20 sep. 2021

Låt oss tillsammans förkunna Jesus som frälsare!
- Debatt inlägg i Kyrkans Tidning -
Igår var det kyrkoval i Svenska kyrkan. I en insändare i Kyrkans Tidning kunde vi läsa en önskan om att kyrkan inte skulle styras av partipolitiska beslut utan av det som gör kyrkan till en kyrka: "Vi önskar helt enkelt att Svenska kyrkan ska vara en kyrka som på alla nivåer – tydligt och med frimodighet – förkunnar Jesus som frälsare och som alla människors unika väg till räddning!"

Läs mer här:  https://www.kyrkanstidning.se/debatt/lat-oss-tillsammans-forkunna-jesus-som-fralsare

SANNINGEN FRIGÖR – Johannes 8


Bibelläsning: Johannesevangeliet 8
"Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria."
(Joh 8:31 FB)

I detta kapitel sätts sanningen mot lögnen. Djävulens presenteras som en lögnare, han "har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader." (Joh 8:44 FB)

Sanningen gör oss fria och lögnen binder oss.

Vi blir fria då vi förstår sanningen - vi förstår sanningen då vi förblir i hans ord (Joh 8:31)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Förbli i hans ord. Salig är den som har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt (Psalm 1,1.2)

Översikt - Kommentar - Till eftertanke


1/ Lagen och nåden - Vers 1-11
Jesus möter de skriftlärda och fariséerna som gripit en kvinna för äktenskapsbrott. Hon hade till och med blivit tagen på bar gärning. De påpekar för Jesus att lagen säger att hon måste stenas och ber om Jesu mening i frågan. 
Jesus svarar att den som är utan synd kan kasta den första stenen (vers 7) och de som varit beredda att kasta stenar på henne tills hon dog, gick därifrån den ene efter den andre.
De hade gripit kvinnan för äktenskapsbrott, men var fanns mannen? Kvinnan var inte den enda skyldiga. Och då Jesus ber den som inte syndat att kasta första stenen, förstår de kanske att de allesammans hade förtjänat att stenas. 
Till eftertanke:
Vi har lätt att se alla fel som de andra gör, men ibland blir vi kanske blinda för våra egna misslyckanden. Eller vad tänker du om det?

Jesu slutord till kvinnan var "Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer" (vers 11) 
Till eftertanke:
Menar Jesus att det inte var något fel att begå äktenskapsbrott, eller vad menar han?

2/ Jesus - världen ljus - Vers 12-30
Jesus ifrågasätts av fariseerna och Jesu svar är inte lätta att förstå för de kritiska.
Han säger bland annat att den som följer honom inte ska vandra i mörkret utan ha livets ljus (vers 12)
Till eftertanke:
Betyder det att alla som inte följer Jesus vandrar i mörkret?

3/ Förbli i ordet - Vers 32-59
Här har Jesus en av definitionerna på vad en lärjunge är: "Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar" (Joh 8:31). Det vill alltså säga att om vi inte förblir i Guds ord är vi verkligen inte Jesu lärjungar.
Till eftertanke:
Vad innebär det att förbli i Guds ord? Är det något mer än att läsa Guds ord? 
Hur ska vi kunna förbli i Gud ord?

Det grekiska ordet för ´Ord´ i vers 31 är ´Logos´. I vers 47 står det också om Guds ord, men det är översatt från ett helt annat grekiskt ord ´Rhema´, vilket inte framgår av den svenska översättningen. Vi får förbli i Logos, Guds ord. Då vi förblir i Logos händer det att Gud talar ett speciellt personligt ord till oss i vår speciella situation. Då vi ´hör´ Gud tala till oss (vers 47) används ordet rhema.
Till eftertanke:
Kan du ge något exempel då du hört Gud tala ett ´rhema´ personligt in i ditt liv. 

 

Dagens andakt, den 20 september


 ”Vi älskar därför att han först älskade oss.” (1 Joh 4:19)

När barnen var små, visste vi ofta i förväg när en barnsjukdom var på väg. Om det gick vattkoppor på dagiset eller i skolan, så var det ganska förutsägbart att snart skulle nummer ett av barnen få vattkoppor, strax därefter skulle turen komma till nummer två och slutligen efter ytterligare några dagar skulle det vara dags för nummer tre. Vattkoppor är smittsamt. Om en får det, får alla det – nästan.

Guds kärlek är också smittsamt. Om vi verkligen älskar, är det för att vi har blivit smittade av Guds kärlek. Han är kärleken. Och det får konsekvenser, för om vi har blivit smittade av Guds kärlek så är sannolikheten stor att vi också kan smitta någon med denna kärlek som drabbat oss, och så skulle det kunna bli med Guds kärlek som med vattkoppor. Om en får det, får alla det – nästan. 

BÖN

Herre, låt mig idag leva så nära dig att jag inte kan undgå att smittas av din kärlek. Och hjälp mig att också vara så i kontakt med andra människor idag att smittan kan spridas vidare.

UTMANINGEN 20 sep - Hes 9

 

ETT TECKEN PÅ PANNAN

Bibelläsning: Hesekiel 9
Läs bibeltexten här

"HERREN sade till honom: "Gå mitt igenom Jerusalems stad och sätt ett tecken på pannan på de män som suckar och jämrar sig över alla de vidrigheter som bedrivs därinne."  (Hes 9:4 FB)

I sin vision ser Hesekiel hur de som inte tagit del av alla vidrigheterna i staden får ett märke på pannan. De som är märkta med detta tecken blir räddade i den kommande domen.


I fotnoten till ordet "tecken" står det i folkbibeln: "Tecknet är den sista bokstaven i det hebreiska alfabetet. Den hade vid denna tid formen av ett kors"


Nya Testamentet talar ofta om den stora domen som ska komma över världen och den dubbla utgången. Redan i sitt första offentliga uttalande talar Jesus om den kommande vredesdomen (Matt 3:7). De träd som inte bär god frukt ska huggas ned (Matt 3:10) och agnarna ska skiljas från vetet (Matt 3:12).


Vredesdomen ska komma över världen. Var och en som är frälst, märkt med korsets tecken, ska bli räddad. "Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån kommer de?" Jag svarade: "Min herre, du vet det."
Då sade han till mig: "Det är de som kommer ur den stora nöden. De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod
." (Upp 7:13-14)

- Mannakorn att tugga på under dagen: Märkt med korsets tecken
___________________
Innehåll kapitel 9:
Dom över avgudadyrkarna
De med korsets tecken i pannan blir räddade

Kommentar:
I synen ser Hesekiel sex män (änglar) som får i uppdrag att verkställa domen mot Jerusalem (vers 2-3). Men innan domen verkställs får den ledande ängeln i uppdrag att gå igenom Jerusalem och sätta ett kors i pannan på dem som inte deltagit i avgudadyrkan (vers 4). Därefter drabbas de övriga av domen (vers 5-6).

Domen ska börja vid helgedomen (vers 6). Petrus använder samma uttryck då han talar om den sista tiden och den yttersta domen (1 Petr 4:17).

Det vi läser om i detta kapitel är Guds vanliga sätt att sända straffdomar:

1/ Då Gud sände syndafloden, förde han först undan sitt folk in i arken.

2/ Då Gud skulle förstöra Sodom och Gomorra förde han först bort sitt folk.

3/ Under plågorna i Egypten var det ett folk som inte drabbades. Det var Guds folk som bodde i Gosen.

4/ Då Jesus kommer tillbaka kommer han säkert att först ta bort sitt folk innan han sänder den stora Vedermödan. Under tiden Vedermödan beskrivs i Uppenbarelseboken ser Johannes ett folk som sitter i himmelen och prisar Gud. Då han frågar vilka dom är får han svaret att det är de som kommer ut ur den stora nöden (Upp 7:9-18).

Till eftertanke:
Våra val i livet påverkar vår evighet. Alla människor är kallade att ta emot frälsningen från Gud, och Gud vill inte att vi ska leva i osäkerhet om vår slutliga destination: "Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn" (1 Joh 5:13)