9 mars 2023

RÄTTIGHETER FÖR DE FÖRTRYCKTA – 2 Mos 21

 

Bibelläsning: Andra Moseboken 21
Läs bibeltexten här

"Om du köper en hebreisk slav skall han tjäna dig i sex år, men det sjunde året skall du ge honom fri utan lösen." (2 Mos 21:2 FB)


Kapitlet innehåller en mängd beskrivningar av lagar som går ut på att man ska göra rätt för sig om man begår något fel. I lagarna ser vi också hur Gud ser till de förtryckta, de som inga rättigheter har. Slavarna ska ges fria då de tjänat sex år (vers 2) och om någon slår ut en tand på sin slav, ska slaven frisläppas (vers 27).

Att införa rättigheter för dem som inga rättigheter har speglar Gud omsorg om de svagaste. Den här lagen ges till ett folk som nyligen själva varit slavar i generationer. Gud förväntar att folket ska visa samma sinnelag som Gud själv. Eftersom Gud befriat folket från slaveri ska folket också ge möjlighet för sina slavar att bli fria.

Den principen vill Gud att hans folk ska följa även idag. Vi ska handla mot andra som Gud handlar mot oss. Eftersom Gud har friköpt oss ska också vi leda människor ut i frihet. Eftersom Gud förlåter ska även vi förlåta. Eftersom Gud visar oss kärlek ska även vi visa kärlek. Eftersom Gud visar oss nåd ska även vi visa andra nåd. Eftersom Gud bryr sig om dem som lider ska även vi sörja för de lidande. 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att bära med mig det sinnelag Jesus har.
__________________

Innehåll:
Lagar och straffsatser då man skadat eller dödat någon 

Kommentar:
"Öga för öga, tand för tand" (vers 24). Lagen i 2 Moseboken bygger på  lag, på rättvisa. I Nya Testamentet kommer Jesus inte bara med lag utan med nåd och sanning (=lag) (Joh 1:14, 17).

Då Jesus kommenterar "Öga för öga, tand för tand", säger han "Ni har hört att det är sagt: Öga för öga och tand för tand. Jag säger er: Stå inte emot den som är ond, utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra åt honom.  Om någon vill ställa dig inför rätta och ta din livklädnad, så låt honom få din mantel också. Om någon tvingar dig att gå med en mil, gå två mil med honom" (Matt 5:38-40).

Lagen finns fortfarande "Syndens lön är döden...", men Jesus introducerar möjligheten till nåd: "...men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre." (Rom 6:23).

Till eftertanke: 
"Vi ska handla mot andra som Gud handlar mot oss. Eftersom Gud har friköpt oss ska också vi leda människor ut i frihet. Eftersom Gud förlåter ska även vi förlåta. Eftersom Gud visar oss kärlek ska även vi visa kärlek. Eftersom Gud visar oss nåd ska även vi visa andra nåd."
- Hur kan du praktiskt leva ut detta i ditt liv?
- Vilka konsekvenser kan detta få för hur du handlar i dag?

Inga kommentarer: