8 mars 2023

Dagens andakt, den 8 mars

 

”Då sade Jesus till dem: Sannerligen, var och en som för Guds rikes skull har lämnat hus eller hustru eller bröder eller föräldrar eller barn skall få mångdubbelt igen redan här i tiden och sedan evigt liv i den kommande världen.” (Luk 18:29)

Vi satt och samtalade några vänner, om hur det var att leva som kristen i dagens samhälle. Vi talade om svårigheterna att nå den postmoderna människan med evangeliet. Vi talade om hur man ska kunna bemöta det, när människor har bestämda uppfattningar om hur deras Gud ”måste” se ut, utan att ta den minsta hänsyn till vad Bibeln säger. Många av oss tyckte att det är svårt att vittna idag. Men vi samtalade också om vilket privilegium det var att vi hade funnit tron på Jesus som en centralpunkt i våra liv. Och vi kom fram till att den främsta evangelisationsmetoden kanske ändå är att leva ut den inneboende friheten och glädjen som vi har i Kristus. 

En i gruppen berättade så om någon han hört säga: ”Det är så fantastiskt att få leva sitt liv som kristen, så även om det i slutändan skulle visa sig vara en flopp, skulle jag ändå inte vilja ha det annorlunda.”  Och jag är benägen att hålla med!

BÖN

Tack Herre för det härliga liv som du ger åt varje kristen. Ibland kanske mitt liv inte ser så glamoröst ut i denna världens ögon, men den frid som övergår allt förstånd och glädjen i dig uppväger allt.

Inga kommentarer: