13 sep. 2021

UTMANINGEN 13 sep - Hes 2

"DU SKALL TALA MINA ORD"

Bibelläsning: Hesekiel 2

Läs bibeltexten här

"Du skall tala mina ord till dem vare sig de lyssnar eller inte"  (Hes 2:7 FB)

Hesekiel blev sänt till folket för att tala Guds ord. Han visste att allt han sa inte skulle bli populärt. Herren talar om för Hesekiel att han kommer att vara omgiven av människor som gjort uppror mot Gud (vers 3). Men Hesekiel får uppmaningen från Gud att inte vara rädd för dem eller för deras ord (vers 6).

Vi kristna idag är utsända på samma sätt att tala och förkunna vad Gud har sagt i sitt ord till en avfällig värld. Det kommer inte alltid att vara populärt. Deras ord kommer att håna oss och göra oss illa. Den som ger sig ut i bloggvärlden med Ordet från Gud kan komma att mötas av mycket hårda ord.

Men Gud säger till oss också idag: "frukta inte för dem och frukta inte för deras ord" (vers 6)

- Mannakorn att tugga på under dagen:  "Frukta inte för dem och frukta inte för deras ord

____________________
Innehåll Hesekiel 2:

Gud kallar Hesekiel till profet (vers 1-7)
Bokrullen (vers 8-10)

Kommentar:
Hesekiel får sin kallelse att vara profet. När Gud talade till honom blev han fylld av den Helige Ande (vers 2).

Hesekiel får i uppdrag att tala Guds ord till folket, antingen de vill lyssna eller inte (vers 5 och 7). Ofta mäter vi framgång som talare med hur många människor som kommer och vill lyssna på talaren. Men Hesekiel får i sin kallelse uppdraget att inte tala det folk vill höra, utan bara de ord som Gud ber honom tala.

Hesekiel får i en syn se en hand som räcks ut mot honom med en bokrulle. Han får uppmaningen att äta vad Gud ger honom (vers 8-10).

Till eftertanke:
Drivkraften för varje kristen är inte att bli så populär som möjligt, utan att göra det Gud ber oss att göra.

 

Inga kommentarer: