10 mars 2023

Vittnesbördet: Gudsmötet befriade Anneli från alkoholen

(Bildtext: 
Alkoholen raserade Anneli Anderssons liv men när hon desperat vände sig till Gud fick hon svar. Foto: Teresia Jansson)

Redan från sex månaders ålder fick Anneli Andersson bo hos sin mor­mor och morfar i Hudiksvall då hennes far var gravt alkoholiserad och mamman var sjuk. Anneli minns inte vad modern led av men hon var inlagd på sjukhus länge och blev dessutom gravid tätt efter Annelis födelse. Även bröder­na bodde hos morföräldrarna en tid men mormodern ville inte släppa ifrån sig An­neli med tanke på pappans tillstånd.
— Men jag har känt mig som ett svart får och önskar att mamma hade kämpat mer för mig. Jag har inte känt mig äls­kad av henne och uppväxten var tuff och präglades av ett utanförskap för att jag inte hade en egen familj, säger Anneli.

Inga kommentarer: