16 mars 2023

BEGÅVADE MÄNNISKOR – 2 Mos 28

 


Bibelläsning: Andra Moseboken 28
Läs bibeltexten här

"Säg till alla era konstbegåvade män, som jag har fyllt med vishetens ande, att de skall göra kläder åt Aron för hans vigning till präst åt mig."  (2 Mos 28:3 FB)

Då det var dags att tillverka prästernas kläder till tjänsten i tabernaklet så behövdes det konstbegåvade människor. Men det räckte inte med att ha en begåvning. De måste även vara fyllda av Guds Ande för att kunna utföra en tjänst i Guds rike.

Så är det också med oss. Vi har alla olika begåvningar. Några har sin begåvning inom konsten och andra inom andra områden. Men vår begåvning räcker inte långt i arbetet med att bygga Guds rike. Vår begåvning är viktig, men den räcker inte. Vi måste också vara beroende av den Helige Ande och vara fyllda av Hans Ande.

Gud har utrustat oss med olika slags begåvningar, men han vill också begåva oss med den Helige Andes vishet och kraft. Först då kan vi bli effektiva byggnadsarbetare i Guds Tempel på jorden idag.

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Hjälp mig att förstå att jag är totalt beroende av den Helige Andes verk i mitt liv.
________________

Innehåll:
Detaljerade instruktioner om hur prästdräkten skulle utformas

Kommentar:
Längs den nedre fållen på prästdräkten fanns det granatäpplen och bjällror av guld. Varannan bjällra och varannan ett granatäpple. Man kan använda det som bild på ett kristenliv i balans. Granatäpplena får symbolisera Andens frukt (Gal 5:22-23) = Jesu sinnelag. Bjällrorna som gör mer väsen av sig får symbolisera Andens gåvor (1 Kor 12:7-11) = Jesu gärningar. Om det bara hade varit bjällror hade det varit mycket oväsen men väldigt lite av Jesu sinnelag. Om det bara var granatäpplen hade det varit mycket snällhet men utan kraft att göra Jesus gärningar.

Till prästdräkten hörde också en metallskylt att bäras på pannan. Där hade man graverat in orden "Helgad åt herren" (vers 36). Det skulle vara vägledande för våra tankar. I alla våra tankar ska det perspektivet finnas med. Vi är avskilda för Herren.

Till eftertanke:
Till prästdräkten hörde en bröstväska. I den fanns namnen på Israels söner för att Aron då han gick in i helgedomen "skall bära namnen på Israels söner vid sitt hjärta...som en ständig påminnelse inför Herren" (vers 29).

- Vilka namn, vilka böneämnen tar du med dig i ditt hjärta var gång du träder fram inför Herren?

- Hur är det med balansen mellan granatäpplen (Andens frukt, Jesu sinnelag) och bjällror (Andens gåvor, Jesu gärningar) i mitt liv?
- Finns båda? Vad är det som dominerar?

Inga kommentarer: