8 mars 2023

UPPE PÅ BERGET - 2 Mos 19 och AVGUDAR - 2 Mos 20

 

UPPE PÅ BERGET - 2 Mos 19

Bibelläsning: Andra Moseboken 19
"Israel slog läger där mitt emot berget, och Moses steg  upp till Gud." (2 Mos 19:2-3 FB)

Mose gick upp på berget för att vara i avskildhet inför Herren. Där talade han med Gud, men framför allt kunde Mose lyssna till Herren.

Gud talade om för Mose villkoren för att kunna leva ett liv i Guds välsignelse. "Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund" (vers 5)

Visst kan vi höra Herren tala till oss mitt i vardagsbruset. Men även vi behöver dagligen gå in i avskildhet och bli stilla inför Herren och låta Honom tala in i våra liv. Det är viktigt att vi finner tid och plats för vår stund tillsammans med Herren. Vi kanske kan finna avskildhet i ett speciellt rum. Eller för någon kan kanske en promenad tillsammans med Herren vara det bästa sättet att lyssna.

Men det är viktigt att vi försöker bli stilla i vårt inre och lyssna. Herren har något att säga oss, och om vi hör hans röst...

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Vad vill Herren säga till mig idag?

________________

Översikt:
- Vers 1-13
Mose möter Gud på berget. Gud kallar folket att vara "ett rike av präster och ett heligt folk som tillhör mig".
- Vers 14-25
Mose går ned till folket och uppmanar dem att rena sig. Mose varnar folket för att gå för nära berget.

Kommentar:
Att gå upp på berget (vers 3, 20) används ofta i Bibeln då det talas om att möta Gud.

- I striden mot amalekiterna (2 Mos 17:10). Där kämpade Moses inför Gud samtidigt som medan Josua och hären kämpade mot fienderna nere på slätten.

- I nya Testamentet tar Jesus med Petrus, Jakob och Johannes upp på berget för att uppleva Jesus förhärligad (Matt 17:1-5)

Gud kallar folket till att vara "ett rike av präster och ett heligt folk" (vers 6). Villkoret var "om ni nu hör min röst och håller mitt förbund" (vers 5).

Gud har inte förändrat sig. I Nya Testamentet har vi samma kallelse: "Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus." (1 Pet 2:9)

Till eftertanke:
Vi är kallade "från mörkret till hans underbara ljus"
- Vad gör jag för att kunna leva i ljuset och inte glida tillbaka i mörkret?

Vi är kallade att "förkunna hans härliga gärningar".
- På vilket sätt bidrar jag till att förkunna hans härliga gärningar?

Villkoret i Gamla Testamentet för att folket skulle vara "ett rike av präster och ett heligt folk" var "om ni nu hör min röst och håller mitt förbund"
- Vad innebär det för oss att höra hans röst och hålla hans förbund?


AVGUDAR - 2 Mos 20

Bibelläsning: Andra Moseboken 20
Läs bibeltexten här

"Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig." (2 Mos 20:3 FB)

I detta kapitel talar Gud och ger folket de tio budorden. Uppräkningen av de tio budorden börjar och slutar med samma uppmaning, att inte ha andra gudar vid sidan av Gud (vers 3 och 23).

Samma uppmaning gäller för oss idag. Det verkar som om Gud tänker att den största frestelsen för oss är inte att överge Gud och i stället börja tillbe andra gudar, som till exempel Islams gud eller någon av de hinduiska gudarna. Gud varnar specifikt mot att ha andra gudar vid sidan av Gud.

Det betyder att samtidigt som vi fortsätter våra gudstjänster där vi tillber Gud, finns det en risk att vi samtidigt tillber andra gudar/saker.

Vilka är dina avgudar? Vad är det som du värderar så högt att det kan bli en avgud? Jesus ber oss att lägga märke till var vi har vår skatt. För där vi har vår skatt, kommer också vårt hjärta att vara. "Ni kan inte tjäna både Gud och mammon" (Matt 6:24)

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Vad är det som riskerar att bli "avgudar" i mitt liv?
_________________

Översikt:
De tio budorden
1. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig 
2. Du ska inte missbruka Herren, din Guds, namn 
3. Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. 
4. Hedra din far och din mor
5. Du ska inte mörda 
6. Du ska inte begå äktenskapsbrott
7. Du ska inte stjäla
8. Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa
9. Du ska inte ha begär till din nästas hus
10. Du ska inte ha begär till din nästas hustru

Kommentar:
Av de tio budorden handlar åtta om vad vi inte ska göra och två om vad vi ska göra.

Jesus kommenterar några av budorden i Nya Testamentet:
- Hedra din far och din mor (Matt 15:4)
- Du ska inte begå äktenskapsbrott (Matt 5:27; 19-5-6)
- Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa (Matt 5:33)
- Du ska inte ha begär till din nästas hustru (Matt 5:28)

Till eftertanke:
Budorden varnar oss för att ha andra gudar vid sidan av Herren.
- Vad är det som du värderar så högt att det kan bli en avgud?

Vi möter av och till annonser i en del kyrkor där man inbjuder till Yoga och andra möten som har sin utgångspunkt i Österns religioner.
-Vad tänker du om det?

Inga kommentarer: