4 mars 2023

Dagens andakt, den 4 mars

 

”Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. ” (1 Joh 1:9)

Den här bibelversen brukar vi kalla för ”den kristnes tvål”. Vi får ta upp versen när den helige ande påminner oss om att vi har syndat, och så får vi tvätta oss med hjälp av orden. I bibelversen står det vi ska göra en sak, och så gör Gud två saker.

Det vi ska göra är att bekänna. Bekänna heter på latin confess, som betyder säga det samma som. Att bekänna är att säga samma sak som Gud säger. När Gud pekar på synd i våra liv får vi hålla med honom, istället för att försöka bortförklara saken, eller skylla på andra.

Om vi bekänner, står det dels att Gud ”förlåter” och dels att han ”renar”. Förlåter gör han i himlen, där han liksom stryker bort det onda som vi har gjort. Men så renar han oss också. Det gör han i vårt inre, och detta är något underbart. Även om vi syndat väldigt mycket, står detta löftet fast. Om vi bekänner, förlåter och renar han. Därför kan varje kristen som lever i denna princip hävda sin renhet. Inte för att hon aldrig syndat, men på grund av att hon ständigt tvättar sig med den kristnes tvål. Hon bekänner och tar emot förlåtelse och rening.

BÖN

Tack för nåden och möjligheten att kunna få leva ett rent liv som kristen. Tack för att vi kontinuerligt får göra oss av med synden som vill hänga sig fast på oss. Vi får bekänna och ta emot ny förlåtelse och rening från dig.

Inga kommentarer: