15 mars 2023

Ditt ord är min glädje. Psalm 119 avsnitt 18. Vers 137-144

  

Psalm 119 är en alfabetisk psalm. Det hebreiska alfabetet har 22 bokstäver och  Psalm 119 innehåller ett avsnitt på åtta verser för varje bokstav vilket gör att psalmen består av 8x22 dvs 176 verser.

Det genomgående temat för hela psalmen är Guds Ord. Vi kommer efterhand att fortlöpande lägga ut de 22 avsnitten på måndagar, onsdagar och fredagar.

Läs avsnittet långsamt flera gånger och ställ frågor till texten:
Är det något som "talar" till mig? Något som vägleder mig? Något som uppmuntrar mig? Något som utmanar mig? Något som jag vill lära mig utantill för att gå och begrunda under dagen?

(Bibelcitaten är hämtade från Folkbibeln 2015)
_________________________ 

Psalm 119 avsnitt 18. Vers 137-144
"Ditt tal är fullkomligt rent, din tjänare älskar det! (vers 140)

 • 137 Herre, du är rättfärdig, dina domslut är rättvisa.
 • 138 Du har givit befallning om dina vittnesbörd i rättfärdighet och stor trofasthet.
 • 139 Jag förtärs av brinnande nit, därför att mina ovänner glömmer dina ord.
 • 140 Ditt tal är fullkomligt rent, din tjänare älskar det.
 • 141 Jag är ringa och föraktad, men jag glömmer ej dina befallningar.
 • 142 Din rättfärdighet är en evig rättfärdighet, din undervisning är sanning.
 • 143 Nöd och ångest har gripit mig, men dina bud är min glädje.
 • 144 Dina vittnesbörd är rättfärdiga för evigt, ge mig förstånd, så att jag får leva.
  __________________________
  Synonymer till "Guds Ord" i avsnitt 18:
  dina domslut, dina vittnesbörd (2), dina ord, ditt tal,
  dina befallningar, din undervisning, dina bud
 • Inga kommentarer: