17 mars 2023

"I ALLT SKALL DU GÖRA SOM JAG BEFALLT DIG" – 2 Mos 29


Bibelläsning: Andra Moseboken 29
Läs bibeltexten här

"I allt skall du göra med Aron och hans söner så som jag befallt dig" (2 Mos 29:35 FB)

Kapitlet innehåller detaljerade beskrivningar om offerkulten i förbindelse med prästvigningen, som skulle vara i sju dagar. I och med Jesus och det nya förbundet upphör den gammaltestamentliga offerkulten:
"..gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning." (Hebr 9:12)

Men även om offerkulten upphört står Herrens befallning kvar: "I allt skall du göra som jag befallt dig". Det är inte svårt att veta vad Gud befallt dig. Läs bergspredikan eller breven i det Nya Testamentet. Det finns saker som Herren befallt alla kristna att göra. Men det finns även saker som Gud bara ber dig att utföra. Du har en personlig kallelse. Gud talar med dig och ber dig dagligen göra saker till Hans ära.

- Mannakorn att tugga på under dagen:
"I allt skall du göra som jag befallt dig

________________
Översikt:
- Vers 1-37
Instruktioner om hur prästvigningen ska gå till
- Vers 38-46
Instruktioner om det dagliga offret

Kommentar:
Även om offerkulten upphörde "en gång för alla" genom Jesu blod på korset, talar Nya Testamentet om "offer" som vi förväntas bära fram för Gud:

- Lovets offer (Heb 13:15) - läppar som prisar hans namn

- Göra gott och dela med er (Heb 13:16) - sådana offer har Gud behag till

- Dig själv (Rom 12:1) - Ett levande heligt offer som behagar Gud

Till eftertanke:
Det dagliga offret då man kommer "inför Herren" (vers 42) skulle offras vid två tillfällen varje dag: På morgonen och på kvällen (vers 39). 

- Kan det vara en bra ordning också för mig? Att komma inför Herren på morgonen för att rusta mig inför den nya dagen, och att komma inför Herren på kvällen och med tacksamhet se tillbaka på Guds ledning under dagen och be om förlåtelse för de ting som jag inte gjort som jag borde ha gjort?

- Hur praktiserar jag de tre "offren" som kommentaren talar om? Lovets offer, Dela med mig, Mig själv?

Inga kommentarer: