4 mars 2023

LOVSÅNG I ÖKNEN – 2 Mos 15


Bibelläsning: Andra Moseboken 15
Läs bibeltexten här

"HERREN är min starkhet och min lovsång, han blev min frälsning. Han är min Gud, jag vill prisa honom, min faders Gud, jag vill upphöja honom." (2 Mos 15:2 FB)

Herren hade räddat folket från ett liv i slaveri i Egypten. De stod på stranden och såg tillbaka över vattnet på det land som Herren befriat dem från. "Då sjöng Mose och Israels barn denna lovsång till HERREN: "Jag vill lovsjunga HERREN, ty högt är han upphöjd". (vers 1)

Det var förmodligen inte en halvhjärtad slentrianmässig lovsång. Det var en lovsång då man bara såg upp till Herren och tackade Honom för Hans frälsning.

Vi får också ställa oss på utsiktsplatsen och se tillbaka på vad Herren gjort för oss. Vi får lyfta våra hjärtan och betrakta Guds storhet och tacka Honom för Hans frälsning. 

- Mannakorn att tugga på under dagen: Lovsjung Gud för den Han är och för det Han gör.

___________________
Översikt:
- Vers 1-15
Israels segersång.
- Vers 6-21
Arons syster Mirjam leder lovsången med tamburin.
- Vers 22-27
Ökenvandringen börjar

Kommentar:
Efter tre dagars vandring i öknen klagade folket mot Mose (vers 24). Genom att klaga på Moses klagade också på Gud. Detta klagande återkommer vid flera tillfällen under ökenvandringen. I Nya Testamentet används detta som ett exempel för att varna oss som har världens slut inpå oss: "Knota inte heller, så som en del av dem gjorde, de dödades av fördärvaren. Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss" (1 Kor 10:10-11).

Då Gud förvandlar det bittra vattnet till sött vatten ser vi ännu ett exempel på att Guds under blir förlöst först då Moses handlar enligt Guds ord (vers 24-25). Se också kommentaren till 2 Mos 14.

Till eftertanke: 
Israels lovsång (vers 1-21) är fylld av tacksamhet för vad Gud har gjort och vem han är.
- Hur skulle din lovsång låta? Vad skulle du tacka för? Hur upplever du Guds storhet? Har du tillfällen där du kan se att Gud har gripit in i ditt liv?
- Skriv ned din egen lovsång till Gud. Finns det delar av Israels lovsång som skulle passa in i din egen lovsång?

Inga kommentarer: