13 mars 2023

När dina ord öppnas, ger de ljus. Psalm 119 avsnitt 17. Vers 129-136

 

Psalm 119 är en alfabetisk psalm. Det hebreiska alfabetet har 22 bokstäver och  Psalm 119 innehåller ett avsnitt på åtta verser för varje bokstav vilket gör att psalmen består av 8x22 dvs 176 verser.

Det genomgående temat för hela psalmen är Guds Ord. Vi kommer efterhand att fortlöpande lägga ut de 22 avsnitten på måndagar, onsdagar och fredagar.

Läs avsnittet långsamt flera gånger och ställ frågor till texten:
Är det något som "talar" till mig? Något som vägleder mig? Något som uppmuntrar mig? Något som utmanar mig? Något som jag vill lära mig utantill för att gå och begrunda under dagen?

(Bibelcitaten är hämtade från Folkbibeln 2015)
_________________________ 

Psalm 119 avsnitt 17. Vers 129-136
När dina ord öppnas, ger de ljus och skänker förstånd åt enkla människor. (vers 130)

 • 129 Underbara är dina vittnesbörd, därför tar min själ dem i akt.
 • 130 När dina ord öppnas, ger de ljus och skänker förstånd åt enkla människor.
 • 131 Jag spärrar upp min mun och flämtar, ty jag längtar ivrigt efter dina bud.
 • 132 Vänd dig till mig och var mig nådig, så som du gör med dem som älskar ditt namn.
 • 133 Gör mina steg fasta genom ditt tal, låt ingen synd bli mig övermäktig.
 • 134 Befria mig från människors förtryck, jag vill hålla fast vid dina befallningar.
 • 135 Låt ditt ansikte lysa över din tjänare och lär mig dina stadgar.
 • 136 Strömmar av tårar rinner från mina ögon, därför att man inte tar vara på din undervisning.
  ___________________________
  Synonymer till "Guds ord" i avsnitt 17:
  dina vittnesbörd, dina ord, dina bud, ditt tal,
  dina befallningar, dina stadgar, dina undervisning,
 • Inga kommentarer: