5 mars 2023

BRÖD FRÅN HIMLEN – 2 Mos 16


Bibelläsning: Andra Moseboken 16

Läs bibeltexten här

"Då sade HERREN till Mose: "Se, jag skall låta det regna bröd från himlen åt er. Folket skall gå ut och samla så mycket de behöver för varje dag". (2 Mos 16:4 FB)

Under ökenvandringen sände Gud bröd från himlen, manna, för att folket skulle kunna äta. Det fanns tillräckligt för varje dag, men ingenting kunde sparas. Varje dag fanns det datumstämplat bröd för just den dagen. Detta hände under fyrtio år (vers 35)


Vi får också dagligen ta till oss till oss "bröd från himlen" i Guds ord. Gud vill ge oss bröd att leva av för varje dag. Men vi får själva gå ut och plocka det. Läs ett kapitel varje dag och fråga Gud vad som är ditt manna för den dagen. Det kan vara ett löfte, en uppmaning, en vägledning eller en bön. Gör det till ditt manna för dagen. Det får du leva av den dagen. Tänk på det, be utifrån det, låt det genomsyra dig den dagen. Det är det som sker i den här kommentarserien. Jag delar mitt dagliga manna med dig.

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Ge mig idag mitt dagliga bröd.

___________________

Översikt:
- Vers 1-4
Folket knotar och längtar tillbaka till maten de fick i Egypten.
- Vers 4-11
Gud säger till Mose att han ska låta det regna mat från himlen varje dag. Mose och Aron talar om det för folket.
- Vers 12-36
Maten kommer. En portion för var och en för varje dag. Om de försökte spara något till nästa dag ruttnade det. Dagen före sabbaten fick de en dubbel portion så det inte skulle behöva gå ut och samla på vilodagen.

Kommentar:
Kapitlet börjar med att folket klagar och längtar tillbaka till köttgrytorna under slaveriet i Egypten (vers 3). Då de knotar mot Moses klagar de på Gud (vers 7).

Jesus refererar till mannat i öknen (Joh 6:31) och säger att Guds bröd är det bröd som kommer ned från himlen och ger världen liv (Joh 6: 33) och fortsätter med att säga "Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig någonsin hungra" (Joh 6:35).

Jesus är livets bröd. Men brödet vi lever av är också varje ord som utgår från Guds mun (Matt 4:4 och 5 Mos 8:3)

Till eftertanke:
Enligt Jesus lever vi av orden som kommer från Guds mun = Guds ord. 

En förutsättning för att leva är alltså att vi tar till oss av Guds ord dagligen.

- Vi är noga med att inte glömma bort att äta mat varje dag. Hur noga är jag med att ta emot ord från Gud varje dag?

- Hur noga är jag med att "plocka mitt manna" från Bibeln varje dag? Hur ser min dagliga rutin ut?

Inga kommentarer: