11 mars 2023

EN FÖRBEREDD VÄG OCH EN FÖRBEREDD PLATS – 2 Mos 23


Bibelläsning: Andra Moseboken 23

Läs bibeltexten här

"Se, jag sänder en ängel framför dig, och han skall bevara dig på vägen och föra dig till den plats som jag har förberett." (2 Mos 23:20 FB)

Kapitlet inleds med lagar om rättfärdighet och barmhärtighet och lagar om sabbaten.
   Men livet med Gud är inte bara lagar, det är framför allt gemenskap. Gud har sänt en ängel framför dig för att bevara dig, leda dig och föra dig fram till den plats som är förberedd för dig (vers 20).
   Men ängeln leder oss inte med våld. Vi måste ständigt själva välja att följa Guds ledning. Vi måste ta oss till vara och lyssna till hans röst (vers 21). Om vi inte gör det kan vi gå utanför Hans bevarande nåd och missa den plats, det liv, som Gud har förberett för oss.
    "Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem." (Ef 2:10) 

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Lyssna och följ Herrens röst 

_________________
Innehåll:
- Vers 1-9
Varningar att låtas sig styras av de värderingar som för tillfället råder i omvärlden: Du ska inte följa mängden i det som är ont... (vers 2). Om du tjänar deras gudar fångas du i en fälla (vers 33)
- Vers 10-19
Lagar om invandrare och sabbatsvila. De tre stora högtiderna.

- Vers 20-33
Löfte om Kanaans land och om att en ängel som ska skydda oss på vägen och föra oss till den plats Gud har bestämt.

Kommentar:

- Uppmaningar om att höra och att göra Guds Ord (Läs också om den vise mannen och dåren. Matt 7:24-27).

"Se till att ni i allt håller det jag sagt er" (vers 13)

Uppmaning om att uppmärksamt lyssna till hans röst och att göra allt Herren säger (vers 22)

- Uppmaningar om att inte tillbe andra gudar (vers 13+24)

Till eftertanke:
"Kapitlet ger oss varningar för att låtas oss styras av de värderingar som för tillfället råder i omvärlden".

- Vilka saker förekommer i nutid som vi inte ska följa eller tillbe? Ge exempel.

- Vilka värderingar förekommer i nutid som vi inte ska följa eller tillbe? Ge exempel.

Inga kommentarer: