12 mars 2023

ÖVERLÅTELSE – 2 Mos 24


Bibelläsning: Andra Moseboken 24

Läs bibeltexten här

"Allt vad Herren har sagt vill vi göra och lyda" (2 Mos 24:7 FB)

Två gånger i kapitlet gör folket en överlåtelse till Herren och lovar att göra allt vad Herren har sagt (vers 3 och 7). Det visar sig senare att överlåtelsen var ganska kortsiktig. Det kan vara lätt att göra en överlåtelse i inspirationens stund som senare glöms bort.

Gud vill att hans rike ska komma och att hans vilja ska ske på jorden som i himlen. Gud vill ha överlåtna tjänare som inte bara är beredda att säga orden, utan också ge sig själva i kampen om att förändra världen.

- Mannakorn att tugga på under dagen: Gud söker idag människor som både kan säga och göra: "Allt vad Herren har sagt vill vi göra och lyda"
__________________

Översikt:
- Vers 1-11
Förbundet bekräftas och förnyas
- Vers 12-18
Mose går upp på berget för att ta emot stentavlorna. Folket uppmanas att stanna nedanför berget och vänta.

Kommentar:
Moses går ännu en gång upp på berget och får uppleva Herrens härlighet (vers 16). Gudsnärvaron på berget var så stark att folket nedanför berget kunde se en förtärande eld på toppen av berget (vers 17).

Här framträder Moses som en medlare mellan Gud och människor och blir en förebild på Jesus "Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus" (1 Tim 2:5)

Till eftertanke:
Det visade sig senare att folket hade svårt att vänta. 
- Har vi också svårt att vänta på Herren? 
- I vilka sammanhang borde vi vara mer ivriga att vänta på Herren?

Två gånger i kapitlet gör folket en överlåtelse till Herren och lovar att göra allt vad Herren har sagt. Det beslutet övergavs senare vid många tillfällen. Det är lätt för oss att se ned folkets bristande överlåtelse.
- Men hur är det med vår egen överlåtelse?

Inga kommentarer: