10 mars 2023

FRÄMLINGAR, ÄNKOR OCH FADERLÖSA – 2 Mos 22


Bibelläsning: Andra Moseboken 22

Läs bibeltexten här

"En främling skall du inte förödmjuka eller förtrycka. Ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land. Änkor och faderlösa skall ni inte behandla illa. Om ni behandlar dem illa, skall jag sannerligen höra deras rop när de ropar till mig." (2 Mos 22:21-23 FB)

Gud bryr sig om de som lider och blir illa behandlade. Det var därför Han ingrep i världshistorien och befriade Israels folk från slaveriet i Egypten (2 Mos 3:7-8).

Det nämns speciellt tre grupper i kapitlet. Främlingar, änkor och faderlösa. Kort tid tidigare hade Israels folk själva varit främlingar i ett annat land, så de borde veta bättre än att förtrycka invandraren i sitt eget land.

Gud förväntar sig av sitt folk idag att de ska ha samma omsorg om de svaga och lidande som Gud själv har. Även om vi behandlar dem illa i smyg, kommer deras rop på hjälp att nå fram till Gud.

Gud bryr sig om dem som lider och han förväntar sig att vi ska göra detsamma. "Allt vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig." (Matt 25:40).

- Mannakorn att tugga på under dagen:  Gud bryr sig om dem som lider och han förväntar sig att jag ska göra detsamma
______________________

Innehåll:
- Vers 1-15
Skydd för äganderätten
- Vers 16-31
Omsorg om dem om lider

Kommentar:
Den första delen av kapitlet är en lagbok som reglerar ersättningsskyldighet för olika gärningar.

Den andra delen handlar om
- Ersättningsskyldighet då någon förför en jungfru (vers 16-17)
- Samlag med djur straffas med döden (vers 19)
- Den som offrar åt andra gudar drabbas av förbannelse (vers 20)

Därefter kommer en del om människor som vi förväntas ha särskild omsorg om:
- Främlingen (vers 21)
- Änkor (vers 22)
- Faderlösa (vers 23)

Gud förväntar sig att vi behandlar dessa tre grupper väl "Om ni behandlar dem illa; ska jag sannerligen höra deras rop när de ropar till mig" (vers 23).

Omsorgen om dessa tre grupper är ett återkommande tema i Gamla testamentet:

2 Mos 23:9; 3 Mos 19:33, 34, 5 Mos 10:17-18; 24:17-19; Jes 1:17; Jer 7:6; Sak 7:10

Till eftertanke:
Gud bryr sig om dem som lider och han förväntar sig att jag ska göra detsamma.
- På vilka sätt kommer detta till uttryck i mitt liv?

Inga kommentarer: