förruttnelsen. Saltet som gör att den rätta smaken kommer fram.

Det är inte alltid populärt att vara saltet. Det är mycket lättare att hålla med om det som är politiskt korrekt i varje tid. Saltet kan svida i såren. Men vi är kallade att vara jordens salt.

Jesus sa: "Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor."  (Matt 5:13)

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Ni är jordens salt.
_________________

Innehåll:
Lagar om tillagning av matoffer

Kommentar:
Kapitlet handlar om matoffer. Det var ett offer för att ära och visa vördnad för Gud i tillbedjan. Matoffret var ett påminnelseoffer och riktat till Gud. Det skulle brännas på altaret till en ljuvlig doft för Herren (vers 2). 

Eftersom offret var ett uttryck för tillbedjan till Gud var det högheligt bland alla eldsoffer (vers 3).

Vi kan också läsa att det som blev över av matoffret tillhörde Aron och hans söner (vers 3). Prästerna hade sin försörjning genom andelar av offren.

Saltet är en bra bild på Guds handlande i ditt liv. Det ger smak, det bevarar och det har en läkande effekt.

Till eftertanke:
Matoffret var ett påminnelseoffer. För att inte glömma Herrens mäktiga gärningar för sitt folk.
- Vilka viktiga händelser i ditt liv skulle du behöva påminna dig om?

Vi kristna är jordens salt.
- På vilka sätt kan vi vara salt i denna världen?

Jesus frågade: "Men om saltet förlorar sin sälta, hur skall man då göra det salt igen?"
 - Vad svarar du på den frågan? Hur kan vi få tillbaka saltet då vi förlorat sältan?

28 mars 2023

Veckans sång. I din närhet, o, min Herre. Vers 3

 


Sången är skriven av Albert Osborn, Frälsningsarméns general 1946-1954.

Vers 
Herre, att i tron sig skåda och förtälja vad jag sett
är den längtan mig behärskar - det har glans åt livet gett.
Med din Ande mig besegla, villigt allt jag nu frambär.
Dig att känna vill och tjäna och sist skåda som du är

Kör:
I din närhet, o min Herre, evigt trygg i ditt förbund,
låt mig älska, låt mig tjäna endast dig var dag var stund.

Dagens andakt, den 28 mars

 

”Herren, det är Anden, och där Herrens ande är där är frihet” (2 Kor 3:17)

Den helige Ande utgår från Fadern och visar vem Jesus är. Fadern sänder den helige Ande i Jesu namn. När jag tänker på den helige Ande handlar det först och främst om ”frihet”. Jag tänker på frihet från prestation och jag tänker på friheten att vara den jag egentligen är. Men jag tänker kanske framför allt på friheten att göra det Gud vill i denna världen, där vi är omgivna av och ofta kan känna oss kontrollerade av det onda, När den helige Ande är med vågar vi bryta igenom motståndet.

Jag tänker också på friheten från alla osunda band. Den helige Ande hjälper en människa att bryta varje band som vill hålla henne borta från gemenskapen med Gud. Han är ”Hjälparen”, den som ”påminner” oss om allt det som Jesus har sagt. (Joh 14:26) När frestelsen kommer är den helige Ande, som med mjuka band binder mig till Jesus. Den helige Ande bor i mig om jag är en kristen, och i mitt inre viskar han de varnande orden, som får mig att hålla fast vid Jesus.  

BÖN

Helige Ande tack att du bor i mig och låter mig få uppleva friheten från alla band utom bandet till Jesus Kristus, Guds son.

 


Kort introduktion till Tredje Mosebok

 

Tredje Moseboken upplevs av många som en lång ökenvandring. Jag brukar kalla boken ”en begravningsplats för goda bibelläsnings-ambitioner”.

Man kanske börjar läsa Första Moseboken och där är det ju rätt så underhållande med skapelsen, urberättelserna och Patriarktiden. I Andra Moseboken finns den spännande berättelsen om befrielsen från Egypten. Och sedan kommer Tredje Moseboken…
….regler och ceremonier i oändliga banor.

Men Tredje Moseboken är ändå en viktig bok i Bibeln. I NT finns det mer än 40 hänvisningar till 3 Mos.

3 Mos heter på de flesta språk Leviticus. Namnet kommer från det levitiska prästerskapet och boken kallas ofta Prästboken.

En nyckelvers i 3 Mos är ”Jag är Herren er Gud. Ni ska hålla er heliga och vara heliga, för jag är helig” (11:44)

3 Mos kan indelas i två delar:
1. Lagar om offer (kap 1-17).
- Grunden för gudsgemenskap
- Vägen till Gud,
2. Lagar om helighet (kap.18-27).
- Gudsgemenskapen förpliktar till helighet
- Vandringen med Gud

/PB

HERREN TALAR TILL DIG – 3 Mos 1


Bibelläsning: Tredje Moseboken

Läs bibeltexten här

"HERREN kallade på Mose och talade till honom från uppenbarelsetältet."  (3 Mos 1:1 FB)

Det finns skillnader mellan det Gamla och det Nya Testamentet. I det Gamla Testamentet talar Gud med utvalda personer och det är utvalda personer som blir utrustade med den Helige Ande.

Så är det inte i det Nya Testamentet. Gud utgjuter sin Ande över alla människor (Apg 2:17). Gud talar till alla dem som tillhör honom "Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig" (Joh 10:27).

Herren kallade på Moses och talade till honom. Gud kallar på dig och talar till dig.

Vad Gud talade till Moses kan du läsa i detta kapitel från Tredje Moseboken. Vad Gud säger till dig kan du höra i din ande "Den som har öron må höra vad Anden säger..."

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Vad säger Gud till mig idag? 
_________________

Innehåll:
- Vers 1-9
Lagen om brännoffer från nötboskapen
- Vers 10-13
Lagen om brännoffer från småboskapen
- Vers 14-17
Lagen om brännoffer av fåglar

Kommentar:
Här börjar en ny period i Israels historia. Andra Moseboken slutar med att Tabernaklet är färdigbyggt. Nu börjar undervisningen om hur folket skulle tillbe Gud. Vid Sinai talade Gud till folket från berget, nu bor han mitt ibland sitt folk i det allra heligaste i Tabernaklet.

Brännoffer offrades för försoning för synd, rening och överlåtelse. Offret kunde bestå av tjur, får, get eller duvor beroende av ekonomisk förmåga.

Då Jesus bars fram i Templet offrades två duvor, vilket tyder på att Jesu föräldrar inte var alltför välbeställda.

Till eftertanke:
Tredje Moseboken börjar med att Gud talar till Moses från Uppenbarelsetältet.
- Hur har du upplevt att Gud talat till dig?

27 mars 2023

Nu har vi läst färdigt Andra Moseboken!

 


Idag har vi lagt ut det sista kapitlet i Andra Moseboken. Därmed är den första studiepärmen i Gamla Testamentet färdig.

Nya GT-boken finns del 1 finns samlad i en A5 studiepärm och innehåller:
- Gamla Testamentets historia 112 sidor
- Första Moseboken
- Andra Moseboken

Läs mer om nya GT-boken: https://rupeba.se/home/#!/products/gt-boken---6-delar-i-studiep%C3%A4rmar---peter-baronowsky

Veckans sång: "I din närhet, o min Herre". Sång 413, vers 1


Sången är skriven av Albert Osborn, Frälsningsarméns general 1946-1954.

Vers 1
I din närhet, o, min Herre, där de heliga får bo,
springer källor fram som skänker kraft till tjänst i bön och tro.
Där mitt offer vill jag bringa under lov och pris till dig,
och i stillhet uppenbaras dina dolda råd för mig.

Kör:
I din närhet, o min Herre, evigt trygg i ditt förbund,
låt mig älska, låt mig tjäna endast dig var dag var stund.

Kommentar vers 1:
- "De heliga" syftar inte på kristna som uppnått en hög nivå av "helighet".
"De heliga" är i Bibeln helt enkelt ett uttryck för dem som är medlemmar i församlingen.
(Se Ef 1:1; Fil 1:1; Kol 1:1)

- Vilka konsekvenser för det med sig att "bo" i Herrens närhet enlig vers 1?

Dagens andakt, den 27 februari

 

”Det är ditt fördärv Israel att du är emot mig, din hjälp…” (Hos 13:9)

Ofta har jag sett det - t.ex. när föräldrar hämtar sina barn på dagis. Och när jag tänker efter, har jag också själv upplevt det ibland, när barnen var små. Föräldrar och barn har varit ifrån varandra en hel dag. De har längtat efter att träffas. Men när så föräldern kommer för att hämta sitt barn, blir den lilla som förbytt. Hon eller han sparkar och slår och gör vilt motstånd mot förälderns försök att trösta och hjälpa. Man känner sig ganska hjälplös som förälder i den situationen och det är lätt att tänka att de som haft hand om barnet hela dagen har bättre hand med det, än man själv.  Men verkligheten är kanske den, att när föräldern kommer, kan barnet äntligen slappna av och ge uttryck för sin frustration över att ha blivit lämnad ensam.

Ibland uppför vi oss som det lilla barnet, som ger fullt utlopp för sin frustration emot den som verkligen älskar och vill vårda det. När Gud kommer oss nära, avvisar vi honom bryskt. Vi ”är emot” Gud, han, som är vår enda säkra hjälp. Tänk om vi istället kunde slappna av och låta honom ta hand om oss.

BÖN

Fader, du längtar lika mycket efter gemenskap med oss, som vi längtar efter gemenskap med dig, i djupet av vårt inre. Vi förstår kanske inte alltid att vår frustration har sin rot i vår längtan efter dig. Kom och ta hand om oss idag. Hjälp oss att vila i din famn.

HERRENS HÄRLIGHET – 2 Mos 40


Bibelläsning: Andra Moseboken 40

Läs bibeltexten här

 "Då övertäckte molnskyn uppenbarelsetältet, och HERRENS härlighet uppfyllde tabernaklet. Mose kunde inte gå in i uppenbarelsetältet, eftersom molnskyn vilade över det och HERRENS härlighet uppfyllde tabernaklet." (2 Mos 40:34-35 FB)

Efter oändliga detaljbeskrivningar av tabernaklets uppbyggnad är det det dags att sätta upp tabernaklet och inviga det. Då arbetet var fullbordat (vers 33), fylldes hela tabernaklet av Guds härlighet.

Det blev en så stark gudsnärvaro att all mänsklig verksamhet upphörde. Mose kunde inte ens gå in i uppenbarelsetältet (vers 35).

Våra gudstjänster kan ofta vara fokuserade på mänsklig aktivitet och mänskliga prestationer. Men Guds folk måste ständigt vara uppfyllda av en längtan att få uppleva något bortom all mänsklig aktivitet. En längtan att uppleva Guds härlighet i gudstjänsten, och i ensamheten hemma.


- Mannakorn att tugga på under dagen:
Herrens härlighet.
_______________

Innehåll:
- Vers 1-16
Herren talade till Mose (vers 1), och Mose gjorde i allt så som Herren hade befallt honom (vers 16).
- Vers 34-38
Herrens härlighet fyller tabernaklet.

Kommentar:
Guds härlighet uppfyllde tabernaklet så all mänsklig verksamhet stannade av. Vi kan läsa om liknande händelser senare under Israels historia. Vid invigningen av Templet i Jerusalem många år senare kan vi läsa: "När Salomo hade slutat sin bön kom eld ner från himlen och förtärde brännoffret och slaktoffren, och Herrens härlighet uppfyllde huset. Prästerna kunde inte gå in i Herrens hus, eftersom Herrens härlighet uppfyllde Herrens hus." (2 Krön 7:1-2)

I Nya testamentet talar Jesus om att vi kan få uppleva Herrens härlighet här och nu. I förbindelse med att Jesus uppväcker Lasarus från döden säger Jesus:

"Har jag inte sagt dig att om du tror, skall du få se Guds härlighet?" (Joh 11:40).

Till eftertanke:
Försök dra dig till minnes tillfällen då du upplevt Herrens härlighet, Herrens närvaro, på ett påtagligt sätt.
- I gudstjänstsammanhang.
- I din ensamhet
- Vad var det du upplevde?
- Vad har det inneburit för ditt liv?

26 mars 2023

Tidig söndagsmorgon i Örnsköldsvik Veckorevy från min högst personliga utkikspunkt på livet

Så var det söndagsmorgon igen. I torsdags la jag ut det sista inlägget i bibelstudieserien om Tessalonikerbreven i bloggen och på facebook. Det första inlägget publicerades den 2 februari och sedan har vi haft ett kapitel om dagen fram till den här veckan.
Serien om Tessalonikerbreven finns också att köpa som ett studiehäfte för 60:- (postens porto tillkommer). Du kan beställa det i vår webbshop på www.rupeba.se eller genom ett mejl till info.rupeba.se.

Vi räknar med att fortsätta med Torsdagsbibelstudiet, men vi har ännu inte bestämt vad vi ska studera på torsdagarna.

I fredags la vi också ut det sista avsnittet från psalm 119. Det blev totalt 22 avsnitt.

I fredags morse satte vi oss i bilen för att köra 54 mil upp till Örnsköldsvik för att undervisa på Distansbibelskola Norr. Vi möttes av snöberg som var flera meter höga (bild 1). Kursen genomfördes på Frälsningsarmén i Örnsköldsvik (Bild 2).

Det är en stor förmån att få undervisa på Distansbibelskolan. Det har vi fått göra varje år sedan vi flyttade hem från Norge senaste gången 2017. Vi har sällan mött grupper som varit som "hungriga" och motiverade att få med sig så mycket som möjligt från bibelundervisningen.

På fredagskvällen började undervisningen med Tessalonikerbreven och lördagen blev en heldag med bibelundervisning, Galaterbrevet, Efesierbrevet och lärjungaskap. Kvällen avslutades med lovsång och vittnesbörd.

Nu är det söndagsmorgon och den börjar med ytterligare ett bibelstudium som handlar om Guds rike och därefter är det gudstjänst klockan 11:00. Helgen avslutas med middag och därefter packar vi ihop våra grejor och kör söderut hem till Västerås.

Med önskan om en ny välsignad vecka.
Peter Baronowsky

Dagens andakt, den 26 februari

 

”Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp, ty han som gav oss löftena är trofast.” (Heb 10:23)

Jag läste ett reportage från årets bokmässa. Det var ett referat från ett seminarium där Göran Skyttes bok ”Omvänd” behandlades. Göran Skytte hör till en av de ”kändisar” som omvänds till kristen tro under senare tid. Göran Skytte berättade att när hans bok, som beskriver hans omvändelse, skulle ges ut fick han en massa goda råd från människorna runt honom. De flesta handlade om att han på något sätt skulle hålla tillbaka sin bekännelse, för att inte riskera att bli ”stolleförklarad”. Men Skytte var inte rädd för detta utan säger ungefär: ”hur lågt man än sätter ribban, finns det ändå en skara som anser att man gått för långt”.

Jag tyckte om den formuleringen, och kände mig uppmuntrad att tydligt berätta för världen, vad Gud kan göra i en människas liv om hon bara låter det ske. Även om vi är aldrig så försiktiga när vi vittnar om Jesus, så kommer det alltid att finnas människor som känner sig provocerade av vår bekännelse.

BÖN

Herre hjälp mig idag att fortsätta att bekänna mitt hopp. Hjälp mig att lägga ribban för mitt vittnesbörd där du vill att den ska ligga, varken för lågt eller för högt. Då blir mitt vittnesbörd tydligt och du blir ärad.

HERRENS EGEN – 2 Mos 39


Bibelläsning: Andra Moseboken 39

Läs bibeltexten här

"Den skinande plattan till det heliga diademet gjordes av rent guld, och på den skrev man på samma sätt som man graverar sigill: Helgad åt HERREN. Man satte fast den upptill på turbanen med en mörkblå snodd, så som HERREN hade befallt Mose." (2 Mos 39:30-31)

Kapitlet beskriver alla små detaljer i prästernas kläder Och överst på huvudet skulle det finnas en skylt med texten "Helgad åt Herren" (vers 30).

Det är lätt i beskrivandet av alla detaljer i tabernaklet att man glömmer bort vad det hela handlar om. För att ständigt påminnas om kallelsen och uppdraget gick prästerna med denna skylt i pannan.


Också i våra liv, så många år efter Moses, kan våra liv vara fyllda av detaljer och plikter som måste utföras. Man kan lätt hamna i en heltidstjänst för Gud där man blir så upptagen av detaljer att man glömmer bort vad det hela handlar om. Även om vi inte går omkring med en skylt i pannan, borde vi leva i det medvetandet hela tiden. Helgad åt Herren betyder att jag är avskild, överlåten till Herren. Glöm aldrig det!

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Helgad åt Herren!
__________________

Översikt:
- Vers 1-31
Beskrivning av prästdräkterna
- Vers 32-43
Arbetet på uppenbarelsetältet fullbordas (vers 32) och Mose välsignar det fullbordade verket (vers 43)

Kommentar:
Runt fållen på prästdräkten skulle man fästa bjällror och granatäpplen. De skulle placeras växelvis: en bjällra, ett granatäpple, en bjällra.....

   Detta kan påminna oss om balansen mellan Andens frukt och Andens gåvor i våra liv.

Bjällrorna hörs och syns och väcker uppmärksamhet. Så är det också med Andens gåvor (1 Kor 12:7-11). Den uppmärksamhet som bjällrorna drar till sig balanseras av frukten mellan varje bjällra. Du kan läsa om Andens frukt i Gal 5:22. Andens frukt är Jesus sinnelag.

Vi uppmanas både att ha samma sinnelag som Jesus (Fil 2:5), och att göra samma gärningar som Jesus (Joh 14:12).

   Det handlar inte om antingen-eller. Det handlar om både-och.

- Vi möter ibland helgade kristna som bär Andens frukt men som inte åstadkommer så mycket i den andliga kampen.

- Vi möter ibland kristna som med buller och bång manifesterar andliga nådegåvor, men saknar Jesu sinnelag, Anden frukt.

   Gud vill se en balans mellan dessa två i våra liv. prästdräkten kan påminna oss om detta.


Till eftertanke
Prästerna hade en skylt i pannan för att inte glömma bort sin huvudkallelse.
- Vad är min huvudkallelse?
- På vilket sätt kan jag leva så att jag blir påmind om min huvudkallelse?

Gud vill se en balans mellan gåvor och frukt i våra liv.
- Hur är det i mitt liv? Finns det en balans mellan Andens gåvor och Andens frukt?

25 mars 2023

Känd feminist: Vill inte dela duschrum med biologisk man


- Världen idag - 
(Bildtext: Åsa Linderborg säger sig inte vilja dela omklädningsrum och duschrum med biologiska män när hon besöker badhuset. Foto: Christine Olsson/TT & Janerik Henriksson/TT)

Aftonbladets skribent Åsa Linderborg befarar att transideologin riskerar att devalvera det kvinnliga biologiska könet. Linderborg uttrycker även oro för att politikens ambition om sänkt åldersgräns för juridiskt könsbyte ska medföra konsekvenser som ingen kan överblicka.

Läs mer här: https://www.varldenidag.se/nyheter/kand-feminist-vill-inte-dela-duschrum-med-biologisk-man/repwcq!kQDtOTIZyl4lT6hIVtDw/

Inför söndagen 26 mars. Tema: GUDS MÄKTIGA VERK


FRÅN GAMLA TESTAMENTET
1 Sam 2:1-10
1 Hanna bad och sade: "Mitt hjärta fröjdar sig i Herren, mitt horn är upphöjt genom Herren. 
   Min mun är vidöppen mot mina fiender, ty jag gläder mig i din frälsning.
2 Ingen är helig som Herren, ty ingen finns utom dig. Ingen klippa är som vår Gud.
3 Tala inte så högmodigt, låt inte fräcka ord komma från er mun.
    Ty Herren är en Gud som vet allt, och hos honom vägs gärningarna.
4 Hjältarnas bågar är sönderbrutna, men de stapplande rustar sig med kraft.
5 De mätta måste tjäna för bröd, men de hungriga hungrar inte mer.
    Den ofruktsamma föder sju barn, men den som fick många söner tynar bort.
6 Herren dödar och gör levande, han för ner i dödsriket och upp därifrån.
7 Herren gör fattig och han gör rik, han ödmjukar och han upphöjer.
8 Han reser den ringe upp ur stoftet, ur dyn lyfter han upp den fattige 
    för att sätta honom bland furstar.  
Ja, han låter honom ärva härlighetens tron.
    Ty jordens grundpelare är Herrens, och på dem har han byggt världen.
9 Sina frommas fötter bevarar han, men de ogudaktiga tystas i mörkret, ty av egen kraft är ingen stark.10 De som strider mot Herren blir krossade, mot dem dundrar han i himlen.
     Herren dömer jordens ändar och ger makt åt sin konung. Han upphöjer sin smordes horn."


FRÅN BREVLITTERATUREN
Kol 1:15-20
15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. 16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. 17 Han är till före allting, och allt består genom honom. 18 Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. 19 Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom 20 och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors - frid genom honom både på jorden och i himlen.


FRÅN EVANGELIERNA
Luk 1:26-38
26 I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud 27 till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt, och jungfruns namn var Maria. 28Ängeln kom in och sade till henne: "Gläd dig, du benådade. Herren är med dig." 29 Men hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. 30 Då sade ängeln till henne: "Frukta inte, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. 31 Se, du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. 32 Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. 33 Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut." 34 Maria sade till ängeln: "Hur skall detta kunna ske? Ingen man har rört mig". 35Ängeln svarade henne: "Den helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds Son. 36 Och se, din släkting Elisabet skall på sin ålderdom också få en son. Hon som man har sagt är ofruktsam, hon är nu i sjätte månaden. 37 Ty för Gud är ingenting omöjligt." 38 Maria sade: "Se, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne.


FRÅN PSALMERNA
Ps 147:7-15

 • 7 Sjung till Herren
 • med tacksägelse.
 • Lovsjung vår Gud till harpa,
 • 8 han som täcker himlen med moln
 • och bereder regn åt jorden,
 • han som låter gräs skjuta upp
 • på bergen
 • 9 och ger föda åt djuren,
 • åt korpens ungar som ropar.
 • 10 Han har ej sin lust
 • i hästens styrka,
 • ej sin glädje i mannens snabbhet.
 • 11 Herren gläder sig åt dem
 • som fruktar honom,
 • åt dem som hoppas på hans nåd.
 • 12 Jerusalem, prisa Herren,
 • Sion, lova din Gud!
 • 13 Ty han har gjort bommarna
 • för dina portar fasta,
 • han har välsignat dina barn i dig.
 • 14 Han ger dina gränser fred,
 • han mättar dig med bästa vete.
 • 15 Han sänder sitt budskap
 • till jorden, hans ord går ut med hast.

 • (Bibelcitaten kommer från Folkbibeln 2015)
 • Dagens andakt, den 25 februari

   

  ” Varje morgon gör han mitt öra villigt att lyssna på lärjungars vis.”
  (Jes 50:4) 

  Jag hörde någon säga: ”Det modigaste ögonblicket i en människas liv är när hon vaknar och stiger upp på morgonen för att möta en ny dag.” Då tänkte jag på några ord i Allan Törnbergs? välkända sång om Guds trofasthet: ”Gud är trofast, skriv de orden över varje nyfödd dag.”

  ”Varje nyfödd dag”! Strofen talar om dagen, som om den hade en livscykel. Ordet ”nyfödd” talar om renhet, äkthet och sårbarhet. Tidigt på morgonen har ingen ännu hunnit smutsa ner den här dagen. Vår valmöjlighet att använda den här dagen till något gott eller något ont finns där i all sårbarhet. Hur ska den bli? Vi vet så väl att vi kan förstöra den om vi inte är på vår vakt. Visst är det sant att det krävs mod att möta en ny dag. 

  Men vi får med Törnberg liksom sätta en rubrik över dagens kapitel. Och den rubriken lyder: ”Gud är trofast”. Om vi går in i dagen med den rubriken, behöver vi inte frukta, utan vi får förtröstansfullt möta det som han i sin trofasthet lägger i vår väg.

  BÖN

  Herre, tack att du har ”förutsett” den här dagen, och att jag kan få möta den i trygg förvissning om att din trofasthet är det enda skydd jag behöver.

  OFFERALTARET – 2 Mos 38
  Bibelläsning: Andra Moseboken 38

  Läs bibeltexten här

  Han gjorde brännofferaltaret av akacieträ. Det var liksidigt, fem alnar långt och fem alnar brett, och fyrkantigt och tre alnar högt.”  (2 Mos 38:1 FB)

  Här ges en utförlig beskrivning om hur brännofferaltaret skulle utformas. Vid altaret offrade man djur för olika ändamål.

  Genom Jesus avskaffas den gammaltestamentliga offerkulten. Jesus offrade sig själv ”en gång för alla” genom att ge evig återlösning med sitt eget blod (Hebr 9:12).

  I romarbrevet uppmanas även vi att offra. Det vi ska offra är oss själva som ”ett levande och heligt offer som behagar Gud” (Rom 12:1). Det gör vi då vi överlåter våra liv i Guds händer och ställer oss till förfogande för Guds vilja. Det kan gälla en överlåtelse för hela livet, men framför allt är det  en överlåtelse som måste göras och levas dagligen.

  Då jag blir en kristen bekänner jag Jesus som Herre (Rom 10:9). Att göra Jesus till Herre betyder att det är han som bestämmer i mitt liv. Det är att överlåta sig till Herren. Men det är en sak att säga det och en annan att leva det.

  - Mannakorn att tugga på under dagen: Jesus är Herre i mitt liv.
  __________________

  Översikt: 
  - Vers 1-8
  Beskrivning av brännofferaltaret och av karet av koppar
  - Vers 9-20
  Beskrivning av förgården
  - Vers 21-31
  Redovisning av materialet som använts

  Kommentar:
  På förgården fanns Brännofferaltaret och karet av koppar. På brännofferaltaret offrades olika slags djuroffer och i karet av koppar fanns det vatten. Prästerna skulle rena sig med vattnet både då de var på väg inåt tältet för att möta Herren och då de var på väg utåt för att möta folket.

  Till eftertanke:
  "Att göra Jesus till Herre betyder att det är han som bestämmer i mitt liv"
  - Vad får det för konsekvenser i mitt liv? 

  I Tabernaklet var det karet av koppar som var platsen för reningen.
  - Vilken plats har den invärtes reningen i mitt liv?

  24 mars 2023

  Landet som glömde Gud


  Per Ewert har gett ut sin doktorsavhandling i en bokversion. Den finns att köpa i vår webbshop eller genom ett mejl till info@rupeba.se. Hos oss kostar boken 279:- (postens porto tillkommer). Jämför gärna med vad du får betala på andra ställen.

  Sverige är allt annat än landet lagom. Vårt land utmärks av världens mest sekulära och individualistiska värderingar. Men hur gick det till? Hur kunde ett traditionellt Sverige, präglat av små gemenskaper och en kristen kultur, omformas till ett land där individens oberoende blivit vår tids självklara grundprincip?

  Denna vandring genom 1900-talet har sitt huvudfokus på de 44 år där ett parti hade makten och kunde genomföra en historiskt och internationellt unik omvandling av ett land. Den här boken analyserar tre statsministrar Per Albin Hansson, Tage Erlander och Olof Palme men också ett fåtal andra, mycket hängivna samhällsomvandlare som under några avgörande decennier förändrade Sverige i grunden.

  Men omvandlingen präglades inte enbart av socialistiska idéer, utan också av liberala. Förändringen genomfördes på tre områden: kyrkan, skolan och familjen. Vilka strategier använde reformatorerna på respektive område? Vilket motstånd mötte de, och hur lyckades socialdemokratin ändå genomföra en så genomgripande samhällsförändring att deras samhällsvision till slut accepterades även av den politiska oppositionen?

  Detta är den första övergripande studie som gjorts om den politiska process som drev fram det sekulära och individualistiska Sverige. Välkommen med på en historisk resa genom det land som inte är som andra.

  I podden Gröning & Blomgren intervjuas Per Ewert om sin bok. Det tar 60 minuter, men är väl värt att lyssna på: https://www.youtube.com/watch?v=NAXwso6RXXA&t=43s