15 mars 2023

LYSA FÖR HERREN – 2 Mos 27


Bibelläsning: Andra Moseboken 27
Läs bibeltexten här 

"Du skall befalla Israels barn att bära fram till dig ren olja av stötta oliver till ljusstaken, så att lamporna kan sättas upp dagligen."  (2 Mos 27:20 FB)

I detta kapitel ges föreskrifter för brännofferaltaret, tabernaklets förgård och skötseln av ljusstaken. Ljusstaken bestod av skålar som skulle fyllas med ren olivolja. De skulle brinna dagligen.

Tabernaklet eller Templet finns inte idag. Idag är det vi som är Guds Tempel på jorden, den Helige Andes Tempel.

Vi får också vara som skålarna i ljusstaken. Oljan är ofta en symbol för den Helige Ande i Bibeln. Vi får låta oss dagligen fyllas av den Helige Ande så vi kan lysa för Jesus och vara brinnande med den Helige Andes eld.

- Mannakorn att tugga på under dagen:
"Låt er uppfyllas av Anden" (Ef 5:18)

_________________

Översikt:- Vers 1-8
Instruktioner om brännofferaltaret
- Vers 9-19
Instruktioner om förgården
- Vers 20-21
Instruktioner om oljan till lamporna

Kommentar:
I det här kapitlet lämnar vi Uppenbarelsetemplet och går ut på Förgården. Förgården är platsen för Brännofferaltaret. Det var dit folket kunde gå för att offra olika offer till Herren.

Därefter går vi in igen till Det heliga och får instruktioner om Ljusstaken. Ljusstaken bestod av sju skålar som fylldes av olivolja för att ge ljus i Det Heliga.


Till eftertanke:
"Vi får också vara som skålarna i ljusstaken. Oljan är ofta en symbol för den Helige Ande i Bibeln. Vi får låta oss dagligen fyllas av den Helige Ande så vi kan lysa för Jesus och vara brinnande med den Helige Andes eld".

- På vilket sätt kan jag vara ett ljus som kan uppenbara något av Jesus?

Inga kommentarer: