18 mars 2023

RENING – 2 Mos 30


Bibelläsning: Andra Moseboken 30
Läs bibeltexten här

"HERREN sade till Mose:  Du skall göra ett kar av koppar med en fotställning av koppar att användas till tvättning och du skall ställa det mellan uppenbarelsetältet och altaret och hälla vatten i det.  Aron och hans söner skall tvätta sina händer och fötter med vatten från det" (2 Mos 30:17-19 FB)

Riktlinjerna för byggandet av Tabernaklet fortsätter även i detta kapitel. Bland andra saker beskrivs kopparkaret, ett stort kopparkar fyllt med vatten. Varje gång prästerna passerade karet måste de tvätta sina händer och fötter.
Det talar om vårt dagliga behov av rening. Även om prästerna var helgade åt Herren behövde de ständigt ta emot rening i sitt dagliga liv.

På samma sätt tvättar Jesus lärjungarnas fötter i Nya Testamentet (Joh 13) för att visa på deras ständiga behov av rening.

På samma sätt får vi dagligen komma till Jesus för att be om förlåtelse och ta emot rening för de saker som vi brister i (1 Joh 1:9)

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Förlåt mig på samma sätt som jag förlåter andra (fritt från FaderVår)
___________________

Översikt:
- Vers 1-10
Rökelsealtarets uppbyggnad och funktion
- Vers 11-16
Lösepenning som alla ska betala till Herren
- Vers 17-21
Kopparkaret för prästernas dagliga rening
- Vers 22-33
Föreskrifter om smörjelseoljan
- Vers 34-38
Föreskrifter om rökelsen

Kommentar:
Rökelsealtaret är en bild på Jesus. Rökelsen är våra böner som genom Jesus stiger upp till Gud.

Kopparkaret är också en bild Jesus som renar oss från all orenhet (Ef 5:25-27).

Smörjelseoljan är en förebild på den Helige Andes smörjelse till tjänst.

Till eftertanke:
Fundera över hur dessa föreskrifter kan tjäna som mönsterbild även för oss idag:
- Den dagliga rökelsen påminner om våra dagliga böner som stiger upp till Gud.
- Kopparkaret talar om vårt behov av att dagligen ta emot rening från Gud.
- Oljan kan tjäna som en symbol för den Helige Ande i våra liv.

Inga kommentarer: