14 mars 2023

Dagens andakt, den 14 mars

 

”Jag är alltså Kristi sändebud, och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar: låt försona er med Gud.” (2 Kor 5:20)

Jag har ett litet häfte från 1950-talet med titeln: ”Anvisningar för postiljonselever och brevbärarbiträden”. På första sidan står det att den som skulle tjänstgöra i någon av dessa funktioner måste fylla i en förbindelse om att sköta sin syssla enligt instruktionerna. Sedan finns det anvisningar om personligt uppträdande, om klädsel och en hel massa ansvarsområden som måste efterlevas.

Under rubriken ”brevbäring” står det bl.a. följande: ” Postfunktionär… skall göra allt vad som ankommer på honom för att posten snarast möjligt skall komma fram till adressaten… det är absolut förbjudet att på eget bevåg uppskjuta utdelningen av post till en följande tur.” Och på ett annat ställe står det: ”Avvikelse från den fastställda gångrutten får ske endast efter uttrycklig order av förman.”

 Den lilla skriften påminner mig om att jag, precis som Paulus är ett sändebud för Kristus, Jag har ett budskap som ska fram till olika adressater i min omgivning. Herren har skrivit ”brev” – olika hälsningar till dessa människor. Och han förväntar sig att jag ska bära fram dessa till rätt person i rätt tid. Om jag inte utför mitt uppdrag på ett ansvarsfullt sätt kommer dessa hälsningar aldrig att nå adressaten.

BÖN

Herre, hjälp mig att utföra min tjänst som sändebud för dig, på ett ansvarsfullt sätt idag. Hjälp mig att omedelbart fullgöra de uppdrag som du ger mig den här dagen.

Inga kommentarer: