10 sep. 2021

UTMANINGEN 10 sep - Klag 3


 NY NÅD VARJE MORGON 

Bibelläsning: Klagovisorna 3
Läs bibeltexten här

"HERRENS nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet." (Klag 3:22-23 FB)

Mitt i allt klagande och lidande kan författaren se vem Gud är. Jeremia stannar upp inför Herren och väntar på Honom (vers 25) och i stillhet hoppas på Honom (vers 26).

Herren beskrivs med tre ord: nåd, barmhärtighet och trofasthet. Varje morgon du vaknar upp är Han densamme. Han möter dig med ny nåd och ny barmhärtighet. Det kan du vara säker på därför att Han är trofast

- Mannakorn att tugga på under dagen: Gud är trofast - mot mig.
_________________
Innehåll kapitel 3:

Lidande och hopp

Kommentar:
Första delen av kapitel tre uttrycker en bottenlös sorg och besvikelse. Har allt han gjort för Herren varit till ingen nytta? Jeremia har blivit till åtlöje för alla och de sjunger nidvisor om honom (vers 14). Han har glömt vad lycka är (vers 17).
Jeremias beskrivning om sitt lidande (vers 14f) ses ofta som en profetisk förebild på den kommande Messias lidande.

Men så, helt plötsligt, förändras sinnesstämningen och Jeremia börjar prisa Gud och tala om Guds trofasthet och nåd (vers 22-25). Han åkallade Herren och Herren hörde honom och talade frid in i hans liv (vers 55-57).

Till eftertanke:
Läs igen långsamt verserna 22-26. Det är verkligen något som är värt eftertanke.

 

Inga kommentarer: