6 mars 2023

MED LYFTA HÄNDER – 2 Mos 17


Bibelläsning: Andra Moseboken 17
Läs bibeltexten här

"Och så länge Mose höll upp sin hand hade Israel övertaget, men när han lät handen sjunka fick Amalek övertaget." (2 Mos 17:11 FB)

Fiender hade angripit israeliterna. Josua fick leda den israelitiska hären, medan Mose, Aron och Hur steg upp på höjden. Mose höll upp sina händer och så länge han gjorde det gick det bra för israeliterna, men så fort händerna sjönk ned fick fienden övertaget. Resultatet nere på stridsfältet avgjordes egentligen upp på berget.

Våra liv utkämpas också på två olika "slagfält". Dels ute i livet i det synliga, dels i bön inför Herren. Mitt liv inför Herren med "lyfta händer" påverkar mitt liv ute i det synliga. Om det inte går så bra därute i det synliga, finns det orsak att dra sig tillbaka upp "på berget" inför Herren för att situationen i det synliga ska förbättras.

Vi behöver säkert också, som Moses, bönestöd av våra närmaste. Då Moses blev trött fick hans vänner stödja upp hans armar.

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Hjälp mig att inte glömma bort att hämta kraft hos dig "därinne" för att kunna klara av livet "därute".

_________________

Översikt:
- Vers 1-7
Vatten kommer ur klippan då Moses slår på den.
- Vers 8-16
Seger över amalekiterna

_________________

Kommentar
I detta kapitel kan vi läsa om två händelser under ökenvandringen.    1/ Folket törstar och Gud säger till Moses att han ska slå på klippan. Då han gör det kommer det vatten ur klippan.    2/ Striden mot amalekiterna. Israeliterna hade övertaget då Mose höll upp sina händer, och då Moses händer sjönk ned, fick fienden övertaget. Här kan vi se en princip som är genomgående i hela Bibeln. Gud gör under, men det gör han som svar på människans lydnadshandlingar.
   Mose hade kunnat fortsätta att be till Gud att det skulle komma vatten ur klippan. Men det kom inget vatten förrän Mose handlade som om Guds löfte var sant. Då kom vattnet.

Kampen mot amalekiterna avgjordes av Mose händer. Då Moses händer sjönk fick fienderna övertaget.
Kraften i Guds löften blir förlöst då vi handlar som om de är sanna.
Vår handling i tro gör att Guds löften blir verklighet.

Till eftertanke:
Jesus kallar dig både att "gå in" i din kammare (Matt 6:6), och att "gå ut" i hela världen (Matt 28:19).
- Hur är det med balansen mellan att "gå in" och "gå ut" i ditt liv?

Kraften i Guds löften blir förlöst då vi handlar som om de är sanna
- Hur kan vi bruka denna princip då det gäller löftet om frälsning? Vad är Guds del? Vad är vår del?
- Hur kan vi bruka denna princip då det gäller löftet om förlåtelse? Vad är Guds del? Vad är vår del?
- Vilka andra löften kan vi få förlösta genom vårt handlande?

Inga kommentarer: