6 mars 2023

Ditt ord är mina fötters lykta. Psalm 119 avsnitt 14. Vers 105-112

  

Psalm 119 är en alfabetisk psalm. Det hebreiska alfabetet har 22 bokstäver och  Psalm 119 innehåller ett avsnitt på åtta verser för varje bokstav vilket gör att psalmen består av 8x22 dvs 176 verser.

Det genomgående temat för hela psalmen är Guds Ord. Vi kommer efterhand att fortlöpande lägga ut de 22 avsnitten på måndagar, onsdagar och fredagar.

Läs avsnittet långsamt flera gånger och ställ frågor till texten:
Är det något som "talar" till mig? Något som vägleder mig? Något som uppmuntrar mig? Något som utmanar mig? Något som jag vill lära mig utantill för att gå och begrunda under dagen?

(Bibelcitaten är hämtade från Folkbibeln 2015)
_________________________ 

Psalm 119 avsnitt 14. Vers 105-112
Ditt ord är mina fötters lykta
och ett ljus på min stig
(vers 105)

 • 105 Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.
 • 106 Jag har svurit och hållit min ed: Att följa dina rättfärdiga domslut.
 • 107 Jag plågas svårt, Herre, håll mig vid liv enligt ditt ord!
 • 108 Låt min muns frivilliga offer glädja dig, Herre, lär mig dina domslut.
 • 109 Mitt liv är ständigt i min hand, men jag glömmer ej din undervisning.
 • 110 De ogudaktiga lägger ut snaror för mig, men jag far ej vilse från dina befallningar.
 • 111 Jag har dina vittnesbörd till min eviga arvedel, de är mitt hjärtas fröjd.
 • 112 Jag har vänt mitt hjärta till att göra efter dina stadgar, alltid, ända till slutet.
  ___________________________
  Synonymer till Guds ord i avsnitt 14:
  ditt ord (2), dina domslut (2), din undervisning,
  dina befallningar, dina vittnesbörd, dina stadgar
   
 • Inga kommentarer: