7 mars 2023

FÖRTROENDEUPPDRAG – 2 Mos 18


Bibelläsning: Andra Mosebok 18
Läs bibeltexten här

"Men välj ut åt dig dugliga män från allt folket, män som fruktar Gud, är pålitliga och hatar orätt vinning, och sätt dem till föreståndare för folket, somliga över tusen, andra över hundra, andra över femtio och andra över tio." (2 Mos 18:21 FB)

Moses svärfar talar om för Mose att han inte gör rätt (vers 21). Det är inte rätt att en gör allt och de andra gör ingenting. Gud vill att församlingen, Kristi kropp, ska ha alla delar i funktion.

Om inte ledaren delegerar, ger förtroendeuppdrag, skapar det alltid problem.
Ledaren kanske inte frågar någon om hjälp därför att ledaren är rädd att få nej. Eller ledaren tycker kanske att det är lättare och går fortare att göra det själv. Problemet som uppstår då är att medlemmarna inte får utveckla de tjänstegåvor som Gud har utrustat dem med. Obrukade gåvor skadar både den som vill vara till tjänst och resten av kroppen.

Det kan också vara så att medlemmarna inte vill ta på sig något ansvar. Man vill vara med, men man vill inte ta ansvar. Problemet då blir att medlemmarna missar glädjen av att vara lydiga Gud och komma i funktion och församlingen lider av att inte ha medlemmarna i funktion.

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Hjälp mig att fullgöra min uppgift så att det ärar dig.

____________________

Översikt:
- Vers 1-12 
Mose möter sin svärfar Jetro
- Vers 13-27
Jetro informerar Mose om hur han ska delegera ledaruppgifterna för israeliterna.

Kommentar:
Församlingen, Kristi kropp, består av många olika delar. Några är kanske mer framträdande än andra, men alla delar är viktiga och nödvändiga (Läs 1 Kor 12:14-27).

För att församlingen ska utvecklas och växa upp har Gud givit oss fem människotyper, tjänstegåvor (Ef 4:11-15):
- apostlamänniskor som är pådrivande, utvecklande, kraftfulla, nyskapande
- profetmänniskor som är lyssnande, visionära, urskiljande
- evangelistmänniskor som är utåtvända, kontaktmänniskor och som inte kan låta bli att tala om Jesus.
- herdemänniskor som är omsorgsmänniskor, tar sig av dem som behöver hjälp
- lärarmänniskor som älskar att fördjupa sig i Guds ord och som undervisar så att Guds folk växer.

(Du kan läsa mer om tjänstegåvor, nådegåvor och alla andra slags gåvor i min bok "GÅVOBOKEN - Du är rikare än du tror".)

Till eftertanke: 
- På vilket sätt kan du engagera dig/ta ansvar i din kår/församling? Är du villig att göra det?

- I vilken av tjänstegåvorna känner du igen dig mest? Apostel, profet, evangelist, herde, lärare? Du kanske är en kombination av de olika människotyperna. Hur ser din kombination ut?

Inga kommentarer: