10 mars 2023

Dagens andakt, den 10 mars

”Herren är min herde...” (Ps 23:1a)

Ibland när jag mediterar över Bibeln budskap, brukar jag läsa en känd vers som den i dagens bibelord. Sedan fokuserar jag på ett ord i sänder och ber över det. I dagens bibelord skulle jag förstås börja med att fokusera på ordet ”Herren”. Då tänker jag på, och blir välsignad av, att han som är både författaren Davids Herre och min Herre, beskrivs som konungars konung och alla herrars herre, som den som ensam är odödlig, som bor i ett ljus som ingen kan nalkas, som den som ingen människa har sett eller kan se. (1 Tim 6:15).

Sedan fortsätter jag med det lilla ordet ”är”. Det påminner mig om att Gud alltid verkar just där jag är. Han är ett enda utdraget presens. Jag kan inte springa ifrån honom och jag kan inte komma efter honom. Han äääär där jag är.

Nästa lilla ord är ”min”. Det blir så fantastiskt när jag tänker på att jag faktiskt får kalla den väldige Guden som jag nyss fokuserat på faktiskt för min. Inte så att jag äger honom och kan göra vad jag önskar med honom, utan så som man med stolthet kan tala om en omtyckt och respekterad chef – han är ”min” chef.

Slutligen stannar jag inför ordet ”Herre”. Vad betyder det egentligen? En herre är lite av en chef, den som bestämmer, men också den som har det övergripande ansvaret, som skyddar och leder och tillrättalägger tillvaron så att jag ska kunna leva gott. Det är just så Jesus vill ha det i våra liv. Han vill ha bestämmanderätten, men han vill också att vi ska lita på att han tar ansvar för hela oss, - hela tiden.

 Så där kan man hålla på och då blir bibelläsningen en spännande upptäcktsfärd.

BÖN

Herre! Tack för att du vill vara min herde idag. Tack för att du den väldige, levande Guden visar mig, en liten människa, så stor omsorg i allt.

Inga kommentarer: