5 mars 2023

Dagens andakt, den 5 mars

 

”Vi har besinnat din godhet…Liksom ditt namn… når ditt lov till jordens ändar. Din hand skänker oss rätt och seger… sådan är Gud, vår Gud för tid och evighet. Han skall leda oss.” (Ps 48:10-15)

Det ligger en underbar vila i att bara uttala orden: ”Han skall leda oss”. Mitt perspektiv är så begränsat. Jag vet aldrig vad som väntar runt hörnet. Om jag bara skulle vara utlämnad till mina egna beslut och inte visste att han lovat att leda mig, skulle jag vara rädd att ta ett enda steg. Men när jag vet att han, vars hand skänker rätt och seger, leder mig, vågar jag frimodigt kasta mig ut i det okända. Jag vågar ta risker för jag vet att han är där och styr. Jag vågar gå på hans löften för han är ”en hjälp i nöden som aldrig svikit” (Ps 46:3).

Om du just idag känner oro inför framtiden. Du kanske har hamnat i svårigheter som du inte ser någon utväg ur. Säg orden ”Han skall leda mig” till dig själv, om och om igen, och du kommer att känna att spänningen släpper och du vågar ta steg, som du inte trodde var möjliga. Och Gud ska välsigna din tro.

BÖN

Varthän än vägen bär, led mig, o Herre kär,
Så som du vet att det gagnar mig mest.
Låt mig få följa dig. Lär mig att böja mig.
Under din vilja, som leder mig bäst.

O Th Moe, FA´s sångbok nr 501

 

Inga kommentarer: